Jurisprudentie Alarm | Verkoopprocedure racecircuit opnieuw onder de loep!

De zaak

Het Duitse Nürburgring-complex (hierna: Nürburgring) omvat een racecircuit, een pretpark, hotels en restaurants. De eigenaren van de Nürburgring, twee Duitse overheidsondernemingen, gaan failliet. De curatoren organiseren een inschrijvingsprocedure (geen aanbesteding op grond van de aanbestedingsrichtlijnen) en verkopen de Nürburgring aan de onderneming Capricorn. Een andere geïnteresseerde partij, Nexovation, dient een klacht in bij de Europese Commissie omdat de inschrijvingsprocedure volgens haar onder meer discriminerend was. Hierdoor heeft Capricorn mogelijk een niet marktconform voordeel verkregen. Staatssteun dus, zo betoogt Nexovation.

Lees meer

Jurisprudentie Alarm | Verkoopprocedure racecircuit opnieuw onder de loep!

De zaak

Het Duitse Nürburgring-complex (hierna: Nürburgring) omvat een racecircuit, een pretpark, hotels en restaurants. De eigenaren van de Nürburgring, twee Duitse overheidsondernemingen, gaan failliet. De curatoren organiseren een inschrijvingsprocedure (geen aanbesteding op grond van de aanbestedingsrichtlijnen) en verkopen de Nürburgring aan de onderneming Capricorn. Een andere geïnteresseerde partij, Nexovation, dient een klacht in bij de Europese Commissie omdat de inschrijvingsprocedure volgens haar onder meer discriminerend was. Hierdoor heeft Capricorn mogelijk een niet marktconform voordeel verkregen. Staatssteun dus, zo betoogt Nexovation.

  • Alle
  • Agenda
  • Artikelen
  • Columns
  • Nieuws

Jurisprudentie Alarm | Verkoopprocedure racecircuit opnieuw onder de loep!

22 nov 2021

De zaak

Het Duitse Nürburgring-complex (hierna: Nürburgring) omvat een racecircuit, een pretpark, hotels en restaurants. De eigenaren van de Nürburgring, twee Duitse overheidsondernemingen, gaan failliet. De curatoren organiseren een inschrijvingsprocedure (geen aanbesteding op grond van de aanbestedingsrichtlijnen) en verkopen de Nürburgring aan de onderneming Capricorn. Een andere geïnteresseerde partij, Nexovation, dient een klacht in bij de Europese Commissie omdat de inschrijvingsprocedure volgens haar onder meer discriminerend was. Hierdoor heeft Capricorn mogelijk een niet marktconform voordeel verkregen. Staatssteun dus, zo betoogt Nexovation.

Structuurwijziging en nieuwe management benoemingen binnen de Aeves Groep

15 nov 2021

Per 1 januari 2022 voert Aeves Groep een aantal wijzigingen door in de structuur en in diverse managementposities.

Jurisprudentie Alarm | Rechtvaardigt de volksgezondheid een beperking op het vrij verkeer van diensten?

8 nov 2021

De Staat en Nederlandse GGD-en beogen een publieke infrastructuur op te zetten voor het uitvoeren van coronatesten op grote schaal. Zij houden daartoe een Europese openbare aanbesteding ten behoeve van de ‘Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2’. De aanbesteding is verdeeld in 24 percelen; 23 regionale percelen die geografisch overeenkomen met GGD-regio’s en één landelijk perceel. Inschrijvers mogen op maximaal twee percelen inschrijven en maximaal eenmaal inschrijven op één perceel als zelfstandig inschrijver of als combinant/onderaannemer.

Verslag Brainboost | Innovatie aanbestedingsvormen

8 nov 2021

Op donderdagmiddag 28 oktober vond de 22e Brain Boost plaats. Deze stond in het teken van de praktische toepasbaarheid van innovatiegerichte aanbestedingsvormen. Daarbij werd gekeken naar de redenen voor innovatiegericht inkopen, een aantal van de toepasbare inkoopprocedures en aandachtspunten bij de toepassing daarvan.

Uitnodiging Brainboost | Herstel van gebreken

8 nov 2021

Wat zijn nu eigenlijk gebreken die zich lenen voor herstel? De ontbrekende handtekening op de aanbiedingsbrief, de btw in het prijzenblad, of het alsnog aanvullen van een weggevallen tekstvlak in een ingediende referentie? Voor iedere inkoper en aanbestedingsjurist aan de orde van de dag.

Oprichter en commercieel directeur Pieter van der Vloed doet stap terug bij Aeves Groep

4 nov 2021

Per 1 januari 2022 legt Pieter van der Vloed zijn functies als Chief Commercial Officer van de Aeves Groep en Commercieel Directeur van AevesBenefit neer. Pieter zal betrokken blijven bij het bedrijf als non-executive board member.

Aeves Groep wederom verkozen tot één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland

2 nov 2021

Vorige week hoorde AevesBenefit dat het bedrijf winnaar is van een regionale FD Gazelle Award! Aeves Benefit behoort voor het derde jaar op rij tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Op 10 november ontvangt Aeves in Amsterdam opnieuw een FD Gazellen award voor bedrijven in de Provincie Noord-Holland.

Jurisprudentie Alarm | Zelfreiniging na ernstige beroepsfout: nog altijd geen sinecure

25 okt 2021

In 2020 houdt Staatsbosbeheer een aanbesteding voor houtoogstwerkzaamheden. Eén van de inschrijvers, Annehiel, wordt uitgesloten wegens het hebben begaan van een ernstige beroepsfout. Zij zou de mededinging hebben verstoord door prijsafspraken te maken met andere inschrijvers. Annehiel vecht de uitsluiting aan in kort geding, maar de voorzieningenrechter stelt Staatsbosbeheer in het gelijk.

Hoge Raad bevestigt: AMvB Reële Prijs ook van toepassing bij Open House procedures

19 okt 2021

Wat relevante kostprijselementen zijn moet worden vastgesteld door de gemeente, maar moet in ieder geval bevatten: de kosten van de beroepskracht, redelijke overheadkosten, kosten voor niet productieve uren als gevolg van verlof, ziekte, scholing of werkoverleg, reis en opleidingskosten, indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst en overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen zoals administratieve verplichtingen.

Van Inkoop en CLM-transformatie naar aanwas van nieuw talent

18 okt 2021

De afdelingen Inkoop en Contract- en Leveranciers Management bij UWV maakten de
afgelopen tijd flinke veranderingen door om een ambitieuze doelstelling te bereiken: de beste inkoopafdeling van Nederland worden. Inkoopadviesbureau AevesBenefit interviewde UWV om een beeld te krijgen van deze ontwikkeling.

Jurisprudentie Alarm | Rechtsbeschermings-clausule toelaatbaar of niet?

11 okt 2021

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert, samen met verschillende andere ministeries en hoge colleges van Staat, de aanbesteding ‘ROAD2020’ betreffende het sluiten van raamovereenkomsten voor het leveren van Datacentermiddelen en bijbehorende dienstverlening.

Spendanalyse maakt synergiepotentieel concreet

7 okt 2021

Na de plotselinge klap die de economie in het afgelopen coronajaar te verduren kreeg, draait deze inmiddels alweer op volle toeren. Veel bedrijven staan er (financieel) goed voor en zijn op zoek naar kansen om versneld te groeien door overnames, waarbij op dit moment zelfs records worden gebroken: in de eerste helft van 2021 zijn bij de ACM al meer overnames aangemeld dan in heel 2020[1].

Jurisprudentie Alarm | Ongeldigheid te laat gemeld? Schadevergoeding voor nodeloos gemaakte kosten!

27 sep 2021

De gemeente Ede doet een meervoudig onderhandse uitvraag voor woningbouwontwikkeling op een voormalige atletiekbaan. In de voorselectiefase dienen acht van de tien uitgenodigde partijen hun plannen in. De gemeente stelt op basis daarvan een top vijf op, waar het plan van eiseres toe behoort. In een later stadium van de procedure verklaart de gemeente de inschrijving van eiseres alsnog ongeldig wegens een overschrijding van de maximaal toegestane bouwhoogte. Eiseres start daarop een kort geding. Volgens eiseres past haar inschrijving wel degelijk binnen de gestelde bouwhoogte-eisen. Bovendien was de bouwhoogte van haar plan reeds bekend in de voorselectiefase. Waarom heeft de gemeente dit niet eerder aangekaart?

Stappenplan voor waardecreatie

22 sep 2021

Na de sourcingcyclus (Deal! 2) presenteren consultant John van Veen en kennisen portfoliomanager Jan Roddeman een stappenplan voor complexe en kritische vormen van waardecreatie. Categoriemanagement staat hierbij centraal.

Verslag Brain Boost | Gunningsmethodieken: hoe op de juiste wijze toe te passen?

20 sep 2021

Op donderdagmiddag 9 september vond de 21e Brain Boost plaats. Deze stond in het teken van het aanbestedingsrechtelijk relevante onderwerp ‘gunningsmethodieken’. De volgende vragen stonden centraal: “op basis van welke methodiek verdeel je als aanbestedende dienst de punten tussen de inschrijvingen? Hoe doe je dat en, belangrijker nog, wordt hiermee het doel dat je voor ogen hebt behaald? En wat is er waar van de stelling dat de keuze voor de gunningsmethodiek bij een Europese aanbesteding uiteindelijk de winnaar bepaalt?”.

Uitnodiging Brain Boost | Innovatieve aanbestedingsvormen: praktisch toepasbaar of hoop gedoe?

20 sep 2021

Weke innovatieve aanbestedingsvormen worden er in de Aanbestedingswet genoemd, hoe kunnen ze het beste worden toegepast en wat zijn voor wat betreft deze aanbestedingsvormen de lessons learned sinds de laatste herziening van de Aanbestedingswet?

Jurisprudentie Alarm | Het verschil tussen geschiktheidseisen en uitvoeringseisen: een opfrisbeurt

13 sep 2021

Regio Rivierenland (hierna: de Regio) heeft een Europese openbare aanbesteding georganiseerd voor de reiniging, inspectie en beoordeling van rioleringen, opgedeeld in twee percelen. In de leidraad is als geschiktheidseis opgenomen dat inschrijvers een tweetal certificaten dienen te hebben. In de verificatiefase dienen zij als bewijs kopieën van deze certificaten in te leveren.

Jurisprudentie Alarm | Woonbuurt ontwikkelen? Europees aanbesteden!

30 aug 2021

De gemeente Dordrecht houdt een nationale niet-openbare aanbesteding voor de ontwikkeling en realisatie van een woonbuurt. Nadat de inschrijving van de Combinatie is aangemerkt als economisch meest voordelige inschrijving, besluit de gemeente de aanbestedingsprocedure in te trekken. De opdracht had Europees aanbesteed moeten worden. De Combinatie meent dat de opdracht alleen op gronduitgifte ziet en er dus geen sprake zou zijn van een overheidsopdracht voor werken (waar een aanbestedingsplicht voor geldt). De Combinatie start een kort geding.

Jurisprudentie Alarm | Aanbieding is aan de prijs? Dan is offerte mogelijk waardeloos

16 aug 2021

De gemeente Valkenswaard houdt een openbare Europese aanbestedingsprocedure voor leerlingenvervoer. Voorafgaand aan de aanbesteding heeft de gemeenteraad de daarbij behorende begroting van € 580.000 per jaar vastgesteld. Deze begroting is openbaar, maar niet opgenomen in de aanbestedingsstukken. De aanbestedingsleidraad bepaalt wel dat het leerlingenvervoer op een kwalitatief goede en verantwoorde wijze moet plaatsvinden, tegen acceptabele kosten voor opdrachtgever. De factoren prijs en kwaliteit wegen respectievelijk 40% en 60% mee.

Verslag Brain Boost | Social Return: Wat is het?

16 aug 2021

Op donderdagmiddag 22 juli 2021 vond alweer de twintigste ‘Brain Boost’ plaats. Dit keer een kennissessie die volledig in het teken stond van Social Return. Een interessant onderwerp, want hoe pas het je nu toe of hoe kan je het toepassen in een aanbesteding? Wat kwam er ter sprake? Als eerste kwam ter sprake wat…

Uitnodiging Brain Boost | Gunningsmethodieken: hoe op de juiste wijze toe te passen?

2 aug 2021

Op basis van welke gunningsmethodiek verdeel je als aanbestedende dienst de punten tussen de inschrijvingen? Hoe doe je dat op de juiste wijze en belangrijker nog: wordt hiermee het doel dat je voor ogen hebt behaald? En wat is er waar van de stelling dat de keuze voor de gunningsmethodiek bij een Europese aanbesteding uiteindelijk…

Jurisprudentie Alarm | Winnende inschrijver uitgesloten na vertrek sleutelfunctionaris!

2 aug 2021

Rijkswaterstaat houdt een Europese niet-openbare aanbesteding voor onder meer het meerjarig in stand houden van het beheergebied van Rijkswaterstaat Zee & Delta, district Noord. Ten behoeve van het kwaliteitscriterium ‘Bijdrage aan beoogd eindresultaat en projectdoelstellingen door sleutelfunctionarissen’ biedt inschrijver KWS twee sleutelfunctionarissen aan, waaronder mevrouw [A] als sleutelfunctionaris projectmanagement.

Aanbesteden en verbinden van multidisciplinaire programma’s van provincie Noord-Brabant

23 jul 2021

In 2020 hebben Frank Roebroek en Berend van der Hoeven (AevesBenefit) de Provincie Noord-Brabant geholpen met de recht- en doelmatige inkoop van dienstverlening door ingenieursbureaus. Dit heeft geleid tot een 4-jarige raamovereenkomst met in totaal 20 contractpartijen. Uiteenlopende programma’s zoals ‘Infrastructurele projecten’, ‘Multimodale bereikbaarheid’ en ‘Bodem en ondergrond’ plukken hier de vruchten van. De doelstelling…

Column | Nederlandse overheid koopt steeds SMART-er duurzaam in

20 jul 2021

Nederland heeft zich op het wereldtoneel gecommitteerd aan duurzaamheidsdoelen. Ook de individuele overheidsorganisaties staan aan de lat om deze te bereiken. Het is helaas nog wel ieder voor zich… Alle organisaties hebben andere uitgangspunten en strategieën. Dat inkoop een grote bijdrage kan leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen op organisatieniveau is geen nieuws meer.…

Jurisprudentie Alarm | Inschrijver onterecht niet uitgesloten. Opnieuw loten!

19 jul 2021

De Belastingdienst organiseert een Europese openbare aanbesteding voor “Middleware”: vertaalsoftware tussen een besturingssysteem en de toepassingen die erop worden uitgevoerd. De aanbesteding is verdeeld in percelen. Inschrijvers dienen bij inschrijving (een bewijs van) een reseller-overeenkomst voor onderhoud en ondersteuning gedurende de looptijd van de overeenkomst te overleggen.

Jurisprudentie Alarm | Derde uitgesloten wegens valse verklaring? Wissel!

5 jul 2021

De zaak De lokale gezondheidsdienst van Centraal-Toscane houdt een aanbesteding voor de sloop van ziekenhuisgebouwen. Om te voldoen aan de gestelde eisen, doet consortium “Del Debbio” een beroep op de technische bekwaamheid van een derde. Die derde heeft recentelijk een ernstige beroepsfout begaan, maar vermeldt dat niet in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). De derde…

Uitnodiging Brain Boost | Social Return on Investment: Hoe pas je het toe?

22 jun 2021

Social Return on Investment, kortweg Social Return, is een manier om sociale impact te creëren via (overheids) inkopen. In praktijk krijgt dit vorm door opdrachtnemers te vragen of te eisen dat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de opdracht betrekken. Maar hoe pas je Social Return nu toe in…

Jurisprudentie Alarm | De ‘Klikfactor’ en presentaties in aanbestedingen

21 jun 2021

De Staat houdt een Europese openbare aanbesteding voor het herstellen van bevingsschade aan gebouwen als gevolg van gaswinning in Groningen. De gunning vindt onder meer plaats op grond van vier kwalitatieve subgunningscriteria: (i) een Plan van Aanpak, (ii) een Risico- en meerwaarde dossier, (iii) de Kwaliteit van de organisatie voor de uitvoering van de opdracht en (iv) een Presentatie. Volgens de aanbestedingsstukken wordt iedere niet-uitgesloten inschrijver uitgenodigd voor het geven van een presentatie, waarin de eerste drie kwaliteitsonderdelen nader toegelicht en bevraagd kunnen worden. Op alle kwaliteitsonderdelen moet minimaal een voldoende worden gescoord om voor gunning in aanmerking te komen.

Succesvol contractmanagement vraagt om de juiste aandacht

10 jun 2021

Contractmanagement is een hot topic: het vakgebied contractmanagement krijgt steeds meer aandacht. Waar contractmanagement er in het verleden vaak ‘bij’ werd gedaan door collega’s in de organisatie, investeren veel organisaties nu in het inrichten van professioneel contractmanagement. Waarde voor de organisatie Een goed contract draagt bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Dat zegt eigenlijk…

Jurisprudentie Alarm | Subgunningscriterium bevoordeelt zittende leverancier: Aanpassen!

7 jun 2021

De gemeente Rotterdam houdt een Europese openbare aanbesteding voor de levering van gladheidsbestrijdingsmaterieel. Inschrijvers worden uitgedaagd om de circulariteit te bevorderen, onder meer door oud materieel (van de zittende leverancier) zoveel mogelijk te hergebruiken. Schuitemaker is voornemens in te schrijven op de aanbesteding. Volgens Schuitemaker heeft de zittende leverancier een te groot voordeel op het subgunningscriterium ‘circulariteit’, omdat het voor hem eenvoudiger is om zijn eigen materieel te hergebruiken. Schuitemaker start een kort geding terwijl de aanbestedingsprocedure nog loopt.

Jurisprudentie Alarm | Aanbestede overeenkomst toch niet onaantastbaar in hoger beroep?

25 mei 2021

Rijkswaterstaat organiseert een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling, levering en bijbehorende dienstverlening van audiosystemen voor de bediening van tunnels, bruggen, sluizen en keringen die in het beheer zijn bij Rijkswaterstaat. Drie partijen, waaronder Partij X, schrijven in op de aanbesteding. Partij X wordt uitgesloten vanwege een te lage score bij de Proof of Concept (POC). Partij X is het niet eens met deze gunningsbeslissing en start een kort geding. Daarin stelt zij dat de POC is getoetst aan een niet voorgeschreven element.

Jurisprudentie Alarm | Uitsluiting na overtreding contactverbod niet proportioneel!

10 mei 2021

De gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden houden een Europese openbare aanbesteding voor formele educatietrajecten voor volwasseneneducatie (WEB), inburgering en zelfredzaamheid.

Uitnodiging Brain Boost | Gunningsmethodieken: hoe op de juiste wijze toe te passen?

5 mei 2021

Op basis van welke gunningsmethodiek verdeel je als aanbestedende dienst de punten tussen de inschrijvingen? Hoe doe je dat op de juiste wijze en belangrijker nog: wordt hiermee het doel dat je voor ogen hebt behaald? En wat is er waar van de stelling dat de keuze voor de gunningsmethodiek bij een Europese aanbesteding uiteindelijk…

Verslag Brain Boost | Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht

5 mei 2021

Inleiding Op donderdagmiddag 22 april 2021 vond de negentiende ‘Brain Boost’ plaats. Dit keer een kennissessie die volledig in het teken stond van een aantal uitzonderingen op de aanbestedingsplicht. Een interessant onderwerp, aangezien het algemeen bekend is dat overheden bij het in de markt zetten van een opdracht gebonden zijn aan het aanbestedingsrecht. In beginsel…

Column | Gas erop voor inkoop!

26 apr 2021

Commerciële organisaties zijn levensvatbaar als ze waarde toevoegen. In welke vorm dan ook. In een breed palet van organisatiecompetenties maak of doe je iets waarvoor een ander bereid is te betalen. Hoeveel toegevoegde waarde je levert kun je bijvoorbeeld uitdrukken in het aandeel ‘inkoop’ van de ‘verkoop’. Hoe lager deze quote, hoe hoger je winst…

Jurisprudentie Alarm | Dedicated team, nu voor maar € 3,-!

