Tactisch Inkoper ICT – Amsterdam

8 mrt 2018 Inkoop Interim Publiek Amsterdam

Introductie

Voor een grote gemeente in Noord-Holland zoeken wij een tactisch inkoper ICT.

Organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Functie

Het betreft het uitvoeren van (Europese) aanbestedingen op het gebied van ICT (en informatievoorziening) ten behoeve van de gemeente.

Tot het uitvoeren van (Europese) aanbestedingen behoren:

  • Voorbereiding van de aanbesteding Uitvoeren marktconsultaties
  • Opstellen aanbestedingsstrategiën
  • Uitvoeren van de aanbesteding (faciliteren bij het) specificeren
  • Uitvoeren selectiefase (opstellen aanbestedingsdocumenten en begeleiden proces)
  • Contracteren (opstellen contractdocumenten, afstemmen met stakeholders

Functie eisen

  • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar kennis en/of werkervaring opgedaan met Europese Aanbestedingen.
  • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar kennis en/of recente werkervaring opgedaan in een ICT omgeving
  • De kandidaat heeft ervaring met met het uitvoeren van marktconsultaties.

Aanbod

Start: zsm

Aantal uur per week: 32-36

Standplaats: regio Amsterdam

Duur van de opdracht: ca 3 maanden

Inlichtingen

Esther Storm e.storm@aevesbenefit.com

+31 6 507 32750

Sollicitatie

Esther Storm e.storm@aevesbenefit.com

+31 6 507 32750

Solliciteren
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook