Senior inkoopadviseur werken – Groningen

12 jan 2021 Inkoop Interim Publiek Groningen

Introductie

Voor het NCG (Nationaal Coördinator Groningen) zijn wij op zoek naar een Senior inkoopadviseur met ervaring o.h.g.v. werken. Het betreft een opdracht die start per 1 maart 2021 voor 36 uur per week en de duur van één jaar.

Organisatie

Nationaal Coördinator
Groningen In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt zowel het versterkingsproces als de organisatie in de volle breedte. In de ondersteuning van het versterkingsproces betekent dit dat de afdeling verantwoordelijk is voor het signaleren en beheersen van risico’s en kwaliteit, proces en productverbetering, project- en programma control, inkoop, en rapportages en informatievoorziening. Daarnaast zorgt de afdeling bedrijfsvoering organisatie-breed voor concern control, het inregelen van- en uitvoering geven aan IT en functioneel beheer, personeelsbeleid, facilitair, huisvesting, en corporate inkoop. De Senior Adviseur Inkoop behoort tot het team Inkoop binnen de afdeling bedrijfsvoering. De Senior Adviseur Inkoop wordt hiërarchisch aangestuurd door de Teamleider Inkoop.

Team Inkoop

Het team is verantwoordelijk voor het betrekken van alle goederen en diensten van externe bronnen die nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening, het bedrijfsonderhoud en bedrijfsvoering. Dit betekent dat het team Inkoop:
• Verantwoordelijk is voor het opstellen van inkoopuitgangspunten en processen die voortvloeien uit de algemene strategie en doelstellingen van NCG.
• Actief is op de leveranciersmarkt, relaties onderhoudt met klanten en leveranciers van de activiteiten van NCG.
• De behoeften specificeert vanuit de verschillende afdelingen van de organisatie, leveranciers selecteert, hiermee onderhandelt en uiteindelijk contracteert.
• Leveranciersrelaties evalueert middels frequente evaluaties op basis van past performance en huidige samenwerking.
• Aanbestedingen verzorgt op het gebied van opname, beoordeling en realisatie.

Functie

De Senior Adviseur Inkoop is verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van een tactischstrategisch inkoopplan en tactisch-strategisch advies ten aanzien van een aandachtsgebied waarbij behoeften en ontwikkelingen vroegtijdig worden gesignaleerd, zodanig dat de business is ondersteund en de doelstellingen worden waargemaakt. Daarnaast is het doel het realiseren van zware (Europese) aanbestedingstrajecten.

Opdrachtomschrijving
Stelt het tactisch-strategisch inkoopplan op passend bij de strategie en (jaar)planning van de NCG. Het tactisch-strategisch inkoopplan geeft duidelijke kaders aan waarbinnen diensten/producten kunnen worden ingekocht, aanbesteed en gegund (tijd, kwaliteit, budget).
• Realiseert en bewaakt de uitvoering van het tactisch-strategisch Inkoopplan.
• Realiseert (Europese) aanbestedingstrajecten.
• Onderhoudt en gebruikt een uitgebreid relevant netwerk waarbij nieuwe samenwerkingsverbanden zijn onderzocht.
• Stelt op basis van gunningsuitslag een contract en/of SLA’s op tussen de NCG en leverancier. Draagt daarbij zorg voor een overdracht na getekend contract/SLA naar betrokkenen binnen NCG.
• Geeft vanuit eigen expertise advies in- en ondersteuning in het contractmanagement proces aan betrokkenen en collega’s.
• Adviseert en ondersteunt het de directie, interne afdelingen en externe stakeholders bij zaken op het gebied van inkoop.

Functie-eisen

Eisen en wensen ten behoeve van de kandidaten:
• WO werk- en denkniveau en een relevante opleiding.
• Afgeronde NEVI niveau 1 en 2 opleiding.
• Meerdere jaren relevante ervaring binnen Rijksoverheid.

Kandidaten hebben inzicht in en kennis van:
• Inkoopprocedures, zowel privaat als publiekelijk.
• Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden en contractmanagement).
• Kunnen ontwikkelen van kaders en beleid voor de informatiehuishouding.
• Kennis van Europese EA richtlijnen, conform de aanbestedingswet, op gebied van werken.

Sollicitatie

Heb je interesse in deze opdracht of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met, of stuur je CV en motivatie naar Sander Demand via 06-45340140 of s.demand@aevesbenefit.com.