26 apr 2021

Bij een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure van ProRail, betreft één van de uitgevraagde posten een ‘dedicated team’, in te roepen door ProRail wanneer daaraan behoefte is. Eiseres doet een inschrijving met een symbolisch bedrag van€ 1,- per fte voor de inzet van het team. ProRail heeft de inschrijving van eiseres ongeldig verklaard. Eiseres is het met dit besluit niet eens en start een kort geding.

Sourcingcyclus creëert overzicht

20 apr 2021

Voor optimalisatie van complexe inkoopprocessen is overzicht nodig. Daarom hebben consultant John van Veen van AevesBenefit en Nevi-kennis-manager Jan Roddeman een bestaand vierkwadrantenmodel aangepast naar een integrale sourcingcyclus.

Jurisprudentie alarm | Indirect voorschrijven van een erkenningsregeling? Niet doen!

12 apr 2021

De gemeente Den Haag houdt een Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst voor asfaltwerken en bijbehorende werkzaamheden. Een gering deel van de werkzaamheden moet worden uitgevoerd nabij het tramspoor. Daarom stelt de gemeente als geschiktheidseis dat inschrijvers moeten voldoen aan de erkenningsregeling van de HTM om te mogen werken in, op of nabij spoorzones. Eiser schrijft in op de aanbesteding en ontvangt een voornemen tot gunning. Bij verificatie kan eiser echter niet aantonen dat de door hem benoemde onderaannemer voldoet aan de HTM-erkenningsregeling. De gemeente sluit eiser daarom alsnog uit van de aanbesteding en maakt een nieuwe gunningsbeslissing (aan de als tweede geëindigde inschrijver) bekend.

Jurisprudentie alarm! Mogen “zwevende bankjes” steunen? Schrijf op wat je bedoelt!

29 mrt 2021

De gemeente Utrecht heeft in 2018 een Europese aanbestedingsprocedure georganiseerd voor het plaatsen en exploiteren van onder meer abri’s. De gemeente heeft gegund aan Reclame Bureau Limburg B.V. JCDecaux Nederland B.V. is op de tweede plaats geëindigd en heeft het voorlopige gunningsvoornemen al eerder in kort geding aangevochten, maar kreeg geen gelijk. De gemeente gunt daarna definitief aan RBL, waarna RBL is begonnen met het plaatsen van de abri’s. JCDecaux laat het er niet bij zitten en start een bodemprocedure.

Verslag Brain Boost | Inhuur flexibel personeel | Donderdag 11 maart 2021

18 mrt 2021

Op donderdagmiddag 11 maart 2021 vond alweer de achttiende ‘Brain Boost’ plaats. Dit keer een kennissessie die volledig in het teken stond van de inhuur van flexibel personeel. Een interessant onderwerp, aangezien het een onderwerp is dat bij organisaties regelmatig in de top 3 van onrechtmatige uitgaven is terug te vinden. Bovendien hebben aanbestedende diensten…

Uitnodiging Brain Boost – uitzonderingen op de aanbestedingsplicht: waar liggen de mogelijkheden?

16 mrt 2021

Het is algemeen bekend dat overheden bij het in de markt zetten van een opdracht gebonden zijn aan het aanbestedingsrecht. In beginsel moeten opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel dan ook worden aanbesteed. Maar in welke omstandigheden geldt deze verplichting niet en welke uitzonderingsprocedures bevat de Aanbestedingswet? Tijdens de Brain Boost komen deze…

Jurisprudentie alarm! Kennisvoorsprong, maar level playing field niet verstoord

15 mrt 2021

De zaak De gemeente Rotterdam houdt een Europese openbare aanbesteding voor asbestsanering in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De inschrijving van Van Liempd wordt aangemerkt als de economisch meest voordelige inschrijving en de gemeente is voornemens de opdracht aan haar te gunnen. Verliezend inschrijver Dusseldorp vindt dat Van Liempd moet worden uitgesloten, omdat zij…

Binnen 1 week besparingen op een rij

9 mrt 2021

Inkoopuitgaven analyseren, contracten inventariseren en een inkoopbesparingspotentieel identificeren, en dat allemaal binnen een week. Het kan, zoals blijkt uit deze casus van drie fuserende publieke organisaties. Inkoopconsultant Maxime Fakkeldij doet verslag.

Inkoop via Open House? Get Aut of here!

1 mrt 2021

De zaak Voor de inkoop van Wmo-ondersteuning “Begeleiding Basis Jeugd” werkt een aantal Gelderse gemeenten samen. Het samenwerkingsverband Inkoop SDCG organiseert voor deze gemeenten een (semi) Open House-inkoopprocedure om contracten met zorgaanbieders af te sluiten. Alle aanbieders die aan de vooraf vastgestelde geschiktheids- en kwaliteitseisen voldoen en zich aanmelden binnen de toetredingsperiode, krijgen een raamovereenkomst…

Column: Stemwijzer voor inkopers

18 feb 2021

Yes, we mogen weer stemmen. Rondom 17 maart hebben we Tweede Kamerverkiezingen. En er vált wat te kiezen dit jaar: liefst 37 partijen doen er mee. Vier jaar geleden waren het er 28; dat vonden we toen al veel. Door Corona is overigens niet iedereen gelukkig met het moment en de wijze van stemmen. Waarom…

Jurisprudentie Alarm! Geen strategische inschrijving bij gefaseerde opdrachtverstrekking

15 feb 2021

De zaak Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) organiseert een Europese aanbestedingsprocedure volgens de concurrentiegerichte dialoog voor Project KIJK. Dit project heeft tot doel een dijk te verstevigen en te verhogen, zodat deze weer aan de daarvoor geldende normen voldoet. De aanbestede opdracht bestaat uit twee deelcontracten. Deelcontract A betreft de planuitwerkingsfase, deelcontract…

Verslag Brain Boost | Jurisprudentiejaar 2020 | donderdag 28 januari 2021

4 feb 2021

Op donderdagmiddag 28 januari 2021 vond de zeventiende ‘Brain Boost’-sessie plaats, waarin we terugblikten op het jurisprudentiejaar 2020. Een interessant aanbestedingsjaar was het, met in totaal 159 uitspraken. Kortom: genoeg te bespreken. Wat kwam er ter sprake? We startten met het samenvatten van het jurisprudentiejaar in cijfers. En dat leidde tot interessante inzichten. Want wat…

Uitnodiging Brain Boost – special: aanbesteden inhuur van flexibel personeel

2 feb 2021

Aanbestedende diensten hebben al jaren het terugdringen van de inhuur van flexibel personeel hoog op de agenda staan. In de praktijk komt hier echter zeer weinig van terecht, want het aantal aanbestedingen die over dit onderwerp worden gepubliceerd, blijft maar stijgen. Hier komt bij dat het onderwerp, door de steeds veranderende wetgeving, de vaak wisselende…

Jurisprudentie alarm! Exploitatie en beheer glasvezelnetwerk: aanbestedingsplichtige opdracht?

1 feb 2021

De zaak De gemeente Leeuwarden is eigenaar van Stadsring Leeuwarden, een glasvezelnetwerk. De gemeente heeft haar eigendom van het netwerk verpacht aan de Stichting Beheer Stadsring Leeuwarden (SBSL) en huurt een deel van het netwerk terug van SBSL. Na afloop van de bestaande huurperiode wil de gemeente een nieuwe huurovereenkomst sluiten met SBSL. Op 21…

Jurisprudentie alarm! Rechtbank bevestigt: dubbele quasi-inbesteding toegestaan

20 jan 2021

De zaak De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op het gebied van afvalbeheer. De gemeenten beëindigen een aantal lopende contracten met AVR Afvalverwerking en vergeven de opdracht via quasi-inbesteding aan een door hen opgericht afvalbedrijf (Irado), dat de afvalverwerking op haar beurt via quasi-inbesteding aan een ander afvalverwerkingsbedrijf (Afvalsturing Friesland) verleent. Volgens AVR…

Jurisprudentie alarm! Herbeoordeling alleen wanneer de inschrijver daar belang bij heeft?

21 dec 2020

De zaak Rijkswaterstaat houdt een Europese aanbestedingsprocedure volgens de concurrentiegerichte dialoog voor een opdracht tot het meerjarig in stand houden en monitoren van en informeren over de toestand van een areaal. De opdracht wordt – volgens de methodiek ‘gunnen op waarde’ – gegund aan de inschrijver met de laagste fictieve inschrijfsom. Een combinatie van inschrijvers…

Uitnodiging Brain Boost – terugblik op jurisprudentiejaar 2020

18 dec 2020

In de eerste Brain Boost van 2021 blikken we terug op het jurisprudentiejaar 2020 en bespreken we met u de meest relevante uitspraken. Zo heeft de rechter zich het afgelopen jaar wederom meermaals uitgesproken over onderwerpen die al jaren hoog staan in de lijst van onderwerpen waar binnen het aanbestedingsrecht het vaakst over wordt geprocedeerd:…

Verslag Brain Boost | Clusterverbod en splitsingsgebod | Donderdag 3 december 2020

8 dec 2020

Op donderdagmiddag 3 december 2020 vond de zestiende ‘Brain Boost’-sessie plaats, waarin de onderwerpen “Clusterverbod” en “Splitsingsgebod” in de spotlight stonden. Een interessant onderwerp, want de vraag wanneer het splitsen of samenvoegen van een opdracht al dan niet is toegestaan, leidt in de praktijk tot de nodige hoofdbrekens. Is bijvoorbeeld het samenvoegen van onderhoud en…

Jurisprudentiealarm! Meerdere referenties per kerncompetentie toegestaan?

8 dec 2020

De zaak De Belastingdienst heeft een Europese openbare aanbesteding gepubliceerd voor online veilingen voor Rijksgoederen en in beslag genomen goederen. In het Beschrijvend Document staat alleen dat inschrijvers minimaal één referentie per kerncompetentie moeten overleggen en dat met minder kan worden volstaan als één referentie voor meerdere kerncompetenties kan worden gebruikt. Drie partijen schrijven in…

Column: Hope is not a strategy

7 dec 2020

Na een half jaar verplicht thuiswerken vinden steeds meer mensen het wel lekker te blijven hangen in hun klaagzang. Als een grammofoonplaat die blijft steken in een groef. Daarbij ligt de schuld van ‘alles’ buiten hun eigen invloedssfeer, met Corona als legitiem paraplu-excuus. Maar het gáát ook nog niet al te best. Het infectiegetal ligt…

Reële tarieven in het sociaal domein doen vaak pijn!

26 nov 2020

De zaak Op 20 november jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan over reële prijzen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Deze uitspraak geeft een uitwerking van de verplichtingen die gemeenten hebben voor de gunning van Wmo-diensten op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast heeft de voorzieningenrechter nadere uitleg gegeven…

Jurisprudentie alarm! Overtreding van contactverbod na gunningsvoornemen toegestaan?

23 nov 2020

De zaak De gemeente Leiden houdt begin 2020 een meervoudig onderhandse aanbesteding inzake het slopen en bouwrijp maken van een bouwlocatie. Het is inschrijvers, op straffe van uitsluiting, niet toegestaan over de aanbestedingsprocedure contact op te nemen met andere medewerkers van de aanbestedende dienst dan de in de leidraad genoemde contactpersonen. Eiseres eindigt als tweede…

Client Case – Revalidatiecentrum

19 nov 2020

Lees hier meer over het inkoopoptimalisatie programma dat AevesBenefit heeft uitgevoerd bij een revalidatiecentrum

Jurisprudentie alarm! Geschikt of ongeschikt. De (on)bekwaamheid van een derde

10 nov 2020

De zaak Eind 2013 start de gemeente Utrecht een nationale openbare aanbestedingsprocedure voor de plaatsing, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van reclamedisplays en reclameframes. De aanbesteding betreft een concessie waarbij een deel van de opbrengsten afgedragen wordt aan de gemeente. Om zijn geschiktheid aan te tonen moet de winnende inschrijver na voorlopige gunning…

Verslag Brain Boost: ‘herstel van gebreken’

29 okt 2020

Op donderdagmiddag 22 oktober 2020 vond de 15e  Brain Boost plaats. Onderwerp van deze online sessie was de stand van zaken met betrekking tot het herstellen van gebreken. Het was een goed bezochte, interactieve sessie met deelnemers vanuit veel verschillende organisaties. Kortom: het was weer een meer dan geslaagde ‘boost’. Wat kwam er ter sprake?…

Uitnodiging Brain Boost – splitsen of samenvoegen: wanneer wel en wanneer niet toegestaan?

27 okt 2020

Is het samenvoegen van onderhoud en beheer van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties enerzijds en schadeverhaal bij aanrijdingsschade en vandalisme anderzijds toegestaan? En is dit anders wanneer kopieerapparaten, die ook een betaalfunctie moeten hebben, als één opdracht worden aanbesteed, zonder verdeling in percelen? En mag een opdracht voor de levering van leermiddelen worden opgesplitst in…

Jurisprudentie alarm! Alcateltermijn: geldt voor elk individueel argument tegen de gunningsbeslissing

26 okt 2020

De zaak De gemeente Haaren (hierna: de Gemeente) heeft een aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht inzake de herinrichting van een straat. De werkzaamheden zien op groen-, grond- en bijkomende werkzaamheden. Het betreft een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het ARW 2016; op de aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Na bekendmaking van de gunningsbeslissing start…

Column: Vraag nu gratis uw vrijblijvende offerte aan!

21 okt 2020

Als ik het lokale sufferdje opensla of een online advertentie tegenkom, slaat de irritatie toe door lokkende teksten als: “Vraag nu gratis uw vrijblijvende offerte aan!”. Natuurlijk zijn dit business-to-consumer reclame-uitingen: die werken met een commerciële pull-strategie. Zo veel mogelijk verkopen op een efficiënte manier. En als er ruis op de lijn komt, dan wil…

Verslag Ronde Tafel bijeenkomst | Category Management

15 okt 2020

Op 15 september 2020 heeft AevesBenefit in samenwerking met Schiphol en Pon.Bike een Ronde Tafelbijeenkomst georganiseerd met als onderwerp ‘Category Management’. Met een mooie mix aan organisaties zijn de uitdagingen en kansen besproken op het gebied van Category Management. Na een welkomstwoord werd er een voorstelronde gehouden waarbij elke deelnemer zichzelf introduceerde en een inschatting…

Jurisprudentie alarm: Bouwen aan social return: zolang het maar reëel blijft

12 okt 2020

De zaak De gemeente Westland is voor de tijdelijke inhuur van technisch personeel een Europese aanbestedingsprocedure gestart, met het doel een raamovereenkomst met drie leveranciers af te sluiten. Eén van de subgunningscriteria ziet op social return on investment (hierna: SROI); de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de…

Aan de slag met inkoop! Maar waar begin ik!?

8 okt 2020

Waar begin ik!? Een vraag die onze klanten ons regelmatig stellen. Of je nou aan de slag wil met beleid, contractmanagement, het verhogen van de inkoopvolwassenheid, kostenreductie of procesverbetering. Alles begint met het verkrijgen van de benodigde inzichten en het stellen van doelen. Onderstaand stappenplan kan gebruikt worden als beknopte leidraad om verbeterinitiatieven op het…

Jurisprudentie alarm: Het laten vervallen van een gunningsvoorwaarde (bij uitzondering) toegestaan!

28 sep 2020

De zaak Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (een samenwerkingsverband van achttien gemeenten, hierna: DRAN) houdt een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor regionaal doelgroepenvervoer. De opdracht is opgedeeld in negen percelen (A t/m I). Iedere inschrijver kan in beginsel maximaal drie percelen gegund krijgen. Daarop geldt een uitzondering voor drie grotere percelen (E, H en I), die elk aan…

Uitnodiging Brain Boost: herstel van gebreken

15 sep 2020

Wat zijn nu eigenlijk gebreken die zich lenen voor herstel? De ontbrekende handtekening op de aanbiedingsbrief, de BTW in het prijzenblad, of het alsnog aanvullen van een weggevallen tekstvlak in een ingediende referentie? Voor iedere inkoper en aanbestedingsjurist aan de orde van de dag. Alle belangrijke jurisprudentie, van Europese Hof van Justitie, de Nederlandse rechtspraak…

Aeves Groep en de BBD slaan de handen ineen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan

15 sep 2020

Vanuit de behoefte om als organisatie maatschappelijk betrokken te zijn, is begin dit jaar gekozen om vanuit Aeves Groep een partnerschap aan te gaan met stichting BBD (Boodschappen BegeleidingsDienst) uit Den Haag. De BBD verzorgt voor ouderen en mindervaliden niet alleen een boodschappenservice, ook organiseren zij allerlei uitjes en bijeenkomsten om sociaal isolement tegen te…

Verslag Brain Boost: ‘motiveren gunningsbeslissing’

14 sep 2020

Op donderdagmiddag 20 augustus 2020 vond de 14e  Brain Boost plaats. Onderwerp van deze online sessie was de stand van zaken met betrekking tot het motiveren van de gunningsbeslissing. Het was een goed bezochte, interactieve sessie met deelnemers vanuit veel verschillende organisaties. Kortom: wederom een meer dan geslaagde ‘boost’. Wat kwam er ter sprake? Na…

Jurisprudentie alarm: Voorkom schijn van vooringenomenheid beoordelingscommissie!

14 sep 2020

De zaak De gemeente Nissewaard heeft een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor het ontwerpen, leveren en plaatsen van een nieuw skatepark georganiseerd en nodigt twee aanbieders, Nine Yards en SkateOn, uit een offerte in te dienen. De offertes worden beoordeeld op een kwalitatief criterium: het Plan van Aanpak. Volgens de offerteaanvraag wordt de beoordelingscommissie gevormd door…

Column: Wat brengt Prinsjesdag ons dit jaar?

9 sep 2020

15 september, de derde dinsdag van september: Prinsjesdag! Sinds 1814 traditiegetrouw hét begin van het parlementaire jaar. De vorst draagt vol ceremonie in de Ridderzaal een uiteenzetting voor van het regeringsbeleid aan verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Dit jaar echter geen pracht en praal. Door de anderhalvemeter-regel leest de Koning dit jaar de troonrede voor…

Gemeenten willen professionaliseren op inkoopgebied

9 sep 2020

Uit het afstudeeronderzoek dat Jordi Kersbergen recent voor de Haagse Hogeschool en AevesBenefit heeft uitgevoerd blijkt dat er een brede ambitie bestaat bij de Nederlandse gemeenten om verder te professionaliseren op inkoopgebied. In zijn onderzoek heeft Jordi op basis van enquêtes en interviews de situatie bij meer dan 20 gemeenten in kaart gebracht. Er is…

Jurisprudentie alarm: Tenderkostenvergoeding na intrekken aanbesteding?

31 aug 2020

De zaak De gemeente Roosendaal (hierna: de gemeente) houdt een niet-openbare aanbesteding voor de verbouwing van een kantoorgebouw. Het gunningscriterium is de laagste prijs. Het beschikbare budget van € 1.000.000 is vooraf niet kenbaar gemaakt. In de aanbestedingsstukken is vermeld dat de gemeente de aanbesteding op elk moment mag beëindigen zonder dat inschrijvers aanspraak maken…

MVO: verbetering én verrijking?

31 aug 2020

Redenen voor jou en jouw inkooporganisatie om maatschappelijk verantwoord aan de slag te gaan De vraag om maatschappelijk verantwoord te handelen is actueler dan ooit. Neem bijvoorbeeld de structurele ontbossing van de Amazone voor mijnbouw, landbouw en de export van tropisch hardhout. Iedere 15 seconden verdwijnt er een stuk Amazonebos ter grootte van een voetbalveld.…

Jurisprudentie alarm: Tarieven in de (jeugd)zorg: regionaal en specifiek!

