Tijdelijk (facilitair) Contractmanager voor DJI – Den Haag

12 jan 2018 overige

Introductie

Voor onze klant DJI zoeken wij op korte termijn een tijdelijk (facilitair)contractmanager in Den Haag.

Organisatie

De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Het team Europees Aanbesteden en Contract Management maakt deel uit van het IUC. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van Europese Aanbestedingen ten behoeve van DJI. Als een contract is gegund, zal de contract manager het contract beheren en ervoor zorgen dat zowel de leverancier als de klant optimaal gebruik (kunnen) maken van het contract.

Functie

Contractmanagement en bewaking (onder andere verlenging, beëindiging, uitnutting, conformiteit);

Toezicht houden op naleving afspraken in eigen organisatie (contract compliance);

Faciliteren van de opdrachtgevers/ klanten door enerzijds het opstellen van handleidingen en anderzijds door het begeleiden van budgethouders bij de uitnutting van het contract;

Geven van feedback, advies en begeleiding aan leveranciers middels periodiek overleg, dan wel indien noodzakelijk door direct contact;

Functie eisen

  • Goede communicatieve vaardigheden;
  • Gedragscriteria: integer, creatief en flexibel
  • HBO niveau
  • Ervaring met contract management van facilitaire contracten

Aanbod

  • Start zsm
  • Standplaats: Den Haag
  • Aantal uren: 36
  • Duur van de opdracht: ca 6 maanden met optie op verlenging.

Inlichtingen

Esther Storm +31 (0) 20 311 64 99

e.storm@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Esther Storm +31 (0) 20 311 64 99

E.storm@aevesbenefit.com

Solliciteren
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook