Senior contractmanager Werken – Den Haag

11 jun 2019 Inkoop Interim Publiek Den Haag

Introductie

AevesBenefit is voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken – afdeling WereldWijdWerken op zoek naar een:


Senior contractmanager Werken

Organisatie

Voor de afdeling WereldWijdWerken (3W), Control en Contractmanagement, is er behoefte aan een tijdelijke versterking (maximaal 2 jaar) van een contractmanager en wel specifiek voor contracten op het gebied van Werken. Dit betreft een geheel nieuwe functie welke binnen een aantal kaders door de in te huren contractmanager nader ingevuld gaat worden. Er zijn twee directe collega’s, contractmanagers, waarmee samengewerkt wordt. Om een beeld te geven van de werkzaamheden zijn hieronder de taken, niet uitputtend en in willekeurige volgorde, van de contractmanager werken beschreven.


Voor de werkomgeving waarbinnen de contractmanager werkzaam zal zijn verwijzen wij naar de website van 3W waar alle geleverde diensten en werkzaamheden beschreven worden: https://www.sso3w.nl

Functie

Taken

 • Concept werken contract mede opstellen (aan de hand van het nieuwe contractmodel werken (FiDiC) per najaar 2019).
 • Binnen het contract zoeken naar optimalisatie van de aspecten kwaliteit, kosten en risico’s.
 • Definitief contract opstellen na gunning.
 • Bewaken van het contract.
 • Bepalen (voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure) en monitoring van de evt. KPI’s.
 • Rapporteren/ nauwkeurig verslaglegging van gesprekken betreffende contract zowel intern als extern.
 • Zorgdragen voor verbeteren van toekomstige contracten.
 • Vastleggen van wijzigingen (meerwerk) in contract.
 • Onderhandelingen voeren (afstemmen) betreffende meer/minder werk met veelal buitenlandse aannemer/adviseur.
 • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de afdeling op het gebied van gebruik van contracten.
 • Bijdrage leveren aan het optimaliseren werkprocessen.
 • Contractregistratie in Planon, daarnaast registratie in desbetreffende Excelsheet voor verkrijgen van overzicht en inzicht.
 • Verlenging en indexaties van contracten.
 • Advisering op het gebied van voorselectiecriteria bij marktverkenning.
 • Het ondersteunen van de projectmanager bij het (juiste) gebruik van de raamovereenkomst adviesdiensten.
 • Advisering mbt CAR verzekeringen, Bankgaranties en verplichtingen tbv BTW afdracht.


Functie eisen

Functie eisen

 • Niveau HBO/academisch (werk- en denkniveau)
 • Opleidingen gevolg op het gebied van contractmanagement en inkoop- & aanbesteding.
 • Opleidingen gevolgd op het gebied van het bouwproces.
 • Heeft ervaring met contractmanagement werken en het opstellen van contractstrategieën, vernieuwende contract- en samenwerkingsvormen, inzichtelijk maken van contractrisico’s, werken binnen teams en het samenwerken en onderhandelen met de internationale (buitenlandse) marktpartijen.
 • Enige ervaring als inkoop- en aanbestedingsadviseur waarbij zelfstandig aanbestedingstrajecten zijn uitgevoerd bij voorkeur op het gebied van Werken.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (schriftelijk en mondeling); Frans, Duits en/of Spaans hebben een pre.


Kennis en vaardigheden

 • Heeft juridisch kennis en heeft minimaal 8 jaar relevante werkervaring binnen alle fasen van een (ver)bouw project. Ervaring met contractmanagent werken en diensten is een vereiste.
 • Moet beschikken over goede adviesvaardigheden en kan standvastig zijn in een politiek, sensitieve omgeving. Kan laveren tussen conflicterende belangen en behoeftes.
 • Moet innovatief, communicatief vaardig, besluitvaardig zijn.
 • Moet met flexibiliteit kunnen onderhandelen en klantgericht werken, dat wil zeggen binnen de bestaande juridische kaders de passende oplossingen vinden.
 • Moet netwerken binnen de organisatie kunnen bouwen, onderhouden en benutten.
 • Weet vragen en claims van de marktpartijen op waarde te schatten.
 • Kennis van en ervaring met aanbesteden van Werken (ARW/UAV-GC en bij voorkeur FIDIC).


Competenties

 • Resultaatgericht: vooruitdenken, gedrag gericht op het realiseren van vooraf gestelde doelen.
 • Klantgericht: onderzoeken van de wensen en behoeften van de opdrachtgever en met dit perspectief denken en handelen.
 • Diplomatiek: vermogen om belangen van anderen te herkennen, in te schatten en hierop tactvol in te spelen.
 • Onderhandelen: tot overeenstemming komen vanuit verschillende standpunten, argumenten en/of belangen.
 • Aanpassingsvermogen: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen.
 • Stresstolerantie: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel, kalm en in het belang van de zaak reageren.
 • Analytisch: succesvol in het herkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken.
 • Flexibiliteit: zich gemakkelijk aan kunnen passen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen.
 • Plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen inplannen en deze vervolgens doelmatig organiseren.Aanbod

Een opdracht voor maximaal twee jaar binnen een uitdagende werkomgeving.

Inlichtingen

Heb je interesse of vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Esther Storm – 06-50732750 – e.storm@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Ben jij degene die wij voor deze functie zoeken? Solliciteer dan direct via de knop “Solliciteren” hieronder!

Solliciteren