17 aug 2020

De zaak Tien gemeenten in de regio Haaglanden willen voor de jaren 2020-2024 nieuwe contracten afsluiten voor jeugdzorg via een gezamenlijke open house-constructie. Verschillende aanbieders, waaronder Stichting Jeugdformaat (hierna gezamenlijk te noemen: Jeugdformaat c.s.), zijn van mening dat de tarieven die de gemeenten hanteren niet kostendekkend zijn. Zij starten daarom een kort geding. De voorzieningenrechter…

Onderzoek: Business-gedreven inkopen bij SW-bedrijven

10 aug 2020

Veel organisaties passen business-gedreven inkoop toe: een theorie uit Gerco Rietvelds boek ‘Inkoop een nieuw paradigma’. Hiermee beschrijft hij de kansen van het business-gedreven maken van de inkoopfunctie. Bij business-gedreven inkoop leveren de leveranciers direct een bijdrage aan de organisatiedoelstellingen, dit kan voor elke organisatie meerwaarde opleveren. Is deze theorie ook toepasbaar op Sociale Werk-bedrijven…

Jurisprudentie alarm: Horizontale samenwerking: wanneer is sprake van ‘echte’ samenwerking?

3 aug 2020

De zaak Drie aanbestedende diensten uit de Duitse regio Rijn-Moezel-Eifel (hierna: het samenwerkingsverband) werken samen op het gebied van afvalverwerking. Voor afvalrecycling schakelt het samenwerkingsverband externe partijen in. Het grootste deel van deze opdracht wordt uitbesteed aan particuliere ondernemingen. Twintig procent wordt op basis van een samenwerkingsovereenkomst uitgevoerd door het bestuursdistrict Landkreis Neuwied, eveneens een…

Centraal categoriemanagement voor gemeenten

30 jul 2020

Centraal categoriemanagement voor gemeenten Kunnen alle gemeenten in Nederland samen centraal categoriemanagement toepassen? Hoe denken zij hierover? Dit onderzoeksartikel geeft inzicht in de potentie en haalbaarheid binnen de gemeenten van centraal categoriemanagement. Lees hieronder het hele artikel of download hem hier: aevesbenefit-onderzoeksartikel-centraal-categoriemanagement-gemeenten-juli-2020.  Definitie van centraal categoriemanagement Centraal categoriemanagement is het bundelen van inkoopactiviteiten en kennis.…

Jurisprudentie alarm: Verificatie personeelservaring: LinkedIn-profiel en cv kunnen zorgen voor gerede twijfel

20 jul 2020

De zaak De gemeente Rotterdam (hierna: de gemeente) organiseert een openbare Europese aanbesteding voor een bouwkostendeskundige. Inschrijvers dienen een plan van aanpak met functieprofielen van de in te zetten medewerkers aan te leveren. Uit de conceptovereenkomst blijkt dat de bouwkostendeskundigen minimaal tien jaar praktijkervaring en expertise op het gebied van ramen en begroten van restauratiewerkzaamheden…

AEVES GROEP BREIDT DIRECTIE UIT MET TWEE NIEUWE LEDEN

9 jul 2020

Aeves Groep benoemt twee nieuwe directieleden en stelt een nieuwe Algemeen Directeur a.i. aan bij Het NIC. Hiermee creëert Aeves Groep ruimte voor verdere groei en doorontwikkeling van de Groep en haar medewerkers. Per 1 juli 2020 zijn Claire Leussink-Nies en Andries Faas als respectievelijk CCO en COO toegetreden tot de Directie van de Aeves…

Uitnodiging Brain Boost: Het motiveren van de gunningsbeslissing

8 jul 2020

Welke eisen stelt de Aanbestedingswet 2012 nu precies aan het motiveren van de gunning? Wat wordt verstaan onder ‘relevante redenen’ en welke grenzen worden door recente rechtspraak opgetrokken? En is een motivering die luidt ‘onvoldoende SMART’ afdoende? En hoe zit het nu precies met bedrijfsvertrouwelijke informatie: in welke omstandigheden mag een aanbestedende dienst bepaalde inhoudelijke…

Inkopen in de zorg tijdens een (Corona) crisis | Deel 2

7 jul 2020

Eind maart deelde ik mijn ervaringen over het inkopen in de zorg tijdens een Corona crisis (Hoe dragen wij ons steentje bij?). Ik sloot de blog af met het gevoel ‘het’ onder controle te hebben. Little did I know, de volgende uitdaging kwam er aan; tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Ontvangst van patiënten Nadat we…

Jurisprudentie alarm: Let op de vervaltermijn, ook na een herziene gunningsbeslissing!

6 jul 2020

De zaak Stichting Zuyd Hogeschool (hierna: Zuyd) houdt een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het leveren van mobiele telefonie aan ruim 700 medewerkers. Inschrijver PHC, de zittende contractant van Zuyd, eindigt als tweede in de ranking. PHC stelt beroep in tegen de gunningsbeslissing, binnen de in de aanbestedingsdocumenten voorgeschreven termijn van zeven kalenderdagen. In de dagen…

Coronacrisis; jongste inkopers vangen de klappen op

1 jul 2020

Vóór de coronacrisis woedde op de arbeidsmarkt een ‘war for talent’. Vooral inkopers met kennis en ervaring waren nauwelijks te vinden. Het is zorgwekkend dat ook in deze crisis met name de jongste generatie wordt getroffen: de marktvraag naar young professionals is praktisch weggevallen.

Column: To bid or not to bid, that’s the question…

29 jun 2020

Hoe bruikbaar zijn onze traditionele, wetenschappelijk onderbouwde inkooptheorieën in coronatijd? Hoeveel belangrijker is leveranciersmanagement geworden? Alignement met ‘de business’; kritischer of juist niet? Er zijn nog geen actuele onderzoeken die hierop een antwoord geven. Maar je ziet aan alles dat de tijd voorbij is dat inkopers alleen vanuit hun eigen belang dachten. Je óók kunnen…

Digitaal solliciteren en onboarden: het kan!

29 jun 2020

Wouter van Beesten is “midden in de Corona-tijd” via AevesBenefit gestart als Categoriemanager bij Alliander. Het hele proces – van solliciteren tot onboarden – verliep digitaal. Wouter is volop bezig en deelt graag zijn ervaring! Wouter neemt ons mee. “Als interim professional of kandidaat voor vaste functies is het altijd een must om een goed…

Jurisprudentie alarm: Specificeren kun je leren: verwijzingen naar merken in het aanbestedingsrecht

23 jun 2020

De zaak Stichting Fontys (hierna: Fontys) heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor IT Gebruikershardware aangekondigd. In het prijzenblad dient de inschrijver artikelen aan te bieden en prijzen te offreren voor managed werkplekken, unmanaged werkplekken, smartphones, kleine IT middelen en dienstverlening rondom werkplekken en smartphones. Fontys omschrijft merken en artikelnummers in het prijzenblad, maar geeft inschrijvers…

Verslag Brain Boost: “Wezenlijke wijziging”

18 jun 2020

Op donderdagmiddag 11 juni 2020 vond alweer de dertiende Brain Boost van AevesBenefit plaats. Een webinar ditmaal, met als thema: de wezenlijke wijziging van overheidsopdrachten. Ondanks de wat ander omstandigheden dan normaal kijken wij ook ditmaal terug op een zeer geslaagde en inhoudelijk sterke sessie. Er werden zeer interessante ervaringen uitgewisseld en werd er kritisch…

Inkoop in coronatijd – De impact van Covid-19 op inkoop binnen een organisatie die onderdeel is van de vitale infrastructuur

9 jun 2020

Als consultant ben ik – Franchesca Laclé – verantwoordelijk voor verschillende verbeterprojecten op het gebied van inkoop- en contractmanagement bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN). PWN levert drinkwater aan ruim 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in Nederland. Daarnaast treedt PWN op als duinbeheerder gericht op het gezond houden van de duinen en het beschermen van de…

Jurisprudentie alarm: Zelfreiniging na ernstige beroepsfout geen sinecure!

8 jun 2020

De zaak SQL Integrator B.V. (hierna: SQL) en twee zusterondernemingen maken deel uit van het CC Group-concern. Begin 2019 schrijven SQL en de twee zusterondernemingen elk separaat in op twee door de Staat der Nederlanden (hierna: de Staat) georganiseerde Europese openbare aanbestedingsprocedures voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-medewerkers. Op 8 mei 2019 worden…

Jurisprudentie alarm: Een ervaringseis moet strikt worden toegepast, ook door de rechter

25 mei 2020

De zaak Regio Gemeente Nijmegen – een samenwerkingsverband van zes gemeenten – heeft in 2017 een aanbesteding gepubliceerd voor ggz-diensten in het kader van de jeugdzorg. Evergreen GGZ B.V. (hierna: Evergreen) heeft zich ingeschreven voor de dienstpercelen “basis ggz” en “specialistische ggz”. Om in aanmerking te komen voor gunning dient elke inschrijver twee referenties per…

In onzekere tijden zijn hechte relaties goud waard

20 mei 2020

De maakindustrie is hard getroffen door de coronacrisis. Inkoopconsultant John van Veen zet de gevolgen voor inkoop op de korte en lange termijn op een rij. Volgens hem is het tijd om ingesleten inkooppraktijken tegen het licht te houden. De coronacrisis leidt niet alleen tot grote mondiale problemen voor de volksgezondheid en een zorgsysteem dat…

Alliander bouwt aan een world class procurement organisatie

19 mei 2020

Netwerkbedrijf Alliander is gewend om in een stabiele omgeving te opereren. Door de energietransitie ontwikkelt de organisatie nu in rap tempo om aan de veranderende vraag te kunnen voldoen. Voor de inkoopafdeling leiden deze uitdagingen tot de benodigde transformatie naar een ‘world class procurement organisatie’. Inkoopadviesbureau AevesBenefit interviewde Alliander naar aanleiding van deze grootschalige en…

Column: De Corona inkoopparadox

18 mei 2020

‘De wens is de vader van de gedachte’. In een crisis ziet iedereen wat hij er zelf graag in wil zien. Met mijn grote inkoophart kijk ik dus vooral vanuit dat perspectief. Niet dat alles bij mij alleen maar teruggebracht wordt tot inkoophandelen, maar alle huidige economische gevolgen zijn snel en makkelijk te koppelen aan…

Jurisprudentie alarm: Een korting is geen negatieve prijs

11 mei 2020

De zaak De gemeente Katwijk is een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor de herinrichting van een oever. Het gunningscriterium is laagste prijs. De aanbestedingsleidraad vermeldt dat het “absoluut niet [is] toegestaan negatieve prijzen aan te bieden”. Van Leeuwen Valkenburg Infra B.V. (hierna te noemen: Van Leeuwen) is één van de inschrijvers. De gemeente sluit Van…

Defensie tijdens de Corona crisis

4 mei 2020

Velen zijn door de Corona crisis (tijdelijk) genoodzaakt hun werkzaamheden neer te leggen. Denk aan de horeca, de culturele sector en tot voor kort de onderwijsinstellingen. Bij Defensie is juist een omgekeerde beweging gaande: medewerkers ondersteunen de autoriteiten in heel Nederland in de strijd tegen het COVID19-virus. Ze zetten zich onvermoeibaar in om de samenleving…

Uitnodiging Brain Boost: Wezenlijke wijzigingen – welke ruimte is er?

30 apr 2020

De afgelopen jaren heeft het Hof van Justitie van de EU zich in een aantal arresten uitgelaten over het wijzigen van overheidsopdrachten tijdens de looptijd. Het meest belangwekkende arrest in dit verband is het Pressetext-arrest uit 2008. Daarnaast zijn de voorwaarden waaronder een opdracht mag worden gewijzigd zijn sinds 1 juli 2016 vastgelegd in artikel…

Jurisprudentie alarm: Geen vormvereisten? Dan kan elk document een aanbiedingsbrief zijn!

28 apr 2020

De zaak Namens dertien Zeeuwse gemeenten organiseert de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (hierna: Jeugdhulp Zeeland) een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor jeugdhulp in Zeeland, verdeeld over drie regio’s. Memo B.V. (hierna: Memo) schrijft in. Jeugdhulp Zeeland bericht Memo dat zij wordt uitgesloten van verdere deelname, omdat haar inschrijving geen aanbiedingsbrief bevat (zoals voorgeschreven in het Beschrijvend Document)…

Post-corona procurement | Welke lessen hebben we al geleerd?

20 apr 2020

De huidige coronacrisis zet alles op zijn kop. Economie én maatschappij, vraag én aanbod, inkoop én verkoop. Terwijl consumenten, maar ook bedrijven en sommige overheden aan het hamsteren zijn geslagen om in hun essentiële behoeften te voorzien, wordt aan de andere kant de toelevering van diezelfde goederen hard geraakt. Middenin dit speelveld zijn veel inkoopprofessionals…

Jurisprudentie alarm: Kan de winnende inschrijver zijn bieding waarmaken?

14 apr 2020

De zaak De gemeente Schiedam (hierna: de gemeente) heeft een Europese openbare aanbesteding gehouden voor het ombouwen en onderhouden van parkeerautomaten. Het betreft een (gedeeltelijke) voortzetting van een eerdere opdracht, die uitgebreid wordt met ombouwwerkzaamheden voor pinterminals en werkzaamheden voor (het invoeren van) kentekenparkeren. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen aan Scheidt &…

Corona en inkoop | Samen sterk!

6 apr 2020

Momenteel hebben we te maken met een crisis die de volksgezondheid schaadt en ons dagelijkse leven ontregelt. Een crisis die ziekenhuizen tot het uiterste drijft en niemand ontziet. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven en als we wel naar buiten gaan, houden we netjes anderhalve meter afstand. Zaken als boodschappen doen, op visite bij opa…

Column: Centraal categoriemanagement voor alle gemeenten…

3 apr 2020

…Is een goed idee, kan veel opleveren, maar we gaan het toch niet doen. Dat is de conclusie van het afstudeeronderzoek dat Siraadj Bechan de afgelopen maanden uitvoerde. Jammer? Ja, als belastingbetaler vind ik dat jammer. Met centraal georganiseerd categoriemanagement bedoelen we een ‘schil’ van categoriemanagement óver alle gemeenten heen. Deze werkwijze kent veel voordelen:…

Inkopen in de zorg tijdens een (Corona) crisis | Hoe dragen wij ons steentje bij?

1 apr 2020

De telefoon gaat: “Sylvia, kan jij in verband met de Corona crisis een coördinerende rol gaan spelen naast je lopende projecten bij Basalt?” Antwoord: “Natuurlijk kan ik dat!” Niet wetende dat je dan per direct in 10 minuten overspoeld wordt met informatie en je per direct ‘aan’ staat en kei hard aan de slag moet.…

Jurisprudentie alarm: Contact met huidige leverancier over nieuwe aanbesteding: Bezint eer gij begint!

30 mrt 2020

De zaak De gemeente Venlo heeft in 2019 een aanbesteding voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld gepubliceerd. Deze aanbesteding werd namens de gemeente verzorgd en gefaciliteerd door de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (hierna ‘MGR’). Het betreft een voortzetting van een eerder aan de Mutsaersstichting verstrekte opdracht. In het aanbestedingsdocument staan twee…

Gevolgen corona bij aanbestedingsprocedures

18 mrt 2020

Sinds 15 maart is Nederland tot stilstand gekomen. De door het kabinet afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben ook grote gevolgen voor reeds gepubliceerde aanbestedingen. Of deze maatregelen ook nog na 6 april 2020 gelden is nu nog moeilijk in te schatten. Het is desalniettemin verstandig om niet af te wachten en als…

Jurisprudentie alarm: Intrekken van een aanbesteding: hoe hoog ligt de drempel?

16 mrt 2020

De zaak ProRail heeft een aanbestedingsprocedure gehouden voor werkzaamheden ten behoeve van een toegankelijke instap in treinen vanaf perrons. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving, waarbij voor de kwalitatieve beoordeling het ‘CO2-ambitieniveau’ (maximaal 10%) en een ‘meerwaardelijst’ (maximaal 40%) van belang zijn. In deze meerwaardelijst moeten inschrijvers aangeven hoe zij invulling geven aan…

AevesBenefit heeft een plek verdiend in de Top 250 Groeibedrijven van Nederland!

4 mrt 2020

AevesBenefit is geselecteerd voor de Top 250 Groeibedrijven 2020. Tijdens het jaarlijkse evenement van nlgroeit Business Boost Live in Ahoy Rotterdam wordt de winnaar van de ‘Gouden Groeier’ bekend gemaakt door Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Erasmus Centre for Entrepreneurship monitort en onderzoekt in samenwerking met Rotterdam School of Management, Erasmus University…

GEANNULEERD – Uitnodiging Brain Boost: Wezenlijke wijzigingen – welke ruimte is er?

3 mrt 2020

De afgelopen jaren heeft het Hof van Justitie van de EU zich in een aantal arresten uitgelaten over het wijzigen van overheidsopdrachten tijdens de looptijd. Het meest belangwekkende arrest in dit verband is het Pressetext-arrest uit 2008. Daarnaast zijn de voorwaarden waaronder een opdracht mag worden gewijzigd zijn sinds 1 juli 2016 vastgelegd in artikel…

Jurisprudentie alarm: De ene wijziging is de andere niet

2 mrt 2020

De zaak De gemeente Nijmegen heeft na een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het beheer, onderhoud en schadeherstel van abri’s (bushokjes), windschermen en kiosken een concessieovereenkomst gesloten met Gripp B.V. (hierna: Gripp). Onderdeel van de opdracht is het exploiteren van reclame in de abri’s. Tijdens de aanbestedingsprocedure heeft Gripp aangegeven dat zij geen gebruik zal maken…

Verslag Brain Boost: Jurisprudentiejaar 2019

20 feb 2020

Op donderdagmiddag 13 februari 2020 vond de twaalfde ‘Brain Boost’-sessie plaats, waarin we terugblikten op het jurisprudentiejaar 2019. Een bewogen jaar was het, met maar liefst 179 uitspraken. Kortom: genoeg te bespreken. Tijdens de bijeenkomst werden de volgende vragen beantwoord: in welke omstandigheden leidt horizontale en verticale samenwerking tussen aanbestedende diensten ertoe dat een opdracht…

Jurisprudentie alarm: Herstel? Als het even kan wel!

17 feb 2020

De zaak De gemeente Arnhem houdt een nationale openbare aanbesteding voor het meerjarig onderhoud van civieltechnische kunstwerken. In het kader van de geschiktheidseisen dienen inschrijvers te verklaren dat zij beschikken over verschillende kwaliteitscertificaten, waaronder een geldig BRL3201-certificaat of gelijkwaardig voor toepassing van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies. In de bekendmaking van de gunningsbeslissing vraagt de gemeente…

Testimonial: Een sterk inkoopteam voor Hapert

17 feb 2020

AevesBenefit en Hapert B.V. hebben in 2019 nauw samengewerkt. Het is fijn om te zien dat de geplaatste inkopers de samenwerking als professioneel hebben ervaren. Hapert heeft met vertrouwen ons ingeschakeld om vervolgens een sterk inkoopteam neer te zetten. Hapert Hapert biedt 1966 transportoplossingen en is marktleider in de Benelux op het gebied van lichte…

Brexit! Belangrijke handvatten voor de inkooppraktijk

13 feb 2020

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Nu bevinden we ons in een transitieperiode tot en met 31 december. In deze periode hebben het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie de tijd om tot een akkoord te komen over de toekomstige relatie. Lukt dat niet, dan is er sprake van een…

Anders zijn dan anderen: een straf of een zegen?

6 feb 2020

Diversiteit is een modewoord dat de afgelopen jaren veel aandacht kreeg op het werk, school, in het nieuws en sociale media. Bij diversiteit denken mensen vaak aan de verdeling man/vrouw of westerse/niet-westerse achtergrond; twee van de vele mogelijkheden. Dat ook organisaties veel aandacht besteden aan het onderwerp is begrijpelijk. Zij willen immers een afspiegeling van…

Jurisprudentie alarm: Motiveren doe je zo!

