Senior adviseur EA – ‘s-Gravenhage

6 mei 2021 Inkoop Interim Publiek 's-Gravenhage

Introductie

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een interim Senior adviseur Europees Aanbesteden. Het betreft een rol die start in mei voor 36 uur per week.

Organisatie

Het Dienstencentrum is onderdeel van het Bestuursdepartement MJenV en ondersteunt het ministerie van en Justitie en Veiligheid onder meer op de gebieden veiligheid, drugsbeleid, (jeugd)criminaliteit, wetgeving en handhaving. Het gaat hierbij om het maken van beleid op zowel nationaal als internationaal gebied. Het Bestuursdepartement telt meer dan 2.000 medewerkers en is gevestigd op verschillende locaties in Den Haag.

Het Dienstencentrum is het organisatieonderdeel dat zich richt op strategisch advies op het terrein van de bedrijfsvoering, is de centrale afnemer van generieke dienstverlening van verschillende Shared service organisaties (SSO’s), vervult een liasonfunctie bij maatwerkopdrachten en verzorgt de uitvoering van inkooptaken en informatiemanagement.

Het IUC JenV is één van de twee IUC’s die gezamenlijk de inkoop voor het ministerie van Justitie en Veiligheid verzorgen. Het IUC JenV is gepositioneerd bij het Dienstencentrum van het Bestuursdepartement te Den Haag en is verantwoordelijk voor de uitvoering van:
• Alle inkoop voor het Bestuursdepartement (inclusief Dienst Justis);
• Alle Europese aanbestedingen, initiële inkoop en afroepen/bestellen onder (raam)overeenkomsten vanaf €33.000,-, alle minicompetities onder (raam) Minicompetitie “Senior Adviseur Europees aanbesteden” ten behoeve van IUC JenV met kenmerk 10100041134. Datum 21 april 2021 Pagina 5 van 20 overeenkomsten ongeacht de orderwaarde en het bijbehorende contractmanagement voor het Bestuursdepartement, Dienst Justis, Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming;
• Categoriemanagement ten behoeve van de hele Rijksoverheid, voor de categorieën Tolk- en Vertaaldiensten en Software met de daarbij behorende aanbestedingen en het contract- en leveranciersmanagement voor beide categorieën.

Het IUC JenV bestaat uit de teams Europees Aanbesteden (EA), Contract- en leveranciersmanagement (CMJ), Servicepunt inkoop (SPI) en Procesmanagement (PM). Het team EA voert (Europese) aanbestedingen uit en adviseert rondom (Europese) aanbestedingsregelgeving ten behoeve van de klanten Bestuursdepartement, het Openbaar Ministerie, Raad van de Kinderbescherming en voor de gehele (Rijks)overheid de categorieën waarvoor JenV verantwoordelijk is. Het team CMJ verzorgt het contract- en leveranciersmanagement van JenV- en de Rijksbrede contracten. Team SPI verzorgt de tactische inkoop (onder de aanbestedingsdrempel) en team PM verzorgt de ondersteuning van de staf waaronder de inkoopvoornemens, PDC, audits en rapportages.

Functie

Als Senior adviseur Europees aanbesteden het uitvoeren van in ieder geval twee trajecten tbv het Errin programma onderdeel van de DT en V organisatie. De aanbestedingen dienen in de Engelse taal opgesteld te worden.

Daarnaast is het mogelijk dat we je vragen zelfstandig Europese aanbestedingstrajecten uit te voeren voor een ander onderdeel van het Bestuursdepartement, het OM en de RvK. Daarnaast maken de aanbestedingen van de Rijksbrede categorieën waar JenV verantwoordelijk is een groot onderdeel uit van het werk. De komende jaren worden o.a. meerdere aanbestedingen voor de categorie Tolk- en Vertaaldiensten op de markt gezet.

Je adviseert vanuit je vak expertise (concern)directies over de toepassing van Europese aanbestedingsregels en de inrichting van Europese aanbestedingsprojecten vanaf opstart van een aanbesteding tot en met de implementatie van de overeenkomst. Je brengt de eisen en de wensen van de deelnemers bij elkaar in een beschrijvend document dat is afgestemd op de behoefte en de markt. Jij verzorgt als penvoerder alle aanbestedingsdocumenten.

Uiteraard ben je op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en binnen de Rijksinkooporganisatie. Het team Europees Aanbesteden is een team met jonge medewerkers, volop in ontwikkeling waaraan van de kandidaat wordt verwacht hieraan een bijdrage te leveren. Tevens wordt van de kandidaat verwacht dat deze samenwerkt zowel binnen het team als binnen de projectteams. De Senior Adviseur Europees Aanbesteden maakt deel uit van de team Europees Aanbesteden en rapporteert aan de Coördinator team EA.

Functie-eisen

De volgende eisen worden aan de kandidaat gesteld:

  • Hbo diploma / WO werk- en denkniveau
  • Aanvullende opleidingen op het gebied van NEVI 1 en 2
  • Tenminste 5 jaar ervaring met het zelfstandig begeleiden / uitvoeren van complexe Europese aanbestedingen op het gebied van leveringen en diensten. Denk hierbij aan opdrachten met een multidisciplinair karakter, categorieaanbestedingen binnen de publieke sector, complexe ict of aanbestedingen of raamovereenkomsten voor dienstverlening (ten behoeve van bijvoorbeeld inhuur, resultaatgerichte dienstverlening met strategisch karakter, hardware/software, onderhoud, integrale oplossingen e.d.)
  • Kennis van de (Europese) aanbestedingsregels
  • Kandidaat spreekt en schrijft de Engelse taal op B2 of C1 niveau
  • Kandidaat heeft ruime ervaring met projectmatig werken en kan verschillende wensen en eisen goed samenbrengen waarbij steeds oog heeft voor een juiste balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid
  • Ervaring met het zelfstandig verwerken van inkoopprocedures in een aanbestedingsplatform b.v. TenderNed, CTM, Negometrix.

Inlichtingen

Ben je (binnenkort) beschikbaar en past deze interim opdracht helemaal bij jou? Stuur dan je CV en motivatie naar Sander Demand (s.demand@aevesbenefit.com) of neem voor vragen contact op met 06-45340140.