Tijdelijk Medior Inkoopadviseur ICT – ‘s-Gravenhage

13 jun Inkoop Interim Publiek 's-Gravenhage

Introductie

Voor onze klant UBR|HIS zoeken wij een tijdelijk medior inkoper met ICT ervaring.

Organisatie

De Haagse Inkoop Samenwerking (HIS), onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, voert de inkoopfunctie (offertes, aanbestedingen, inkoopadvies, contractbeheer en contractmanagement) uit van 6 (kern)departementen:

 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Financiën (FIN)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Algemene Zaken (AZ)
 • Buitenlandse Zaken (BUZA) Voor de totale rijksoverheid is UBR|HIS tevens verantwoordelijk voor het contractmanagement op de rijksbrede ICT-contracten.

Functie

De kandidaat zal inkoopwerkzaamheden uitvoeren onder de EA-drempel o.a. op basis van het uitvoeren van:

 • Enkel en meervoudige) onderhandse trajecten
 • Minicompetities
 • Verlenging- en wijzigingsopdrachten
 • Trajecten die onder 2B-diensten vallen.

Kandidaten met ervaring op het gebied van Europese aanbestedingen zijn welkom. Deze kandidaten kunnen intern flexibel worden ingezet tussen de afdeling Offerte en de afdeling Europese aanbestedingen. De focus ligt echter bij de afdeling Offerte.

De inkoper is adviseur t.a.v. de behoeftesteller en zal veelvuldig in contact treden met de opdrachtgever zodat op een optimale wijze invulling gegeven kan worden aan de behoefte van de klant, volgens de geldende wet- en regelgeving. De kandidaat dient in staat te zijn om de opdrachtgever/behoeftesteller te adviseren op het gekozen inkooptraject en eventueel alternatieven aanbieden zodat het beoogde resultaat bereikt kan worden, zonder af te wijken van de bestaande regels en procedures. Van de kandidaat worden uitstekende communicatieve vaardigheden verwacht, zowel mondeling als schriftelijk en een gedegen kennis van (ICT) inkoop, bij voorkeur binnen de Rijksoverheid.

De nadruk voor deze vacature ligt op kennis van ICT en dan m.n. software. Het gaat hierbij niet alleen om kandidaten die ervaren zijn in het inkopen van ICT (software), maar ook kandidaten die de software taal spreken, affiniteit hebben met de digitale markt en het liefst een ICT gerelateerde achtergrond hebben. In het laatste geval moet de kandidaat bereid zijn om zijn kennis en kunde op ICT gebied aan te wenden binnen inkoop en is kennisdeling standaard onderdeel van zijn/haar takenpakket. Andersom is de UBR| HIS meer dan bereid om deze kandidaten het inkoopvak eigen te laten maken in ruil voor ICT kennis en expertise.

Werkzaamheden:

 • Het aanvragen van offertes. Zowel (enkelvoudig en meervoudige) onderhands als nadere offertes op bestaande raamovereenkomsten.
 • Het beoordelen van de offertes. Het in overleg treden met leveranciers bij onduidelijkheden/onvolkomenheden en het voeren van onderhandelingen tijdens het inkooptraject.
 • Het aan de hand van de offertes adviseren van de aanvrager.
 • Het opstellen van inkoopovereenkomsten op basis van algemene voorwaarden (ARIV/ARVODI/ARBIT) of raamovereenkomsten.
 • Het geven van advies op lopende contracten t.a.v. mogelijke verlengingen of meerwerkverzoeken na gedegen onderzoek in de markt, wet- en regelgeving en historische gegevens t.a.v. het oorspronkelijke contract.
 • Het uitvoeren van wijziging- en verlengingsopdrachten.

Functie eisen

 • HBO werk en denk niveau
 • NEVI 1 of vergelijkbaar diploma
 • Kennis van de aanbestingswet
 • Kennis en ervaring in ICT

Aanbod

 • Start: zsm
 • Aantal uur: 36
 • Standplaats Den Haag
 • Duur van de Opracht: minimaal 6 maanden


Inlichtingen

Esther Storm +31 (0)20 311 64 99

e.storm@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Esther Storm +31 (0)20 311 64 99

e.storm@aevesbenefit.com

Solliciteren