3 feb 2020

De zaak De gemeente Lingewaard heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt gezet voor het leveren, implementeren en onderhouden van een applicatie voor de basisregistratie van adressen en gebouwen. Er wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Twee marktpartijen schrijven in. Uit de gunningsbeslissing blijkt dat de winnende inschrijver naast het onderdeel prijs,…

Column: Beroepskeuze? Inkoper!

3 feb 2020

Mijn zoon Gijs is 12, zit in groep 8 en wordt op het moment behoorlijk om zijn oren geslagen met Cito’s. Hij laat zich gelukkig niet meeslepen in de gekte. Gijs is de oudste thuis dus bekijken we voor het eerst de ‘grote scholen’. Er gaat een wereld voor ons open. Het lijkt erop dat…

Ronde Tafel bijeenkomst ‘Inkoop van Arbodienstverlening en preventie’

29 jan 2020

Op 10 december heeft AevesBenefit in samenwerking met Het Mediahuis Nederland (voorheen Telegraaf Media Groep) en Procumulator een Ronde Tafelbijeenkomst georganiseerd met als onderwerp ‘Inkoop van Arbodienstverlening en preventie’. Met een mooie mix aan bedrijven uit de private en publieke sector, inkopers en HR professionals is er ingezoomd op de huidige marktsituatie en de uitdagingen…

Jurisprudentie in 2019: een analyse van de drie belangrijkste uitspraken

13 jan 2020

Na een kalenderjaar met 180 relevante uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht is het weer tijd om de balans op te maken. Welke uitspraken vallen op? Zijn er nieuwe tendensen zichtbaar en wat kunt u als inkoper bij een publieke organisatie komend jaar anders of beter doen? Bij een nieuw jaar horen immers goede…

Uitspraak van de Week: Foutief gebruik van TED én Negometrix-account

23 dec 2019

De gebruikelijke werkwijze bij een aanbesteding is dat een aankondiging wordt gepubliceerd op TenderNed, nadat dit is goedgekeurd door TED. Maar leidt het gebruik van een foutief of ontbrekend publicatienummer van TED tot een vernietigbare overeenkomst? Of is dit enkel van belang als een inschrijver in haar belangen wordt geschaad? En hoe zit het met…

Uitnodiging Brain Boost: Terugblik op jurisprudentie 2019

18 dec 2019

In de eerste Brain Boost van 2020 blikken we terug op het jurisprudentiejaar 2019 en bespreken we met u de meest relevante uitspraken. Zo moeten we ons inmiddels afvragen of het nog wel nut heeft om een beroep op rechtsverwerking te doen. En wanneer is een gunningsbeslissing nu écht voldoende gemotiveerd? En is het verschuiven…

Verslag Brain Boost: Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht

18 dec 2019

Op donderdagmiddag 12 december 2019 vond de elfde ‘Brain Boost’-sessie plaats, waarin het onderwerp ‘uitzonderingen op de aanbestedingsplicht’ centraal stond. Een interessant onderwerp, want de vraag in welke omstandigheden nu eens NIET hoeft te worden aanbesteed houdt iedere aanbestedende dienst regelmatig bezig. Tijdens de bijeenkomst werden de volgende vragen beantwoord: in welke omstandigheden leidt horizontale…

Uitspraak van de Week: De één zijn dood is de ander zijn brood

17 dec 2019

Het is niet de eerste keer dat een ‘voltooide’ aanbesteding achteraf niet blijkt te voldoen aan het cruciale transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Zo ook als te weinig of tegenstrijdige informatie wordt gegeven aan de markt, terwijl de zittende leverancier bepaalde ontbrekende informatie wel heeft. Bedoeld of onbedoeld, de aanbesteding moet dan worden ingetrokken. De rechter wijst…

Uitspraak van de Week: Sociale dumping bestrijd je niet met grof geschut

10 dec 2019

Hoe bestrijdt je criminele activiteiten en sociale dumping bij aanbestedingen? Geen makkelijk vraagstuk voor Europese lidstaten. Eerder oordeelde het Hof van Justitie (hierna: het Hof) dat een Italiaanse regeling die onderaanneming beperkt tot 30% van de opdrachtwaarde – met als doel om criminaliteit te bestrijden – disproportioneel is. Er zijn namelijk minder verstrekkende maatregelen om…

Commissie van Aanbestedingsexperts rekt motiveringsplicht nog verder op

9 dec 2019

Aanbestedende diensten moeten bij een gunningsbeslissing transparant handelen en zijn daarom verplicht om alle relevante redenen voor de beslissing mee te delen aan de afgewezen inschrijvers. Tot zover niets nieuws. In een recent advies geeft de Commissie van Aanbestedingsexperts echter een wel heel ruime interpretatie aan de gangbare motiveringsverplichting. De reden waarom aanbestedende diensten de…

Een ode aan veranderingen

4 dec 2019

AevesBenefit, het bedrijf waar ik in 2014 begon te werken, bestaat niet meer. Begrijp me niet verkeerd: ik werk er nog steeds en we doen het beter dan ooit, maar het is onherkenbaar veranderd. We zijn gegroeid van de ‘underdog’, een club met 20 ambitieuze mensen, naar marktleider: een ‘full-service’ inkoopadviesbureau met 250 man. Met…

Uitspraak van de Week: Gemiste kans rechter bij uitleg begrip ‘ongeschikte inschrijving’

4 dec 2019

Een aanbesteding zonder inschrijvingen die voldoen aan de eisen, het komt geregeld voor. Een aanbestedende dienst kan dan, behalve een nieuwe aanbesteding, ook overgaan op een andere procedure. Zo kan de aanbestedende dienst bij geen geschikte inschrijvingen een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging starten, de minst transparante procedure die de  aanbestedingswet biedt. Niet verbazingwekkend dat uit jurisprudentie…

Koudwatervrees voor aanbestedingsplicht in de woningcorporatiesector terecht?

3 dec 2019

Momenteel worden Nederlandse woningcorporaties niet gekwalificeerd als aanbestedende diensten. De Europese Commissie (EC) is echter van mening dat woningcorporaties op grond van artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 wel degelijk aanbestedende diensten zijn. Daarom is de EC een inbreukprocedure gestart tegen de Nederlandse Staat. De kans op een toekomstige aanbestedingsplicht is dus reëel. Wat betekent…

Strenge controle CPV-codes vanaf 15 januari

29 nov 2019

Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen gebruik maken van zogeheten CPV-codes (Common Procurement Vocabulary). Dit is een door de EU opgestelde lijst waarin alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken zijn opgenomen en een eigen code hebben gekregen. Vanaf 15 januari 2020 gaat Tenders Electronic Daily (TED) strenger controleren op het gebruik van…

Column: van hockeystick naar impact

27 nov 2019

Economen kijken maar naar twee parameters om de economische groei op lange termijn te voorspellen: de demografische ontwikkeling en de productiviteitscijfers. Met andere woorden, hoeveel mensen zijn er beschikbaar om te werken en hoeveel komt er uit hun handen. Die twee elementen bepalen hoe de hockeystick-curve er uit komt te zien. Ik vind het nogal…

Uitspraak van de Week: Bezwaar raakt kant noch wal; geen gerechtvaardigd vertrouwen

26 nov 2019

Vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking en speelt een belangrijke rol in een aanbestedingsprocedure. Maar dit vertrouwen wordt ook wel eens geschonden. Het gevolg: een inschrijvende partij beroept zich voor de rechter op de door de aanbestedende dienst gedane mededelingen, op basis waarvan hij er op mocht vertrouwen dat van een bepaalde situatie…

Uitspraak van de Week: Het gevaar van niet documenteren

19 nov 2019

In aanbestedingen, zowel boven als onder de drempel, is er vaak meer contact tussen aanbestedende diensten en potentiële inschrijvers dan alleen de nota van inlichtingen. Schriftelijk, maar soms ook mondeling. Dit lijkt praktisch, maar het is de vraag of dat wel echt zo is. In een zaak van de Rechtbank Overijssel van afgelopen week beweerde…

Nieuwe Europese drempelbedragen per 1 januari 2020

14 nov 2019

Op 31 oktober 2019 heeft de Europese Commissie de nieuwe Europese drempelbedragen inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten en concessies gepubliceerd voor de komende twee jaar. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze nieuwe drempelbedragen tot en met 31 december 2021. Opvallend is dat voor het eerst sinds 2010 sprake is van een daling…

Uitnodiging Ronde Tafel: De inkoop van arbodienstverlening & preventie

13 nov 2019

Op dinsdag 10 december organiseert AevesBenefit in samenwerking met de Telegraaf Media Groep en Procumulator een interactieve Ronde Tafel sessie, met het thema: De inkoop van arbodienstverlening & preventie. In deze sessie gaan we in op de marktontwikkelingen van arbodienstverlening en de verschillende modellen hierin. Hoe komt u bij de juiste arbodienstverlener? Welke inrichting past…

Uitspraak van de Week: Verbetering rechtsbescherming inschrijvers: voor wat, hoort wat

13 nov 2019

Een inschrijver moet proactief haar bezwaren bekend maken aan de aanbestedende dienst. Doet hij dat pas na het sluiten van de inschrijftermijn, dan is hij te laat. Dit geeft aanbestedende diensten de mogelijkheid onrechtmatigheden of slordigheden op tijd te corrigeren. Maar wat als inschrijvers hun ongenoegen bekend maken via de nota van inlichtingen en de…

Het Grossmann-verweer werkt niet altijd meer

8 nov 2019

Het Grossmann-verweer, ook wel bekend als het leerstuk van de rechtsverwerking, viert dit jaar zijn porseleinen jubileum. Een goed moment voor reflectie. Vijftien jaar na de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is een beroep op rechtsverwerking nog steeds één van de meest gebruikte reddingsboeien door aanbestedende diensten. Maar beginnen inmiddels…

Client Case Basalt

6 nov 2019

Lees hier meer over het inkoopoptimalisatie programma dat AevesBenefit heeft uitgevoerd bij Basalt.

Uitspraak van de Maand: Evident – algemene beginselen ook bij inhouse van toepassing

5 nov 2019

Een Litouwse aanbestedende dienst heeft een opdracht voor maaidiensten zonder concurrentiestelling gegund aan een andere aanbestedende dienst. Zij heeft daarbij gebruik gemaakt van de inhouse-constructie, een bekende uitzondering op de aanbestedingsplicht. Het Hof van Justitie EU (HvJ) heeft begin deze maand verdere invulling aan dit leerstuk gegeven door te stellen dat, ondanks dat de opdracht…

Uitspraak van de Week: Verschrijving met een nasleep

30 okt 2019

Fouten maken of zaken over het hoofd zien is menselijk. Ook in de aanbestedingspraktijk worden soms fouten gemaakt en vervolgens niet opgemerkt. Dit hoeft niet altijd tot een gang naar de rechter te leiden. Wat als een foutje leidt tot een strengere eis na voorlopige gunning, of tot een latere ingangsdatum van de overeenkomst? Zijn…

Uitnodiging: Best Value Aanpak

30 okt 2019

Uitnodiging: Best Value Aanpak bijeenkomst – 13 en 22 november 2019 AevesBenefit is onlangs een partnership aangegaan met Van Doorne, een toonaangevend advocatenkantoor met jarenlange expertise op gebied van het aanbestedingsrecht. Op 13 en 22 november 2019 organiseert Van Doorne een zeer bijzondere kennissessie over de Best Value Aanpak die u gratis kunt bijwonen. Dr.…

Testimonial: Loopbaanadvies voor de inkoop kandidaat

26 okt 2019

Helaas niet iedere kandidaat die AevesBenefit spreekt vindt een baan via ons. Wat we ongeacht doen, is het adviseren van de kandidaat met onze kennis van het inkoop vak, marktontwikkelingen en organisatorische verschillen. Onderstaand het verhaal van Carlo Remijnse, die mede dankzij ons advies een stap maakte van de publieke naar de private sector. Hoe…

Uitspraak van de Week: is wat u zegt ook wat u bedoelt?

22 okt 2019

Duidelijker kan niet, moet de aanbestedende dienst hebben gedacht. Voor een aanbesteding voor de inhuur van helikoptercapaciteit voor opleidingen mogen alleen erkende opleidingsorganisaties inschrijven. In een toelichting beschreef de aanbestedende dienst waarvoor deze eis nodig was. Dit bleek geen helderheid, maar juist verwarring te scheppen. Een afgewezen inschrijver meende dat die toelichting wees op een…

Aeves Groep voor de 6e keer op rij een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland

21 okt 2019

Aeves Groep is opnieuw verkozen tot één van de snelst groeiende bedrijven in de regio West-Nederland! In 2014 was Aeves zelfs het snelst groeiend bedrijf van Nederland. In 2016 won Aeves een Gouden Gazelle voor het snelst groeiende bedrijf in de regio West-Nederland. Naast deze mooie waardering heeft Aeves Groep dit jaar twee waardevolle bedrijven,…

Procurement Outsourcing in de publieke sector

19 okt 2019

In de publieke sector wordt jaarlijks €120 miljard begroot voor de inkoop van goederen, diensten en projecten. Het gaat om veel geld; de uitgaven hebben dan ook invloed op de maatschappij en de werkgelegenheid. Publieke organisaties hebben als uitgangspunt dat ze doelmatig, rechtmatig en maatschappelijk verantwoord met publieke middelen omgaan. Procurement Outsourcing zou aan deze…

AevesBenefit Ronde Tafel bijeenkomst ‘Trends binnen Inkoop’

17 okt 2019

In deze Ronde Tafel bijeenkomst vertaalden we de maatschappelijke, economische, technologische, ecologische en politieke trends in de samenleving naar de strategische consequenties voor Inkoop. VUCA Mensen zien ‘vroeger’ als stabiel, zeker, simpel, helder: comfortabel. De ‘toekomst’ daarentegen wordt gedefinieerd als volatiel, onzeker, complex, dubbelzinnig; oncomfortabel (met de Engelse afkorting: VUCA). Managing consultant John van Veen…

Column: De koning is dood, lang leve de koning?

16 okt 2019

De Actieagenda Beter Aanbesteden – 23 acties voor het verbeteren van aanbesteden in de praktijk – is in september 2019 afgerond zo meldde Staatssecretaris Mona Keijzer onlangs in een brief aan de Kamer. De acties zijn uitgevoerd, met dank aan Karsten Klein en een groot aantal vrijwilligers. Koning Klein heeft inmiddels decharge gekregen. Wat nu?…

Uitspraak van de Week: Gedaan met de pret- een duidelijk grensoverschrijdend belang

15 okt 2019

Op 18 mei 2018 was de kogel door de kerk: de Hoge Raad oordeelde dat alleen de mogelijkheid van buitenlandse interesse al voldoende kan zijn om een duidelijk grensoverschrijdend belang aan te nemen. In dat geval mogen onderdrempelige opdrachten niet onderhands worden gegund, maar moet een passende mate van openbaarheid in acht worden genomen. Maar…

Uitnodiging Brain Boost – Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht: waar liggen de mogelijkheden?

11 okt 2019

Het is algemeen bekend dat overheden bij het in de markt zetten van een opdracht gebonden zijn aan het aanbestedingsrecht. In beginsel moeten opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel dan ook worden aanbesteed. Maar in welke omstandigheden geldt deze verplichting niet en welke uitzonderingsprocedures biedt de Aanbestedingswet? Tijdens de Brain Boost komen deze…

Uitspraak van de Week: Beperking onderaanneming kan niet worden gerechtvaardigd

9 okt 2019

De aanbestedingswet staat niet toe dat het gebruik van onderaannemers wordt verboden door aanbestedende diensten. Een aanbestedende dienst wil er echter wel zeker van zijn dat deze onderaannemers niet betrokken zijn bij criminele activiteiten. De vraag is hoe een aanbestedende dienst dit kan borgen. Mag een lidstaat de onderaanneming kwantitatief beperken om dit te voorkomen?…

Uitspraak van de Week: Controle programma van eisen kan pas bij levering

1 okt 2019

Aanbestedende diensten eisen geregeld van inschrijvers dat zij zich akkoord verklaren met een programma van eisen. Zonder een dergelijke akkoordverklaring is een inschrijving volgens de aanbestedingsstukken veelal ongeldig of levert een uitsluitingsgrond op. Maar op welk moment moet worden voldaan aan de eisen? Is dat al bij inschrijving of pas na ondertekening van de overeenkomst?…

Aeves Interim Management is live

25 sep 2019

In 2016 is AevesBenefit, naast inkoopfuncties, in de persoon van Kas Bahrami Tash begonnen met het bemiddelen voor het werkveld interim management en organisatie-advies. De afgelopen jaren groeide het aantal consultants gestaag naar meer dan 100 professionals op opdracht anno 2019. Deze consultants zijn actief binnen de ICT, Engineering en Projectmanagement. We willen die kwaliteit…

Uitspraak van de Week: Bestuursrecht versus aanbestedingsrecht

24 sep 2019

Binnen de aanbestedingspraktijk staat het als een paal boven water dat een omissie op straffe van uitsluiting niet hersteld mag worden. Dit zou immers een wezenlijke wijziging van de inschrijving betekenen. Maar hoe zit dat dan buiten het aanbestedingsrecht, zoals bij een openbare biedprocedure? Hebben de beginselen binnen het bestuursrecht een vergelijkbare uitleg als de…

Deal! Artikel: Ontwerpregels voor inrichting van de inkooporganisatie

23 sep 2019

De toegevoegde waarde van de inkoopfunctie is in belangrijke mate te danken aan de manier van organiseren. Adviseur John van Veen bespreekt de essentiële ontwerpregels en presenteert een praktisch stappenplan. Zowel publieke als private organisaties zijn te kenmerken als ‘doel realiserende samenwerkingsverbanden’. Mensen werken samen om binnen een organisatie bepaalde doelen te realiseren. Organisaties maken…

Uitnodiging Brain Boost – ‘Problem Based Procurement’ 31 oktober 2019

18 sep 2019

We leven in een disruptieve wereld. Veel nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op en het is vrijwel onmogelijk om alle ontwikkelingen en innovaties bij te houden. Daarnaast zie je steeds meer innovaties die een oplossing bieden voor een probleem waarvan we het bestaan niet eens kenden. De (functionele) behoefte is dan ook…

Uitspraak van de Week: Uitgesloten? Niet getreurd, uw vordering komt misschien nog aan de beurt!

17 sep 2019

In de rechtspraktijk stellen inschrijvers vaak dat een andere inschrijver uitgesloten had moeten worden van de aanbestedingsprocedure. Maar wat als twee inschrijvers beroep indienen en uitsluiting van elkaar vorderen? En stel dat eentje daarvan wordt uitgesloten, heeft deze dan geen belang meer in haar eigen vordering tot uitsluiting? De hoogste Italiaanse bestuursrechter kon geen eenduidig…

Verslag Brain Boost sessie ‘Innovatieve aanbestedingsvormen’, donderdag 5 september 2019

11 sep 2019

Op donderdagmiddag 5 september 2019 vond de tiende ‘Brain Boost’-sessie plaats. Dit keer was het thema: innovatieve aanbestedingsvormen. Wij waren te gast bij het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Met een grote groep deelnemers werden wij daar hartelijk ontvangen om met elkaar van gedachten te wisselen over innovatie-inkoop! Wat kwam er ter sprake? De nadruk in deze…

Uitspraak van de Week: Puntenscore middelen bij consensusvergadering toegestaan

10 sep 2019

Aanbestedende diensten moeten zich aan hun eigen spelregels houden. Dit is een belangrijk gevolg van het transparantiebeginsel. Voor de beoordeling geldt: doe wat je zegt en zeg wat je doet. Daarnaast leert de rechtspraak ons dat een beoordelingsteam veel vrijheid heeft bij het beoordelen van inschrijvingen. Maar gaat deze vrijheid zo ver dat een beoordelingsteam…

Uitnodiging: VESTED Outsourcing event op 10 oktober

10 sep 2019

Wel eens van Vested gehoord? Maar je weet niet precies wat het inhoudt, kom naar het Vested event en doe meer kennis op van Vested business model. Over dit evenement Vested® is een business model waarbij win-win voor beide partijen centraal staat. De B2B samenwerking wordt zodanig ingericht dat beide partijen succes halen uit de…

Uitspraak van de Week: Tweemaal beoordelen is scheepsrecht?

3 sep 2019

De motivatie dat een gunningsbeslissing ‘niet SMART genoeg’ is, is geen motivatie, aldus de rechter enige tijd geleden. De betreffende aanbestedende dienst kreeg dan ook de opdracht om een herbeoordeling uit te voeren met een nieuw samengestelde en onbevooroordeelde beoordelingscommissie. Vervolgens deed de vraag zich voor hoe de interviews herbeoordeeld kunnen worden door een nieuwe…

Persbericht: Het NIC en Procumulator worden onderdeel van de Aeves Groep

29 aug 2019

Het NIC en Procumulator worden onderdeel van Aeves Groep. Hiermee versterkt Aeves Groep haar leidende positie in de inkoopmarkt en voegt Aeves Groep twee waardevolle bedrijven met een sterke reputatie toe aan de reeds bestaande labels AevesBenefit, Aeves Executive Search en Aeves Interim Management. Aeves Groep realiseert hiermee samen met aandeelhouder Gate Invest een full…

Uitspraak van de Week: Een semantische discussie, of niet?

26 aug 2019

Aanbestedende diensten moeten zich aan hun eigen spelregels houden en potentiële inschrijvers moeten zo snel mogelijk klagen. Twee van de meest gehoorde mantra’s in het aanbestedingsrecht. Twee kernbegrippen: transparantie en rechtsverwerking. Maar hoe ver reikt het transparantiebeginsel? En wanneer begint rechtsverwerking? Kan een inschrijver, die tijdens de procedure geen vragen heeft gesteld over een mogelijke…

Column: Trumps inkoopprobleem

26 aug 2019

“Wat schaars is, moet je pakken”, moet Trump hebben gedacht toen hij zijn oog op Groenland liet vallen. Een land vijftig keer zo groot als Nederland en met nog geen 60 duizend inwoners. Groenland is het beloofde land voor grote olieconcerns. In de bodem schuilt een grote hoeveelheid olie en gas: precies waar Amerikanen aan…

Uitspraak van de Week: Dilemma: Uitsluiten of herstelmogelijkheid bieden?

20 aug 2019

De rechtspraak is doorgaans duidelijk over inschrijvingen die niet voldoen aan de gestelde eisen tijdens de verificatiefase. Op het niet voldoen aan een harde eis volgt uitsluiting. Echter, dit is niet ten koste van alles. In een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam maakt de rechter korte metten met een té starre houding van de…

Uitspraak van de Week: Beperking beoordelingsvrijheid door weging sub-onderdelen

13 aug 2019

De rechtspraak leert ons dat een beoordelingscommissie veel vrijheid heeft bij het beoordelen van inschrijvingen. Pas als blijkt dat de gunningsbeslissing door procedurele of inhoudelijke onjuistheden niet deugt, zal de rechter ingrijpen. Maar hoe ver gaat deze vrijheid bij het beoordelen van onderdelen van kwalitatieve sub-gunningscriteria? Wanneer is vereist dat ook deze onderdelen worden gemotiveerd…

Uitspraak van de Week: Lage inschrijfprijs blijkt niet irreëel

6 aug 2019

De inschrijfprijs speelt meestal een belangrijke rol in de gunning van een opdracht. Een lage inschrijfprijs is gunstig, zolang de kwaliteit maar voldoende is gewaarborgd. Maar wat als een winnende inschrijver een prijs heeft aangeboden die 56% onder de prijs van de tweede in de rangorde ligt en 39% lager dan de huidige dienstverlener? Is…

Uitspraak van de Week: Gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd

31 jul 2019

Een aanbestedende dienst is verplicht haar gunningsbeslissing te motiveren en volgens de wet moet de aanbestedende dienst in deze motivering de relevante redenen geven. Dit zijn in ieder geval de kenmerken en relatieve voordelen van de winnende inschrijving. Een inschrijver moet alle relevante informatie hebben om een beroep in te kunnen stellen. Maar tot hoever…

Uitspraak van de Week: Tegenstrijdigheid in inschrijving leidt tot uitsluiting

23 jul 2019

Een aanbestedende dienst moet er van uit kunnen gaan dat een inschrijver zal voldoen aan gestelde eisen, als zij zich in haar inschrijving daarmee akkoord heeft verklaard. Maar wat als de beantwoording van de wensen die akkoordverklaring inhoudelijk niet ondersteunt? Moet een aanbestedende dienst dan nog steeds erop vertrouwen dat de inschrijver zal voldoen aan…

Uitspraak van de Week: Woordgebruik bij een gunningsbeslissing van doorslaggevend belang

16 jul 2019

De gunningsbeslissing is voor alle partijen een belangrijke mijlpaal in de aanbestedingsprocedure. Aanbestedende diensten motiveren hierin hun keuze voor de winnende inschrijving. Op basis van de gunningsbeslissing moeten inschrijvers kunnen controleren of de aanbestedende dienst de beoordeling correct heeft uitgevoerd. Ook moet duidelijk zijn voor verliezende inschrijvers waarom zij niet gewonnen hebben en of bezwaar…

Uitspraak van de Week: Aanname inschrijver leidt tot verlies opdracht

9 jul 2019

Aanbestedingsstukken worden in de praktijk door inschrijvers vaak anders opgevat dan dat ze door de aanbestedende dienst zijn bedoeld. Dat is ook niet gek, aangezien inschrijvers bij het opstellen ervan geen rol spelen. Soms moet een rechter eraan te pas komen om te bepalen hoe een eis in de aanbestedingsstukken uitgelegd moet worden. Hiervoor wordt…

Column: Wil de eigenaar van flexibele arbeid opstaan?

8 jul 2019

De categorie (zoals Inkoop het zo professioneel noemt) inhuur of flexibele arbeid, wordt steeds omvangrijker. Er werken inmiddels 300.000 uitzendkrachten en 1,2 miljoen zzp’ers in ons land. Doelbewust of tegen wil en dank huren organisaties steeds meer in. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe groter de afhankelijkheid van externe inhuur. Niemand kijkt er meer van op…

Testimonial: Jesse Kamps – Strategic Buyer bij Fokker Aerostructures

3 jul 2019

AevesBenefit is preferred supplier van Fokker Technologies en kreeg de vraag een Strategic Buyer te zoeken voor Fokker Aerostructures in Hoogeveen. Door de langdurige samenwerking met Fokker heeft AevesBenefit een goed beeld van de complexiteit waar de inkopers bij Fokker mee te maken krijgen. Fokker Aerostructures Fokker Technologies ontwikkelt en produceert hoogtechnologische geavanceerde vliegtuigsystemen en…

Uitnodiging Brain Boost – ‘innovatieve aanbestedingsvormen: praktisch toepasbaar of hoop gedoe?’ 5 september

2 jul 2019

Weke innovatieve aanbestedingsvormen worden er in de Aanbestedingswet genoemd, hoe kunnen ze het beste worden toegepast en wat zijn voor wat betreft deze aanbestedingsvormen de lessons learned sinds de laatste herziening van de Aanbestedingswet? Wat is het verschil tussen een concurrentiegerichte dialoog en een innovatiepartnerschap? In geval van welke behoefte kun je het beste welke…

Uitspraak van de Week: Gebrekkige planning aan de kant van de aanbestedende dienst leidt niet tot dwingende spoed

2 jul 2019

De Aanbestedingswet 2012 kent de mogelijkheid dat een aanbestedende dienst een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging kan doorlopen in geval van dwingende spoed. Deze procedure is een uitkomst als een reguliere aanbestedingsprocedure te veel tijd in beslag zou nemen. Vereiste is wel dat er sprake is van onvoorzienbare gebeurtenissen die niet aan de aanbestedende dienst zijn te…

Verslag Brain Boost ‘Clusterverbod en splitsingsgebod’

1 jul 2019

Op donderdagmiddag 20 juni 2019 vond de negende ‘Brain Boost’-sessie plaats, waarin de onderwerpen “Clusterverbod” en “Splitsingsgebod” in de spotlight stonden. Een interessant onderwerp, want de vraag wanneer het splitsen of samenvoegen van een opdracht al dan niet is toegestaan, leidt in de praktijk tot de nodige hoofdbrekens. Is bijvoorbeeld het samenvoegen van onderhoud en…

Uitspraak van de Week: Onvoldoende SMART als motivatie is geen motivatie

24 jun 2019

Het deugdelijke motiveren van de gunningsbeslissing blijkt in de praktijk nog best lastig te zijn. Een term als SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) is hiervoor een handig hulpmiddel. Het begrip behelst immers belangrijke aspecten die bij veel aanbestedingen relevant zijn. Niet onbegrijpelijk dus dat het begrip in veel motiveringen gebruikt wordt. Maar in hoeverre…

Een inschrijfprijs is bijna nooit abnormaal laag

21 jun 2019

Het gebeurt regelmatig. Een afgewezen inschrijver die een kort geding aanspant tegen een aanbestedende dienst, omdat hij vindt dat de winnende inschrijver met een té lage prijs zou hebben ingeschreven. In plaats van te winnen zou de winnende inschrijver afgewezen moeten worden omdat hij zijn verplichtingen niet na zou kunnen komen. Het zou onvermijdelijk leiden…

Contact boven contract

20 jun 2019

“Aanbesteden door overheden kan prachtige kansen bieden voor het midden- en klein bedrijf. Voor overheden is het de manier om de beste waar voor je geld te krijgen en te zorgen voor een gezond economisch klimaat. Als overheid kun je door aanbesteden én een innovatieve, duurzame of sociale oplossing voor je probleem vinden én een…

In gesprek met het KNMI

19 jun 2019

Rijksbrede raamovereenkomsten: Interim-Management en Organisatieadvies (IMOA) bij het KNMI In dit vierde artikel staat de opdracht van Jos Arts centraal. Hij is als projectmanager ‘waarneemstation Cabauw’ ingezet bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Kas Bahrami Tash van leverancier AevesBenefit ging met hem en Corline Koolhaas (de opdrachtgever van het KNMI) in gesprek. Over het…

Uitspraak van de Week: Terechte uitsluiting nieuwe inkoopronde WMO na gebreken in inschrijving

17 jun 2019

Kan een aanbestedende dienst een proces- en deelovereenkomst opzeggen nadat een rapport is gepubliceerd waaruit blijkt dat een aanbieder van zorg op het gebied van de WMO niet het gewenste niveau van zorg kan bieden? Wat zijn de gevolgen als blijkt dat de aanbieder dit tijdens de aanbesteding verzwegen heeft? En wat betekent dit voor…

Column: Uitbesteding van inkoop biedt toegang tot capaciteit

5 jun 2019

Zeker drie keer per week hoor ik op BNR: “Onderzoek wijst uit dat…” En dan haalt men een onderzoek aan van iemand die zelf een groot belang heeft bij de uitkomst. Met het gevaar dat ik nu in dezelfde categorie terechtkom, vertel ik u de highlights uit het onderzoek van Lieke Dekker. Zij studeert binnenkort…

Uitspraak van de Week: Vergoeding schade na ongeoorloofde gunning opdracht

4 jun 2019

Inschrijvingen die niet voldoen aan de gestelde eisen moeten terzijde worden gelegd. In de verificatiefase kunnen aanbestedende diensten toetsen in hoeverre inschrijvingen aan de eisen voldoen. Maar wat als een inschrijving niet voldoet en er aanwijzingen zijn dat alle inschrijvingen niet kunnen voldoen aan de eisen? In hoeverre heeft een aanbestedende dienst een verplichting om…

Uitspraak van de Week: Opzegging wegens niet onberispelijke reputatie opdrachtnemer toegestaan

28 mei 2019

Aanbestedende diensten hechten veel waarde aan de integriteit van inschrijvers. Bewijsstukken zoals de Gedragsverklaring aanbesteden, worden gebruikt om integere partijen te contracteren. Maar wat als gedurende de contractperiode de integriteit van de opdrachtnemer toch minder onberispelijk blijkt dan initieel leek? Kan de overeenkomst dan worden opgezegd? Of dient een dergelijke integriteitsbepaling expliciet uit de aanbestedingsstukken…

Pionieren in proeftuin social return brengt de Rijksoverheid verder

23 mei 2019

Esther Rijken en Fons Buurman, categoriemanagers Rijksoverheid, startten in 2017 de eerste proeftuinen social return bij de Rijksoverheid. Samen hebben zij nu 18 proeftuinen ingericht met verschillende leveranciers. Eén van deze proeftuinen is tot stand gekomen met leveranciers van inkoopadviseurs AevesBenefit en Emeritor. Deze proeftuin ontvangt op 27 mei 2019 decharge. 8 maanden na de…

Uitspraak van de Week: Niet tijdig uitvoeren acceptatietest leidt niet tot ongeldige inschrijving

21 mei 2019

Een acceptatietest is een methode om te onderzoeken of de offerte van een inschrijver daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen in de aanbestedingsstukken. Een dergelijke test wordt door aanbestedende diensten steeds vaker toegepast en wordt gezien als een waardevolle aanvulling op de aanbestedingsprocedure. Pas als de acceptatietest positief wordt doorstaan, zal de opdracht worden gegund.…

Uitnodiging: Brain Boost sessie ‘splitsen of samenvoegen: wanneer wel en wanneer niet toegestaan?’ – 20 juni

14 mei 2019

Op donderdagmiddag 20 juni organiseert AevesBenefit een interactieve sessie met het thema ‘splitsen of samenvoegen: wanneer wel en wanneer niet toegestaan?’. De Brain Boost vindt plaats bij AevesBenefit in Amsterdam. Is het samenvoegen van onderhoud en beheer van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties enerzijds en schadeverhaal bij aanrijdingsschade en vandalisme anderzijds toegestaan? En is dit…

Uitnodiging: Summer College Tour- Inkoop van inhuur

14 mei 2019

In één middag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het professioneel inkopen en organiseren van externe arbeid. U hoort het tijdens de Summer College Tour van 2019! Een evenement dat AevesBenefit organiseert in samenwerking met Talentin, Nétive VMS en Staffing MS. Onder het voorzitterschap van Joanne Littooij zullen de aanwezige deelnemers en experts…

Uitspraak van de Week: Raar smaakje aan de beoordelingssystematiek?

13 mei 2019

Over smaak valt niet te twisten, maar over de juiste toepassing van de beoordelingssystematiek bij een proeverij wel. Smaken verschillen en het beoordelen op smaak, als onderdeel van een aanbestedingsprocedure voor cateringarrangementen, kan dan ook als subjectief worden ervaren. “Simpel, saai”, “Lastig te eten tijdens vergadering” en “Salades niet handig”: de voorzieningenrechter boog zich afgelopen…

Uitspraak van de Week: Kan een onduidelijke formulering van eisen leiden tot heraanbesteding?

6 mei 2019

Meer dan eens ontbreekt het bij eisen die worden opgenomen door een aanbestedende dienst aan duidelijkheid over wanneer een inschrijver hier precies aan moet kunnen voldoen. Moet nu op het moment van inschrijving of op het moment van uitvoering van de opdracht worden voldaan aan de eisen die zijn gesteld? Dit is vaak een onzekere…

Uitspraak van de Week:Aantasten overeenkomst na aanbestedingsprocedure: wanneer is het te laat?

30 apr 2019

De bezwaartermijn is verlopen, de aanbesteding wordt afgerond en een overeenkomst wordt gesloten. Voor aanbestedende diensten en winnende inschrijvers is dat meestal het moment waarop rustig kan worden uitgeademd. Nu kan er immers niet meer zoveel misgaan. Maar is dit gevoel terecht? Is de overeenkomst onaantastbaar na het verlopen van de bezwaartermijn? Of kan een…

Verslag Brain Boost sessie ‘geschiktheidseisen en selectiecriteria’, donderdag 18 april 2019

26 apr 2019

Op donderdagmiddag 18 april 2019 vond alweer de achtste Brain Boost plaats. Ditmaal geen ontbijtsessie, maar een bijeenkomst in de middag waar geschiktheidseisen en selectiecriteria centraal stonden. Een belangrijk onderwerp omdat het in de praktijk regelmatig voorkomt dat deze termen door elkaar worden gebruikt. Dat selectiecriteria vaak in het verlengde liggen van geschiktheidseisen is een…

Stem op AevesBenefit!

25 apr 2019

AevesBenefit is zoals jullie weten in de race voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2018-2019 en maakt kans op de titel ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’, dé erkenning voor ondernemerschap in onze provincie! Ondernemingsverkiezing Noord-Holland (OVNH) Op 15 mei 2019 zal de winnaar in de Philarmonie Haarlem tijdens een spectaculaire verkiezingsavond bekend worden gemaakt. Publieksprijs Alle dertig genomineerde…

Uitspraak van de Week: Aanbieden geoffreerde producten bij gebruikerstest

24 apr 2019

Bij aanbestedingen voor leveringen is het hanteren van een gebruikerstest een vrij gebruikelijk gunningscriterium. Het voordeel van de gebruikerstest is dat het oordeel van personen die uiteindelijk het product zullen gebruiken, worden meegewogen bij de keuze voor het uiteindelijk te leveren product. Meer dan eens komt het echter voor dat het voor een inschrijver onduidelijk…

Uitspraak van de Week: Rechtsverwerking moederonderneming

16 apr 2019

De Grossmann-kaart wordt tegenwoordig bij bijna elke rechtszaak ingezet door aanbestedende diensten. Als inschrijver moet je bezwaren in een zo vroeg mogelijk stadium aan de orde stellen, anders verwerk je je rechten om te klagen. Maar wat als jouw moederonderneming al een kort geding aanhangig heeft gemaakt over dezelfde aanbestedingsprocedure? Mag de dochteronderneming dan meeliften…

Column: Inkooppolarisatie

8 apr 2019

Onderzoek van de Erasmus Universiteit uit 2018 laat zien dat in economisch goede tijden het verschil tussen arm en rijk toeneemt. Lager opgeleiden gaan politici meer wantrouwen, vinden ze te elitair en keren zich van de politiek af. Gevolg? Gele hesjes om hun onvrede te uiten. Hoger opgeleiden daarentegen richten hun blik veel makkelijker vooruit…

Uitspraak van de Week: Geen rechtsverwerking indien klacht ziet op gekozen aanbestedingsprocedure

8 apr 2019

Een beroep op rechtsverwerking zou weleens een van de meest gebruikte beroepen in een kort geding kunnen zijn. Benadrukt wordt altijd dat van een inschrijver een proactieve houding verwacht wordt. Inschrijvers die pas na de gunning met klachten over de procedure komen, vangen dan ook bijna altijd bot. Maar geldt deze vaste lijn altijd? Of…

Uitspraak van de Week: Onoplettendheid aanbestedende dienst bewerkstelligt geen wezenlijke wijziging van de overeenkomst

2 apr 2019

Vaker dan eens is er gedurende de uitvoering van een opdracht verschil van mening over de inhoud van de overeenkomst. Hoe moet een bepaling worden geïnterpreteerd? En als de overeenkomst al enige maanden op basis van een eigen interpretatie van de opdrachtnemer wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever dan stilzwijgend akkoord gegaan met de interpretatie van…

Draag jij bij aan de toekomst van inkoop?

2 apr 2019

Een onderzoek binnen de inkoopcommunity van Nederland Beste inkoopprofessional, Dit is een onderzoek door inkopers voor inkopers. Procurement (R)evolution wil de inkoopwereld op zijn grondvesten doen schudden met revolutionaire ideeën. Hiervoor richten we een nieuw inkoopplatform op. Input uit de inkoopcommunity bepaalt de koers. Wat vind jij belangrijk in inkoop? Over welke revolutionaire onderwerpen heb…

Uitnodiging: Onderzoek behoefte aan uitbesteden inkoop in de publieke sector

29 mrt 2019

In 2005 en 2013 is er reeds onderzoek gedaan naar de behoefte aan het uitbesteden van inkoop in de publieke sector. Destijds was de tijd nog niet rijp. Op dit moment wordt er binnen het vakgebied inkoop diverse producten en diensten uitbesteed aan externen (derde) partijen, echter, het komt niet veel voor dat de inkoopfunctie…

Uitnodiging: Brain Boost sessie ‘geschiktheidseisen en selectiecriteria’ – 18 april

26 mrt 2019

Op donderdagmiddag 18 april organiseert AevesBenefit een interactieve sessie met het thema ‘geschiktheidseisen en selectiecriteria’. De Brain Boost vindt plaats bij AevesBenefit in Amsterdam. Het komt regelmatig voor dat de termen geschiktheidseisen en selectiecriteria door elkaar worden gebruikt. Selectiecriteria (of selectie-eisen) worden namelijk zowel gebruikt: 1. Als verzamelnaam van geschiktheidseisen én eisen/criteria voor de selectie…

Positieve uitkomst Proeftuin SROI UBR|HIS – AevesBenefit – Emeritor

25 mrt 2019

De Rijksoverheid stimuleert Social Return On Investment zo veel mogelijk in haar leverancierscontracten. Categoriemanagers Esther Rijken en Fons Buurman daagden twee inkoopadviesbureaus uit om gezamenlijk te komen tot een SROI-programma. Dit werd de SROI-proeftuin genoemd. In dat kader namen AevesBenefit en Emeritor in het voorjaar van 2018 samen de uitdaging op zich. Ze vonden Richard…

Uitspraak van de Week: Voorkom onduidelijkheden in prijsblad

25 mrt 2019

Het is vaste rechtspraak dat het transparantie- en gelijkheidsbeginsel vereisen dat alle voorwaarden in de aanbestedingsstukken op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze geformuleerd moeten worden. Elke behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver interpreteert de aanbestedingsstukken dan op dezelfde manier. Maar wat als inschrijvers de voorwaarden voor het in te vullen prijsblad op verschillende wijze…

AevesBenefit in de race voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland

21 mrt 2019

Zoals jullie misschien weten, is AevesBenefit in de race voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2018-2019. Wij hebben zojuist mooi nieuws ontvangen.. AevesBenefit is finalist en behoort tot de top-10! We zijn dus nog steeds in de race voor de titel ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’, dé erkenning voor ondernemerschap in onze provincie! Ondernemingsverkiezing Noord-Holland (OVNH) De OVNH is…

Klanttevredenheid AevesBenefit stijgt met 5%

20 mrt 2019

Het resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek van Inkoopadviesbureau AevesBenefit in januari 2019 was op alle fronten positief. De overall klanttevredenheid steeg met 5% ten opzichte van de vorige meting: naar een 8,97 (schaal 1-10). In het onderzoek besteedde AevesBenefit aandacht aan verschillende categorieën, steeds op een schaal van 1 tot 10): Kwaliteit van de consultants   …

Uitspraak van de Week: Herbeoordeling door dezelfde beoordelingscommissie rechtmatig

18 mrt 2019

Het is inmiddels vaste rechtspraak dat de beoordelingscommissie enige mate van vrijheid heeft bij het beoordelen van inschrijvingen. De rechter zal pas ingrijpen wanneer er evidente fouten zijn gemaakt waardoor de gunningsbeslissing niet in stand kan blijven. Maar wat als er een herbeoordeling plaatsvindt? Moet dan automatisch vooringenomenheid van de initiële beoordelingscommissie worden aangenomen? Wanneer…

Verslag Brain Boost sessie ‘gunningsmethodieken’, donderdag 28 februari 2019

13 mrt 2019

Op donderdagochtend 28 februari 2019 vond de zevende ‘Brain Boost sessie’ plaats. Deze stond in het teken van het aanbestedingsrechtelijk relevante onderwerp ‘gunningsmethodieken’. De volgende vragen stonden centraal: “op basis van welke methodiek verdeel je als aanbestedende dienst de punten tussen de inschrijvingen? Hoe doe je dat en, belangrijker nog, wordt hiermee het doel dat…

Uitspraak van de Week: Overschrijding plafondbedrag leidt niet automatisch tot uitsluiting

13 mrt 2019

Aanbestedende diensten hebben vaak niet de beschikking over oneindige financiële middelen om overheidsopdrachten mee te financieren. Om budgetproblemen te voorkomen worden in aanbestedingen daarom meer dan eens plafondbedragen opgenomen. Zo weten potentiële gegadigden immers binnen welke bandbreedte zij mogen aanbieden en wat het maximale budget is. Of is het opnemen van een plafondbedrag niet zo…

Uitspraak van de Week: Uitsluiting gerechtvaardigd bij maatwerk achteraf

4 mrt 2019

Koffie moet lekker zijn. Het is dan ook logisch dat aanbestedende diensten waarde hechten aan de smaak van koffie bij het inkopen ervan. Een mogelijkheid om dit te testen is het meewegen van een smaaktest in het gunningsproces. Maar wat als de geoffreerde automaat afwijkt van de automaat die wordt gebruikt bij de smaaktest? Mag…

Uitspraak van de Week: Vrijheid voor de beoordelingscommissie; onbeperkt of toch begrensd?

26 feb 2019

De beoordelingscommissie krijgt enige mate van vrijheid bij het beoordelen van de inschrijvingen, zo werd de laatste tijd meer dan eens in de rechtspraak benadrukt. Zolang het voor gegadigden duidelijk is wat van hen wordt verwacht en de inschrijvingen aan de hand van een systeem zo objectief mogelijk worden beoordeeld, krijgt de beoordelingscommissie de vrijheid…

Uitspraak van de Week: Omkoping: een ernstige beroepsfout?

19 feb 2019

Afgelopen week was een roerige week in aanbestedingsland op het gebied van de ernstige beroepsfout. Zo werd bekend dat de Nederlandse Staat de mogelijkheid onderzoekt om de aanbestedingsregels aan te scherpen, om concerns die vanwege een wetsovertreding hebben geschikt met justitie van een aanbestedingsprocedure te kunnen uitsluiten (Het Financieele Dagblad, 12 februari 2019). Daarnaast bracht…

Aanbestedingsplicht woningcorporaties bijna een feit?

18 feb 2019

Al sinds 2017 discussiëren de Europese Commissie en Nederland over de vraag of woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn. Na een formele aanzegging en de officiële reactie hierop van onze minister is het enige tijd stil gebleven. Op 24 januari jl. heeft Nederland een tweede aanmaningsbrief ontvangen van de Europese Commissie. Met de tweede aanmaningsbrief wil de Commissie…

Column: Twee boetes voor één overtreding

14 feb 2019

Twee bekeuringen als je één keer door rood rijdt. Dat voelt niet goed. Maar het is wel wat minister Hoekstra wil voor inschrijvers op aanbestedingen die een schikking met het OM hebben getroffen, zo schrijft het FD op 12 februari. Schikken is een middel om ellenlange procedures te voorkomen en de bijbehorende negatieve publiciteit snel…

Deal or no-deal? Belangrijke handvatten voor de inkooppraktijk

12 feb 2019

Er is sprake van een steeds maar voortdurende onzekerheid over wat de uitkomst gaat zijn van de Brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU). Zonder een plotselinge vooruitgang in de onderhandelingen zal het VK per 29 maart 2019 de Europese Unie verlaten zonder een deal. Inkopers in zowel de publieke als…

Uitspraak van de Week: Verkeerde risicoallocatie leidt tot disproportionaliteit

11 feb 2019

Bij het inrichten van aanbestedingsprocedures dient het proportionaliteitsbeginsel in acht genomen te worden. De Gids Proportionaliteit biedt handvatten voor de manier waarop aanbestedende diensten met dit beginsel om moeten gaan, maar discussies zijn onvermijdelijk. Want wanneer zijn eisen proportioneel ‘genoeg’ en wat zijn daarvoor de exacte maatstaven? De antwoorden zijn nog niet uitgekristalliseerd in de…

Uitspraak van de Week: Substantieel verschil tussen beoordeling en herbeoordeling; uitkomst eerste beoordeling relevant?

4 feb 2019

Het komt bij aanbestedingen af en toe voor dat de beoordeling van kwalitatieve criteria niet geheel volgens het boekje verloopt. Volgens vaste jurisprudentie moet dit dan leiden tot een integrale herbeoordeling. Deze herbeoordeling dient dan door een nieuwe beoordelingscommissie uitgevoerd te worden. Maar wat als sprake is van een substantieel verschil tussen de oorspronkelijke beoordeling…

Uitspraak van de Week: Verstrekken van concurrentiegevoelige informatie bij abnormaal lage inschrijving?

30 jan 2019

Een te lage inschrijfprijs zal bij afgewezen inschrijvers vaak leiden tot vragen over de haalbaarheid van de geoffreerde prijzen, maar ook over de haalbaarheid van de uitvoering van de opdracht zonder verdere bijkomende, onvoorziene, kosten. Maar is een aanbestedende dienst verplicht bedrijfsgevoelige informatie te verstrekken waaruit blijkt dat er geen sprake is van een abnormaal…

Uitspraak van de Week: Best Value aanbesteding: prestatie-onderbouwing en inschrijfprijs moeten volledig op elkaar aansluiten

23 jan 2019

Een stijgend aantal aanbestedende diensten gebruikt de inkoopmethodiek van ‘Best Value Procurement’ bij aanbestedingen. De expertise van de potentiële opdrachtnemer staat in deze methode centraal. Een prestatie-onderbouwing en interviews zijn als gunningscriterium onderdeel van de inschrijving. Hierin geeft de inschrijver aan op welke wijze en waarom hij in staat is een opdracht goed uit te…

AevesBenefit en Hi! Mindset geven samen een boost aan VESTED in Nederland

16 jan 2019

Private en publieke organisaties staan voor complexe opgaven. Standaardoplossingen passen vaak niet meer bij groeiende ambities, maatschappelijke uitdagingen en een veranderende omgeving. De toekomst vraagt om flexibiliteit, probleemoplossend vermogen en innovatie. Door intensief samen te werken kunnen organisaties hun kwaliteiten bundelen en meerwaarde creëren. Voorwaarde is dat er vertrouwen is en dat verschillen in organisatiedoelstellingen…

Column: Het gevoel van juridisering

15 jan 2019

Professor Chris Jansen schreef in de Deal! van december dat de juridisering van overheidsinkopen een schijnprobleem is. Dat is nogal een knuppel in het hoenderhok! Jansen legt in hetzelfde artikel echter uit dat er geen hard bewijs is voor zijn stelling en dat zijn gevoel met name het gevolg was van ontbrekende kennis en vaardigheden…

Uitspraak van de Week: Standaard opnemen formaliteitseisen op straffe van uitsluiting schiet doel aanbesteden voorbij

14 jan 2019

Fouten maken is menselijk, dat is niet anders in aanbestedingen. Toch is de rechtspraak op dit gebied duidelijk: alleen bij een eenvoudige correctie of kennelijk materiële fout is herstel mogelijk. Sterker nog, herstel is nooit mogelijk als het ziet op informatie die op straffe van uitsluiting verstrekt had moeten worden, dus ook niet bij ‘kleine…

Europese Commissie respecteert Code Verantwoordelijk Marktgedrag niet

9 jan 2019

Het is een bekend fenomeen dat aanbestedingen kunnen leiden tot irreëel lage inschrijvingen. Vooral als er alleen op basis van de laagste prijs gegund wordt, kan dit leiden tot inschrijvingen die niet overeenkomen met de werkelijke kosten. Om te voorkomen dat de gevolgen hiervan worden afgewenteld op uitvoerend personeel is in 2013 de Code Verantwoordelijk…

Uitnodiging: Brain Boost Ontbijtsessie – ‘Gunningsmethodieken’ – 28 februari

7 jan 2019

Op donderdagochtend 28 februari organiseert AevesBenefit een interactieve ontbijtsessie met het thema ‘gunningsmethodieken’. De Brain Boost vindt dit keer plaats bij Avans Hogeschool in Breda. Het ontbijt en de koffie staat klaar! Op basis van welke gunningsmethodiek verdeel je als aanbestedende dienst de punten tussen de inschrijvingen? Hoe doe je dat en, belangrijker nog, wordt hiermee…

Uitspraak van het jaar: Gemeenten dienen bij het vaststellen van zorgtarieven rekening te houden met posities van zorginstellingen

4 jan 2019

Het aanbestedingsjaar 2018 is omgevlogen. Ook in dit jaar is er volop geprocedeerd en hebben rechtbanken in totaal 233 arresten gewezen. Al deze uitspraken zijn, samen met de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts, door AevesBenefit uitvoerig besproken in onze weekupdate. Deze weekupdate verschijnt iedere vrijdagmiddag. Uit al deze weekupdates hebben we steeds een uitspraak…

Uitspraak van de Week: Totstandkoming overeenkomst: afwijken van formele voorwaarden is niet mogelijk

24 dec 2018

Het verlenen van een opdracht en het tot stand komen van een overeenkomst na gunning is altijd een belangrijk moment voor inschrijvers. Het betekent de officiële start van de opdracht. Toch is het niet altijd duidelijk wanneer de opdracht officieel verleend wordt en de overeenkomst ingaat. Vaak staat in de aanbestedingsstukken beschreven onder welke voorwaarden…

Column: De lijst van vijf

21 dec 2018

Het ‘lijstjes-fetisjisme’ van de gemiddelde Nederlander liegt er niet om. We doen er allemaal in meer of mindere mate aan mee. Of het nu gaat om de beste vakantiebestemmingen, de lekkerste restaurants of om de vijf slechtste spitsen van Ajax… Zo’n beetje iedereen heeft wel een mening in de vorm van een lijst. In deze…

Uitspraak van de Week: Beroep op draagkracht dochteronderneming: UEA is duidelijk!

18 dec 2018

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een belangrijk document voor aanbestedingen dat door inschrijvers veelal als gecompliceerd en tijdrovend wordt ervaren. Sinds de introductie van het UEA zijn al talloze juridische procedures gevoerd over de uitleg en interpretatie ervan. Zo ook afgelopen week, waarbij de rechtbank Amsterdam zich boog over het vraagstuk wanneer uitsluiting wegens…

Uitspraak van de Week: Continuïteit bij jeugdzorg Noord-Holland voldoende gewaarborgd – de politiek roert zich

10 dec 2018

Sinds de gewijzigde Jeugdwet in 2015 in werking is getreden, zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verzorgen van alle vormen van jeugdhulp. De achterliggende gedachte: gemeenten kunnen zorg dichter bij de inwoners organiseren, wat niet alleen efficiënter, maar ook goedkoper zou zijn. Het staat gemeenten sindsdien vrij om via een aanbestedingsprocedure gesloten jeugdzorg in te kopen.…

Rijksbrede Raamovereenkomsten: Interim-Management en Organisatieadvies (IMOA) bij Defensie

5 dec 2018

Sinds 1 februari 2016 kopen alle ministeries interim-management in via de Rijksbrede Raamovereenkomsten voor Interim-Management en Organisatieadvies (IMOA). De geselecteerde leveranciers hebben inmiddels honderden interim-opdrachten en adviezen ingevuld. Wat voor opdrachten vallen in de praktijk onder de IMOA-raamovereenkomst? In dit derde artikel staan de opdrachten centraal van Paul Siemons en Kristian van Drimmelen. Zij zijn…

Testimonial: Junior Cruden Global Category Buyer ICT bij een internationaal FMCG bedrijf

4 dec 2018

Van een van onze opdrachtgevers in de FMCG branche kregen wij de opdracht te zoeken naar een Global Category Buyer ICT. Na een zorgvuldig proces is Junior Cruden begonnen aan een nieuwe uitdaging. Een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever, Junior en AevesBenefit! Junior licht zijn ervaring met AevesBenefit toe. Junior Cruden over AevesBenefit “Via een ex-collega…

Uitspraak van de Week: Wijze les voor het onderwijs: scholen mogen lesmateriaal rechtstreeks inkopen bij uitgevers

3 dec 2018

Een aanbestedende dienst mag op grond van de aanbestedingswet opdrachten niet op een dusdanige wijze in de markt zetten, dat de mededinging kunstmatig beperkt wordt. Inschrijvers moeten namelijk gelijke kansen krijgen om zich te kunnen inschrijven voor een opdracht. Als een opdracht in percelen wordt opgedeeld, moet dus goed gekeken worden of dit er niet…

Column: VaarWeele!

3 dec 2018

Wat een memorabele dag. Op vrijdag 30 november 2018 nam Arjan van Weele afscheid als hoogleraar aan de TU van Eindhoven. Hij gaat met pensioen. Bij een professor heet dat ‘met Emeritaat’. Letterlijk; ‘uitgediend’. Nou, Van Weele maakte bij zijn uittreedrede allesbehalve een uitgediende indruk. Ik heb maar zo het idee dat hij voorlopig nog…

Uitspraak van de Week: Achteraf toevoegen beoordelingselement is niet toegestaan!

28 nov 2018

Een aanbestedende dienst heeft veel vrijheid bij het beoordelen van gunningscriteria, zolang daarbij maar transparant wordt gehandeld en alle inschrijvers gelijk worden behandeld. De rechtspraak leert dat eigen ervaringen niet mogen worden meegenomen en dat vooraf duidelijk moet zijn op welke elementen de beoordeling plaatsvindt, zoals ook volgt uit de recente uitspraak van het hof…

Artikel Deal!: Investeren in het beheersen van leveranciersrisico’s

23 nov 2018

John van Veen, Managing consultant bij AevesBenefit, heeft een artikel geschreven over het investeren in het beheersen van leveranciersrisico’s. Dit artikel is gepubliceerd in de Deal! uitgave november 2018.   Bron: Deal! (november 2018)

Uitspraak van de Week: Geen uitputtende beschrijving toelatingscriteria tussentijdse toetreding vereist 

19 nov 2018

In het sociaal domein worden vaker dan eens inkoopprocedures toegepast waarbij gedurende de looptijd van de overeenkomst nieuwe aanbieders kunnen toetreden. De vraag die hierbij rijst is hoe concreet de toetredingscriteria moeten worden geformuleerd. Die vraag stond in de onderhavige zaak centraal. De gemeente Almere heeft vooraf aangegeven dat de toetredingsverzoeken zullen worden getoetst aan…

Uitspraak van de Week: Gemeenten dienen bij het vaststellen van zorgtarieven rekening te houden met posities van zorginstellingen

13 nov 2018

Bij de inkoop van zorgproducten zijn gemeenten verplicht om op basis van reële tarieven te contracteren. Deze tarieven blijven een heikel punt, want aanbieders zijn het niet altijd eens met de wijze van berekening van de tarieven en de uiteindelijke tarieven. De vraag is hoe ver de vrijheid in het samenstellen van de tarieven reikt…

Verslag Brain boost ontbijtsessie ‘Handreiking Tenderkostenvergoeding’, donderdag 1 november 2018

9 nov 2018

Op donderdagochtend 1 november vond de 6e ‘Brain Boost ontbijtsessie’ plaats. Deze keer stond het de Handreiking Tenderkostenvergoeding centraal, die recent door de Tweede Kamer is aangenomen. Een onderwerp dat prikkelt, zo bleek al snel. Er werd uitvoerig gediscussieerd over nut en noodzaak van het vergoeden van tenderkosten en de standpunten liepen vaak behoorlijk uiteen.…

Creatief omgaan met vormvereisten afgestraft door rechter

9 nov 2018

Inschrijven op aanbestedingen is een vak apart. Meer dan eens proberen inschrijvers op creatieve wijze gestelde vormvereisten te omzeilen, bijvoorbeeld door het aanpassen van marges, regelafstanden en invoegen van kleinere figuren en tabellen. De rechtbank Den Haag heeft onlangs een vonnis gewezen over een dergelijke ‘creatieve’ inschrijving. Een ministerie had een ICT-aanbesteding in de markt…

Uitspraak van de Week: Inschrijver is verplicht boetebeschikking te overleggen

6 nov 2018

De Aanbestedingswet biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om inschrijvers uit te sluiten indien zij zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentievervalsing. Dit kan gedurende drie jaar nadat de inschrijver de boetebeschikking voor kartelvorming heeft ontvangen. Een dergelijke uitsluiting moet wel proportioneel zijn. De inschrijver moet dan ook in de gelegenheid worden gesteld om aan te tonen…

Uitnodiging: 22 november – een half jaar AVG en de gevolgen voor inhuur van personeel

31 okt 2018

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe privacy wetgeving (AVG) voor de inhuur van personeel? Ik nodig u graag uit voor het middagseminar over de privacy wetgeving (AVG) en de gevolgen voor inhuur van personeel op 22 november in Buitenplaats Sparrendaal, Driebergen.  Op 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Privacy Wetgeving vervangen.…

Uitspraak van de Week: Toekennen van een kostendekkende financiering: een overeenkomst onder bezwarende titel?

30 okt 2018

Het Hof van Justitie van de EU (hierna: het Hof) heeft zich in een uitspraak van 18 oktober uitgelaten over de reikwijdte van het begrip ‘overheidsopdracht’. De Aanbestedingswet definieert een ‘overheidsopdracht’ als ‘een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die betrekking heeft op leveringen, werken of diensten’. Een overeenkomst onder bezwarende titel houdt in dat een…

Uitnodiging: Seminar Aanbestedingsrecht – 11 december

29 okt 2018

Op dinsdagochtend 11 december organiseert AevesBenefit het halfjaarlijkse seminar ‘Actualiteiten van het aanbestedingsrecht – deel 2’ Bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van het aanbestedingsrecht? Weet u hoe de rechter aankijkt tegen de uitvoering van overeenkomsten die niet voldoen aan het programma van eisen? Weet u hoe de rechter…

Uitspraak van de Week: Geen valsheid in geschrifte zonder concrete feiten en omstandigheden.

22 okt 2018

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat bij de uitvoering van een opdracht andere onderaannemers worden ingezet dan in eerste instantie was aangegeven in de inschrijving. In sommige gevallen kan dit aanbestedingsrechtelijke complicaties met zich meebrengen, maar dan moet wel uit concrete feiten en omstandigheden blijken dat een beroep wordt gedaan op een andere…

Aeves Groep wederom verkozen tot één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland

19 okt 2018

Aeves Groep en AevesBenefit behoren voor het vijfde jaar op rij tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland! In 2014 was Aeves zelfs het snelst groeiend bedrijf van Nederland. In 2016 won Aeves een Gouden Gazelle voor het snelst groeiende bedrijf in de regio West-Nederland. Dit jaar is het wederom beloond met het winnen van…

Inkopers rennen al vier jaar tegen kanker.

17 okt 2018

Hardlopen is leuk, en hardlopen voor het goede doel is nog leuker. Daarom schreven Wim Nieland (directeur publiekmede-oprichter bij AevesBenefit) en Sander van den Broek (oprichter inkopers-café.nl) in 2015 voor het eerst een team in om mee te doen aan de Dam-tot-Damloop. Het idee was simpel: inkopers laten zich sponsoren om mee te doen aan…

Uitnodiging: Brain Boost Ontbijtsessie – ‘Tenderkostenvergoeding’ – 1 november

16 okt 2018

Op donderdagochtend 1 november organiseert AevesBenefit een interactieve ontbijtsessie met het thema ‘Tenderkostenvergoeding’. De Brain Boost vindt plaats in Amsterdam (Hogehilweg 3). Wederom staat het ontbijt en de koffie klaar! Afgelopen tijd heeft de Regio Noordwest van het traject “Beter Aanbesteden” (met inbreng van AevesBenefit) hard gewerkt aan de handreiking tenderkostenvergoeding. Dit actuele, prikkelende onderwerp…

Column: Is Near shoring de oplossing voor Inkoopproblemen?

16 okt 2018

De arbeidsmarkt voor inkoop is, op z’n zachts gezegd, gunstig voor inkopers en ongunstig voor werkgevers. Niets nieuws onder de zon. De algemene verwachting is dat dat de komende jaren zo zal blijven. Vanuit het oogpunt van werknemers is dat prima, vanuit dat van werkgevers is het hoog tijd om creatieve oplossingen in te zetten.…

Uitspraak van de Week: Onduidelijke nota van inlichtingen leidt tot heraanbesteding

16 okt 2018

Aanbestedende diensten moeten de eisen en voorwaarden die in een procedure gesteld worden op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze formuleren. Uit meerdere rechtszaken blijkt dat dit niet altijd goed gaat. Gelukkig biedt de nota van inlichtingen kans om onregelmatigheden te corrigeren en gestelde voorwaarden te verduidelijken. Maar wat als in de nota van inlichtingen…

Uitspraak van de Week: Vragen concernverklaring niet disproportioneel

9 okt 2018

Van inschrijvers die deel uitmaken van een concern wordt geregeld verwacht dat zij bij hun inschrijving een concernverklaring voegen waarin is opgenomen dat de moedermaatschappij garant staat voor de nakoming van de verplichtingen van de dochteronderneming. Het eisen van een dergelijke concernverklaring kan extra (administratieve) lasten met zich meebrengen, waardoor discussies over proportionaliteit onvermijdelijk zijn.…

Voorbehouden opdrachten vergroten banenkansen gehandicapten en kansarmen

2 okt 2018

Onlangs heeft Kamerlid Eppo Bruins een aantal Kamervragen gesteld over het creëren van meer banenkansen voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt en de rol van de Aanbestedingswet hierin. De vragen van Bruins richten zich op het aantrekkelijker maken van de mogelijkheid voor het gunnen van voorbehouden opdrachten (artikel 2.82 Aanbestedingswet). Daarnaast vraagt Bruins…

Uitspraak van de Week: Gunnen op laagste prijs? Vermelden inschrijfprijs niet nodig!

1 okt 2018

Vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid was het bij gunnen op laagste prijs staande praktijk dat de inschrijfsommen van de inschrijvers bekend werden gemaakt in de gunningsbrief. Dit droeg bij aan de vereiste transparantie die werd verwacht van een aanbestedende dienst. Door deze werkwijze ook te benoemen in de aanbestedingsdocumenten en tijdige communicatie naar inschrijvers…

Inkoop: klaar voor de laagconjunctuur?

26 sep 2018

Léon Fleuren (verantwoordelijk voor het private en semipublieke adviesteam van AevesBenefit) is gevraagd zijn licht te schijnen op inkoop in de huidige hoogconjunctuur en de laagconjunctuur waarvan we weten dat die gaat komen… DEAL! uitgave september 2018           Bron: Deal! 

Uitspraak van de Week: Onduidelijke formuleringen risico voor aanbestedende dienst

24 sep 2018

Aanbestedende diensten moeten eisen en wensen in de aanbestedingsstukken eenduidig en ondubbelzinnig verwoorden, zodat voor inschrijvers duidelijk is wat van hen wordt verwacht. Het komt echter regelmatig voor dat inschrijvers bepaalde eisen in de aanbestedingsstukken anders interpreteren dan de aanbestedende dienst deze had bedoeld. Dit laatste was het geval in een tweetal rechtszaken tussen de…

Verslag Brain boost ontbijtsessie ‘motiveren gunningsbeslissing, donderdag 13 september 2018

20 sep 2018

Op donderdagochtend 13 september 2018 vond alweer de vijfde ‘Brain Boost ontbijtsessie’ plaats. Deze keer stond de vraag ‘hoe motiveer ik een gunningsbeslissing?’ centraal. Ook dit keer werd de sessie goed bezocht en werden veel relevante voorbeelden ‘uit het veld’ aangedragen en besproken. Kortom: wederom een meer dan geslaagde ‘boost’. Wat kwam er ter sprake?…

Uitspraak van de Week: Ontbinden overeenkomst na niet naleven van minimumeis

18 sep 2018

Tijdens aanbestedingsprocedures is het in principe niet toegestaan wezenlijke wijzigingen door te voeren in de procedure en minimumeisen. Enkel in bepaalde situaties is het toegestaan hierin wijzigingen door te voeren. Ditzelfde geldt voor de overeenkomsten die via een aanbesteding tot stand zijn gekomen. De situaties waarin overeenkomsten mogen worden gewijzigd staat beschreven in de Aanbestedingswet.…

Uitspraak van de Week: Afwijking van fasering beoordelingssystematiek toegestaan?

10 sep 2018

In het kader van het gelijkheids- en transparantiebeginsel kan een opdracht uitsluitend worden gegund aan een inschrijver die aan alle gestelde eisen voldoet. Nagenoeg alle aanbestedingsdocumenten bevatten een dergelijke bepaling en beschrijven de wijze waarop en wanneer in de beoordeling van inschrijvingen ze dit beoordelen. Vaker dan eens rijst de vraag of je gedurende de…

Column: Oordeel niet!

10 sep 2018

De publieke opinie wil nog wel eens op hol slaan als ‘Inkoop’ in het nieuws komt. Of het nu gaat om Rijkswaterstaat die twee speedboten koopt die op zee kunnen varen, of Menzis die psychiaters pas wil betalen als ze depressie genezen. Als de media er lucht van krijgen, is het vaak mis. De ene…

Uitspraak van de Week: Eigen inschrijving ongeldig? Bezwaar maken tegen andere inschrijving loont!

3 sep 2018

Dat een inschrijver die een inschrijving indient die ongeldig is, onder omstandigheden een gerechtvaardigd belang heeft bij haar vorderingen in kort geding, bleek maar weer eens in een zaak die onlangs diende voor de Rechtbank Oost-Brabant. Indien er, zo benadrukte de rechter, slechts twee inschrijvingen zijn gedaan en de inschrijving van de tweede inschrijver tevens…

Uitspraak van de Week: Aanbestedingsregels remmen innovatie niet af

27 aug 2018

Tot vorige week had nog geen enkele hogere rechter zich uitgelaten over artikel 3.25 Aw 2012. Dit artikel voorziet in de mogelijkheid deel 3 van de Aanbestedingswet niet van toepassing te verklaren op het plaatsen van speciale-sectoropdrachten, waardoor er niet hoeft te worden aanbesteed. Er dient aan drie cumulatieve vereisten te worden voldaan: Het moet…

Uitspraak van de week: Niet tijdig starten van kort geding kan leiden tot rechtsverwerking

20 aug 2018

Rechtsverwerking is een argument dat vaak door aanbestedende diensten wordt aangedragen indien er een geschil is tussen een inschrijver en een aanbestedende dienst. Het betekent dat een inschrijver het recht om te klagen ‘verwerkt’ heeft. De Hoge Raad zei hier eerder over dat sprake is van rechtsverwerking indien een gedraging van een rechthebbende er toe…

Uitspraak van de Week: De reikwijdte van de motiveringsplicht

13 aug 2018

Hoe ver moet een aanbestedende dienst nu precies gaan bij het motiveren van haar gunningsbeslissing? Dat deze vraag nog steeds regelmatig de gemoederen in aanbestedingsland bezighoudt, blijkt maar weer eens uit een zaak die onlangs diende voor de Rechtbank Den Haag. Voor de volledigheid: uit de jurisprudentie die de afgelopen jaren handelde over dit onderwerp…

Aanbevelingen werkgroep ‘clusteren’ leiden tot verbetering aanbestedingspraktijk?

9 aug 2018

In onze Uitspraak van de Week van afgelopen maandag stond het clusterverbod centraal. Ondanks de introductie van dit thema in artikel 1.5 Aw 2012 blijft het clusteren en splitsen leiden tot klachten in de praktijk. Zo bleek maar weer in de besproken zaak, waarin een marktpartij de aanbestedende dienst wees op het feit dat twee…

Uitspraak van de Week: De problematische toepassing van het clusterverbod

6 aug 2018

Het samenvoegen van opdrachten – clusteren – levert in de aanbestedingspraktijk continu discussie op. In de “actieagenda Beter Aanbesteden” staat het clusteren dan ook vermeld als een van de probleempunten die nader inzichtelijk moet worden gemaakt en waarvoor verbetervoorstellen gedaan moeten worden. Sinds vorige week kunnen we weer een aansprekend voorbeeld toevoegen aan de lijst…

Uitspraak van de Week: Eigen aannames inschrijver voor eigen rekening

30 jul 2018

De rechtbank Rotterdam heeft eerder dit jaar geoordeeld dat door inschrijvers geoffreerde prijzen niet kunnen worden aangepast. Immers de aanvaarding van de aanbestedende dienst van een in een inschrijving vervat aanbod en toekenning van de opdracht aan de inschrijver op basis van de aangeboden voorwaarden van de aanbestedende dienst, betekent dat ook de prijzen die…

Uitnodiging: Brain Boost Ontbijtsessie ‘Motiveren van een gunningsbeslissing’ – 13 september

26 jul 2018

Op donderdagochtend 13 september organiseert AevesBenefit een interactieve ontbijtsessie met het thema ‘Motiveren van een gunningsbeslissing’. Deze Brain Boost vindt weer in Amsterdam plaats (Hogehilweg 3). Wederom staat het ontbijt en de koffie klaar! Welke eisen stelt de Aanbestedingswet nu aan het motiveren van de gunning? Wat wordt verstaan onder ‘relevante redenen’ en welke grenzen worden…

Terugblik op het seminar aanbestedingsrecht.

25 jul 2018

Afgelopen dinsdag 24 juli jl. vond ons halfjaarlijkse Seminar Aanbestedingsrecht plaats. Een enthousiaste groep overheidsinkopers heeft zich in de ochtendsessie volledig laten bijpraten over de “stand van het aanbestedingsrecht” aan de hand van de jurisprudentie van januari tot en met juni 2018. Met veel interactie passeerden vele hot topics de revue, zoals: wanneer is er…

Onderzoek wijst uit: Lokaal inkopen – niet per se beter

25 jul 2018

De politiek ziet graag dat lokale ondernemers overheidscontracten winnen. Slechts 1 op de 6 publieke inkopers vindt echter de kwaliteit van lokale ondernemers beter dan die van niet-lokale ondernemers. Dat blijkt uit onderzoek van Wim Nieland en Donald ten Hagen.   Bron: Deal! 

Uitspraak van de Week: Bewijs van gelijkwaardigheid moet reeds bij inschrijving worden verstrekt

24 jul 2018

De hoogste bestuursrechter in Italië heeft het Hof van Justitie onlangs verzocht een beslissing te nemen over de vraag of de aanbestedingsrichtlijnen zo moeten worden uitgelegd dat wanneer technische specificaties in de aanbestedingsstukken een verwijzing bevatten naar een merk, een bepaalde oorsprong of productie, de aanbestedende dienst moet eisen dat de inschrijver reeds in zijn…

Uitspraak van de Week: Voorziene risico’s bij opdrachtnemer met plafondbudget, redelijk?

16 jul 2018

Eerder hebben wij u in Uitspraak van de week 26 meegenomen in het vraagstuk of een plafondbudget was toegestaan. Onlangs heeft de rechtbank Limburg zich gebogen over een zaak waarin gekozen werd voor een plafondbedrag, maar een inschrijver stelde dat dit plafondbudget niet reëel was. Wanneer gekozen wordt voor het gebruik van plafondbedragen, dan moeten…

Cherrypicken van argumenten op twee verschillende tonelen?

13 jul 2018

Op 26 juni 2018 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een kort geding procedure over een exploitatieovereenkomst voor reclamediensten gesloten tussen de gemeente Arnhem en JCDecaux. Concurrent Exterion had twijfels over de rechtmatigheid van deze overeenkomst en wenste inzicht te verkrijgen in de onderbouwing van contractuele financiële afspraken. Exterion diende hiertoe een Wob-verzoek in…

Uitspraak van de Week: Proactieve houding ook bij marktconsultaties

9 jul 2018

Dat van inschrijvers een proactieve houding mag worden verwacht is al vaker dan eens door rechtbanken bevestigd. De rechtbank Amsterdam heeft hier onlangs opnieuw over geoordeeld in een situatie waarin ook de voorafgaande marktconsultatie is meegenomen in haar oordeel. De aanbestedende dienst had in een marktconsultatie het concept aanbestedingsdocument gepubliceerd. De inschrijver is hierbij betrokken…

Belangenconflict bij Aanbestedingsexperts? Dan geen advies!

4 jul 2018

Vorige week heeft het Gerechtshof Amsterdam in een hoger beroepzaak heel kort een interessant punt naar voren gebracht. In de betreffende zaak was namelijk de behandeling van de kwestie door de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) niet mogelijk vanwege een belangenconflict bij zowel de voorzitter als de vice-voorzitter van de CvAE. Zelfs een verzoek van de…

Uitspraak van de Week: De nieuwste versie met een plafondbudget, proportioneel?

2 jul 2018

Is het stellen van een eis dat ‘de nieuwste versie’ moet worden aangeboden gekoppeld aan een plafondbudget strijdig met het gelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel? Dat was één van de vragen die centraal stond in een hoger beroepszaak bij het Gerechtshof Amsterdam. De aanbestedende dienst eiste in een Europese openbare aanbestedingsprocedure dat ingeschreven werd met het nieuwste…

Uitspraak van de Week: Kortingspercentage 99%, manipulatieve inschrijving?

25 jun 2018

De rechtbank Rotterdam heeft afgelopen week een uitspraak gedaan waarin zij het onderscheid tussen een strategische en een manipulatieve inschrijving duidt. Het staat inschrijvers vrij een strategische inschrijving in te dienen, tenzij een inschrijving daardoor irreëel of manipulatief wordt. Een manipulatieve inschrijving is een inschrijving die aan de eisen voldoet, maar een resultaat bewerkstelligt dat…

Column: Na zonneschijn komt regen…

25 jun 2018

Dat de zon nu schijnt is zeker. De economie en de arbeidsmarkt bloeien als nooit tevoren. Er is inmiddels zelfs een schaarste ontstaan in ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. En de aandelenbeurs heeft al tien jaar geen grote correctie meer gehad. Als je Kees de Kort (beroepspessimist van BNR) hoort praten, duurt deze…

Artikel Deal! – Business Alignment meetbaar maken

19 jun 2018

Dit artikel is eerder verschenen in de Deal! april 2018 Nut en noodzaak van business alignment zijn onomstreden. Maar hoe maak je van vogels in de lucht vogels in de hand? Adviseurs Léon Fleuren en Frank van der Heijden ontwikkelden een model om de mate van business alignment op categorieniveau vast te stellen. Silovorming In het verleden heeft…

Uitspraak van de Week: Definitie referentiewerk niet gelijk aan definitie werk

18 jun 2018

Afgelopen week heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat er niet automatisch sprake is van één referentieproject als er, feitelijk en bouwkundig gezien, sprake is van één werk, dat in één keer is aanbesteed. In de aanbesteding die voor lag betekende dit dat de omstandigheid dat de inschrijver een referentieproject had ingediend waarbij er sprake was…

Uitnodiging: Seminar Aanbestedingsrecht – 24 juli

13 jun 2018

Op dinsdagochtend 24 juli organiseert AevesBenefit het halfjaarlijkse seminar ‘Actualiteiten van het aanbestedingsrecht – deel 1’ Bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van het aanbestedingsrecht? Weet u hoe de rechter aankijkt tegen het uitsluiten van een inschrijving wegens het bijvoegen van een verkeerd prijzenblad of het ontbreken van een…

Uitspraak van de Week: Wijziging van in plan van aanpak genoemde leverancier niet toegestaan.

11 jun 2018

Afgelopen week heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat het een aanbestedende dienst niet vrij staat om de vervanging van bedrijfsnamen, die genoemd zijn in het plan van aanpak, toe te staan. Dit wel toestaan – na voorlopige gunning maar voor definitieve gunning – leidt tot onrechtmatig handelen van de aanbestedende dienst jegens de andere inschrijvers.…

Verslag Brain boost ontbijtsessie ‘dynamisch aankoopsysteem’, donderdag 24 mei 2018

5 jun 2018

Op donderdagochtend 24 mei 2018 vond al weer de vierde ‘Brain Boost ontbijtsessie’ plaats. Het thema was: het dynamisch aankoopsysteem. Dit keer een Brain Boost sessie “on tour”: op uitnodiging bij de Provincie Noord-Brabant. Na een uitgebreid ontbijt stonden de juridische kaders van en praktijkervaringen met een dynamisch aankoopsysteem op het menu. Wederom een goed…

Uitspraak van de Week: De GPA als vangnet tegen land dat inkoopzaakjes niet op orde heeft.

4 jun 2018

De Government Procurement Agreement (hierna: GPA) is een verdrag dat onder leiding van de World Trade Organisation (hierna: WTO) is gesloten en van toepassing is op de aanschaf door overheidsdiensten van goederen, diensten of een combinatie daarvan, die niet worden aangeschaft met een commercieel doel. Om de vraag te beantwoorden of de bepalingen uit de…

Uitspraak van de week: Keurmerken of vergelijkbaar uitvragen is zo makkelijk nog niet

28 mei 2018

Aanbestedende diensten mogen onder voorwaarden keurmerken uitvragen als technische specificatie, zo blijkt uit artikelen 2.756 en 2.76 Aw 2012. De voorwaarden zijn onder meer dat de keurmerken betrekking hebben op de opdracht, proportioneel zijn, toegankelijk voor alle betrokken partijen en een vergelijkbaar keurmerk of vergelijkbare maatregelen moeten ook worden toegestaan. Het komt geregeld voor dat…

De toekomst van de Commissie van Aanbestedingsexperts

25 mei 2018

Onlangs is de vijfde jaarrapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) gepubliceerd. Hierin constateert de CvAE met name drie zaken: 1. de behoefte aan adviezen voor sluiting van de inschrijvingstermijn is minder; 2. aanbestedende diensten vertonen minder bereidheid om de aanbestedingsprocedure waarover geklaagd wordt op te schorten in afwachting van het advies; en 3. aanbestedende diensten…

Duidelijk grensoverschrijdend belang – Update

24 mei 2018

In 2016 verschenen twee belangrijke arresten over het grensoverschrijdend belang bij concessies. Eén van het Hof Den Haag en één van het Hof ’s-Hertogenbosch. Waar het Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde dat partijen moesten aantonen waarom ondernemingen uit andere lidstaten interesse zouden hebben in de opdracht, oordeelde het Hof Den Haag dat niet vereist is dat vaststaat…

Privacymania-virus

23 mei 2018

Wat voor privacybescherming voor burgers had moeten zorgen, loopt volledig uit de hand. Binnenkort is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. De Autoriteit Persoonsgegevens is als waakhond aangewezen. Hij loopt al maanden te blaffen en te schuimbekken. Op 25 mei gaat z’n ketting los en zien we of het een bijtende Pitbull is of een…

De AVG in contracten

23 mei 2018

De AVG in contracten, een goede start! Ook inkopers moeten binnen hun werkgebied rekening houden met de AVG. In dit artikel een aantal tips & tricks om de AVG een plek te geven in het inkoopproces.

Uitspraak van de week: Uitvoering overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

22 mei 2018

Inleiding De beginselen van aanbestedingsrecht zijn van toepassing op overeenkomsten die tot stand zijn gekomen naar aanleiding van een Europese aanbestedingsprocedure. Aanbestedende diensten zijn dan ook tot het einde van de uitvoering van een opdracht gebonden aan de door henzelf vastgestelde voorwaarden. Hieruit volgt ook dat een aanbestedende dienst als opdrachtgever na de aanbestedingsprocedure niet…

Aeves Benefit in de top 10 van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2017/2018

18 mei 2018

In de afgelopen maanden streden honderden bedrijven om de felbegeerde titel ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’. Dertig finalisten lieten zich op de verkiezingsavond van hun allerbeste kant zien. Hierna was het aan de jury om per categorie een winnaar te kiezen. Aeves Benefit was genomineerd voor de categorie midden en wij zijn bij de laatste 10 finalisten…

Uitspraak van de Week: Sluiten overeenkomst tijdens Alcateltermijn leidt niet altijd tot vernietiging aanbestedingsprocedure

14 mei 2018

Inleiding Indien gedurende de opschortende termijn een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dient de aanbestedende dienst de beoogde overeenkomst niet eerder te sluiten dan nadat de rechter een beslissing heeft genomen en de opschortende termijn is verstreken. Indien de aanbestedende dienst dit nalaat, handelt zij in strijd met het aanbestedingsrecht. Tot zover niets nieuws onder…

Per 25 mei de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming! Zijn al jouw overeenkomsten al AVG-compliant?

9 mei 2018

Op 15 mei aanstaande zal de Eerste Kamer de Uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als hamerstuk – zonder verdere inhoudelijke behandeling – afdoen. De AVG werkt rechtstreeks door in de nationale rechtsorde, maar biedt aan lidstaten de ruimte om bepaalde keuzes te maken. In Nederland is dit nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene…

Uitspraak van de Week: Vaststellen grensoverschrijdend belang op het moment van gunning

7 mei 2018

  Inleiding Recentelijk heeft het Hof van Justitie een uitspraak gedaan die relevant is voor alle gevallen waarin Aanbestedende diensten moeten bepalen of er sprake is van een grensoverschrijdend belang. De zaak heeft betrekking op de aanbesteding van gezondheidsdiensten. In de voorliggende zaak vielen gezondheidsdiensten onder de 1B diensten van de oude richtlijn 92/50/EEG (voorloper…

De aangenomen verzamelwet EZK en LNV: wat verandert er precies?

3 mei 2018

Zoals we eerder hebben gemeld is op 24 april jl. de ‘verzamelwet EZK en LNV’ aangenomen. Deze wet past verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken aan in verschillende wetten. Welke gevolgen heeft dit precies voor de Aanbestedingswet 2012? De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassingen aan artikel 2.39 (procedure-eisen voor sociale en andere specifieke diensten)…

Uitspraak van de Week: Kernbeginselen aanbestedingsrecht onverkort van toepassing op alle Europese aanbestedingsprocedures

30 apr 2018

  Dat aanbestedende diensten verplicht zijn zich te houden aan de kernbeginselen van het aanbestedingsrecht, is ons allen bekend. De voorzieningenrechter leek dit eind vorig jaar voor aanbestedingsprocedures voor sociale en andere specifieke diensten te nuanceren. Het ging om een aanbesteding naar Zeeuws model waar een inschrijver werd uitgesloten. Naar de mening van de voorzieningenrechter…

Update aangenomen wetsvoorstellen

26 apr 2018

De verzamelwet EZK en LNV is aangenomen Op 24 april jl. heeft de Eerste Kamer als hamerstuk een verzamelwet EZK en LNV. Deze wet past verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken onder meer in de Aanbestedingswet 2012 aan. Voor de Aanbestedingswet gaat het in hoofdzaak om een aantal tekstuele aanpassingen in verschillende hoofdstukken van…

CM met hart en ziel!

23 apr 2018

Dat contract- en leveranciersmanagement (CM) bloeit, behoeft nauwelijks betoog. NEVI organiseerde recent voor de zesde keer op rij een drukbezochte contractmanagementdag. Er ontstaan gecertificeerde CM-opleidingen en het aantal contractmanagementvacatures is nog nooit zo hoog geweest. Super gaaf dat de ‘kip-en-het-ei discussie’ (eerst investeren in CM voor je de investering dubbel en dwars terugverdient) kennelijk achter…

Uitspraak van de Week: De reikwijdte van de verificatieplicht

23 apr 2018

Inleiding Een aanbestedende dienst mag in beginsel afgaan op hetgeen door de inschrijver schriftelijk is ingediend. Dat neemt echter niet weg dat op de aanbestedende dienst ook een eigen (zelfstandige) verificatieplicht rust, met name wanneer er gerede twijfel is op een onderdeel van de inschrijving. Aan deze verificatieplicht wordt voldaan wanneer de aanbestedende dienst enkel…

Uitnodiging: AevesBenefit Alumni event – 14 juni

18 apr 2018

Beste alumnus, Het is even geleden dat jij deel uitmaakte van Aeves, Benefit of AevesBenefit. We zijn erg benieuwd hoe jij je sindsdien hebt ontwikkeld! • Ben jij ook nieuwsgierig naar je oud-collega’s; • Wil je horen hoe hun carrières zijn verlopen; • En hoe de organisatie er nu voor staat? Dan nodigen we je…

Uitnodiging: Brain Boost Ontbijtsessie – ‘Het dynamisch aankoopsysteem’ – 24 mei

17 apr 2018

Op donderdagochtend 24 mei organiseert AevesBenefit een interactieve ontbijtsessie met het thema ‘Het dynamisch aankoopsysteem’. De Brain Boost vindt dit keer niet in Amsterdam plaats, maar in het Provinciehuis Noord-Brabant (Brabantlaan 1, ‘s-Hertogenbosch). Wederom staat het ontbijt en de koffie klaar.   Welke meerwaarde kan een aankoopomgeving bieden voor uw organisatie en wat zijn nu eigenlijk…

Uitnodiging: 15 mei – 18 maanden ervaring met inhuren personeel onder de nieuwe Aanbestedingswet: Van welke lessen kunt u profiteren?

17 apr 2018

Sinds 18 april 2016 valt het inkopen van diensten rondom arbeidsbemiddeling niet meer onder het verlichte regime voor 2B diensten. Het programma omvat een 360 graden ervaringsronde binnen het volledige speelveld rondom inhuur van personeel. Aan het woord komen inhurende organisaties, juridische specialisten, inkoopstrategen, leveranciers van tijdelijk personeel, een “vendor management system” ontwikkelaar en een…

Tevredenheid kandidaten AevesBenefit stabiel hoog

17 apr 2018

Ieder kwartaal ontvangen alle kandidaten een uitnodiging om hun mening te geven over AevesBenefit. Ze beoordelen hun eerste telefonische contact, hun kennismakingsgesprek op kantoor en hun gesprek voor een functie bij de klant.  In de metingen sinds 2013 scoren kandidaten hun ervaring met AevesBenefit continu gemiddeld rond 4,0 op een schaal van 1 tot 5…

Uitspraak van de Week: Vrijwillige aanbesteding bindt tot algemene beginselen van aanbestedingsrecht

16 apr 2018

Inleiding Deze Uitspraak van de week betreft een vrijwillige aanbesteding van een niet-aanbestedingsplichtige, zorgverzekeraar. Niet-aanbestedingsplichtige partijen hebben meer vrijheid in de inrichting van hun procedures te contracteren. Dit is ook het geval deze partij verplicht is om alle partijen die aan de gestelde voorwaarden voldoen te contracteren. Private partijen kunnen op grond van contractsvrijheid de…

Verslag en opinie: “De stand van het aanbestedingsrecht”

12 apr 2018

Voor de tweede keer vond gisteren, 11 april 2018, het grote aanbestedingsrechtcongres van de Vrije Universiteit en Universiteit Utrecht plaats. Onder de werktitel “De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of belemmering?” deelden de hele dag door sprekers hun inzichten en meningen hierover. Die uitwisseling van gedachten vond plaats aan de hand van drie deelthema’s…

Uitspraak van de Week: Beroep op maatregel van gelijke werking goed medicijn?

9 apr 2018

Inleiding Artikel 34 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) verbiedt kwantitatieve invoerbeperkingen tussen de lidstaten en maatregelen van gelijke werking. Onder ‘maatregel van gelijke werking’ wordt verstaan iedere overheidsmaatregel die direct of indirect, daadwerkelijk of potentieel de tussenstaatse handel kan belemmeren. Artikel 36 VWEU schrijft voor dat maatregelen van gelijke…

De AVG in contracten, een goede start

5 apr 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dat moment geldt er EU-breed dezelfde regelgeving. De gevolgen voor organisaties die met de verwerking van persoonsgegevens te maken hebben zijn verstrekkend. Vanwege hoge boetes, maar ook vanwege de brede toepassing van de wet. De AVG geldt namelijk voor alle…

Uitspraak van de Week: Inschrijving met verkeerde versie prijzenblad wordt terecht uitgesloten

3 apr 2018

Inleiding Het herstellen van gebreken is een veelbesproken onderwerp. Een foutje in de inschrijving is snel gemaakt en alle aanbestedende diensten staan weleens voor de lastige keuze of zij inschrijver de gelegenheid moeten bieden tot herstel. De SAG en Manova uitspraken van het Europese Hof van Justitie zijn hierbij leidend: de aanbestedende dienst kán de…

Uitspraak van de Week: Invulling beoordelingssystematiek tijdens beoordeling stuit rechtsverwerking en leidt tot heraanbesteding

26 mrt 2018

Inleiding De beginselen van gelijke behandeling en transparantie zijn reeds sinds het Succhi di Frutta-arrest van het Europese Hof van Justitie verankerd in het aanbestedingsrecht. Deze beginselen leiden ertoe dat criteria en de beoordelingsmethodiek duidelijk, precies en ondubbelzinnig verwoord moeten zijn in de aanbestedingsdocumenten. Om te voorkomen dat inschrijvers zich achteraf verzetten tegen de uitkomst…

De Wet terugvordering staatssteun treedt binnenkort in werking

22 mrt 2018

De Europese Commissie controleert of lidstaten de Unierechtelijke staatssteunregels, als opgenomen in het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU), juist toepassen. Die controle kan ertoe leiden dat de Europese Commissie bepaalde door de overheid gegeven steun “onverenigbaar” vindt met de werking van de interne markt. Daaruit kan een verplichting tot terugvordering voortvloeien (het…

Verslag Brain boost ontbijtsessie ‘wezenlijke wijziging’ – 15 maart 2018

21 mrt 2018

Op donderdagochtend 15 maart 2018 vond alweer de derde ‘Brain Boost ontbijtsessie’ plaats bij AevesBenefit. Het thema was: de wezenlijke wijziging van overheidsopdrachten. Wederom kunnen wij spreken van een zeer geslaagde en inhoudelijk sterke sessie. Met een lekker stevig ontbijt on the side en een presentatie die de juridische kaders schetste, werden er zeer interessante…

Van 2B-diensten naar sociale en specifieke diensten: wat verandert voor aanbestedende diensten?

20 mrt 2018

Inleiding Sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 24/2014/EU op 18 april 2016 is het verlichte regime voor 2B-diensten verleden tijd. In ruil daarvoor zijn de sociale en andere specifieke diensten met een verlicht aanbestedingsregime geïntroduceerd. Bijna twee jaar na introductie is nog lang niet voor iedereen duidelijk wat in de praktijk nu de verschillen zijn. Om…

Column Wim: De prijs van protectionisme

20 mrt 2018

Trump kondigt importheffingen aan op Europees staal. Waar haalt hij de moed vandaan?! Laat hij zijn pijlen lekker richten op Noord-Korea, maar niet op ons. Wat denkt hij wel? Hij brengt zo de werkgelegenheid bij Tata Steel in IJmuiden nog in gevaar. En het liep daar eindelijk weer eens lekker. Ook EU-handelscommissaris Malmström reageerde als…

Uitspraak van de Week: Ontbreken opzegtermijn in overeenkomst; voldoende en zwaarwegende grond voor opzegging

19 mrt 2018

Inleiding Een overeengekomen mogelijkheid tot opzegging en de opzegtermijn dienen in beginsel door partijen te worden nageleefd. Indien niet is voorzien in een opzegtermijn in de overeenkomst, brengen de eisen van redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat alsnog een redelijke opzegtermijn in acht dient te worden genomen. Enkel indien er sprake is van bijzondere…

Hof oordeelt: besloten systeem ook ‘open-house’

15 mrt 2018

In januari hebben wij een artikel geschreven over het advies van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie inzake Tirkkonen. Deze essentie van de zaak is de reikwijdte van het begrip overheidsopdracht. De Advocaat-Generaal stelde in zijn advies dat er enkel sprake kan zijn van een overheidsopdracht wanneer de opdracht aan een inschrijver wordt…

IT-inkoop! Gamechangers and landslides

14 mrt 2018

Afgelopen week hoorde ik een interessante discussie op BNR: “Iedere organisatie wordt in de essentie een IT-bedrijf.” IT als onderliggend fundament voor de commerciële propositie en het onderscheidend vermogen van de organisatie. Daaromheen worden andere capabilities gebouwd om het totaalplaatje naar concurrentievoordeel te completeren. Uiteraard gaat het bovengenoemde op voor de Apple’s, de Google’s en…

Aanbestedingsplicht woningcorporaties – een update!

13 mrt 2018

Onlangs lichtte ik u in over het voornemen van de Europese Commissie om een inbreukprocedure te starten tegen de Nederlandse Staat. Onderwerp van deze procedure is het feit dat de Commissie van mening is dat woningcorporaties op grond van de Europese Richtlijnen moeten worden aangemerkt als aanbestedende dienst. Het artikel dat ik hierover schreef, vindt…

Uitspraak van de Week: Geen verplichting om vooraf weegcoëfficiënten voor de toepasselijke subgunningscriteria kenbaar te maken

12 mrt 2018

Inleiding In de uitspraak van de week past de rechter de eerdere uitspraak van het Hof van justitie in de zaak TNS Dimarso toe. In de Dimarso zaak oordeelt het Hof dat een aanbestedende dienst na de inschrijvingstermijn wegingscoëfficiënten kan vaststellen voor subcriteria die eigenlijk aansluiten op de criteria die vooraf bekend zijn gemaakt, mits…

Lokaal en mkb-gericht inkopen bieden niet de beste prijs-kwaliteitsverhouding

9 mrt 2018

Onderzoek naar de mate waarin publieke organisaties lokaal en mkb-gericht inkopen. Lokaal en mkb-gericht inkopen zijn actueel in de publieke sector. De politiek ziet graag dat de lokale mkb’ers de overheidscontracten winnen. De Gids Proportionaliteit biedt verschillende opties om lokaal aan te besteden. Zijn die mogelijkheden echter ook te verantwoorden? Oog voor het lokale mkb…

Rijksbrede raamovereenkomst: Interim-Management en Organisatieadvies (IMOA)

8 mrt 2018

Vanaf 1 februari 2016 kopen alle ministeries interim-management in via de Rijksbrede raamovereenkomst voor Interim-Management en Organisatieadvies. In gesprek met AevesBenefit deelt Miguel Dominguez de Bruyn (contractmanager bij het Ministerie van Defensie) zijn ervaringen. Tot een paar jaar geleden bepaalden de verschillende ministeries, hun dienstonderdelen en agentschappen zelf via welke bureaus zij interim-managers inhuurden en…

Uitspraak van de Week: Door aanbestedende dienst gezaaide twijfel blijft zonder gevolgen

5 mrt 2018

Inleiding Het gelijkheidsbeginsel brengt met zich mee dat het toelaten van voorwaardelijke inschrijvingen niet is toegestaan. Dit is alleen anders wanneer daarvoor aan alle (potentiële) inschrijvers uitdrukkelijk toestemming is verleend. Immers, het toestaan ervan zou leiden tot een situatie waarin inschrijvingen niet met elkaar zijn te vergelijken. Tot dusver niets nieuws onder de zon. Maar…

Uitspraak van de Week: Ondertekening meerdere inschrijvingen door één persoon toegestaan

26 feb 2018

Inleiding  Sinds het Assitur-arrest in 2009 weten we dat inschrijvingen van meerdere organisaties binnen één concern niet op voorhand mogen worden uitgesloten van een aanbesteding. Dit omdat het geen gegeven is dat organisaties binnen een concern daadwerkelijk contact met elkaar hebben over de inhoud van hun inschrijvingen. Er moet dus na inschrijving een zwaarwegend vermoeden…

Uitspraak van de week: Context cao belangrijker dan letterlijke betekenis

19 feb 2018

Inleiding  Tot 1 januari 2014 financierde een gemeente het welzijnswerk middels een subsidie. Na deze datum heeft gemeente gekozen voor een privaatrechtelijke overeenkomst, die middels een aanbesteding in de markt werd geplaatst. Het betreffende artikel in de geldende cao bepaalt dat, in geval van overgang van opdracht van de oude naar de nieuwe dienstverlener, sprake…

Column: Goed, Beter, Best Aanbesteden

12 feb 2018

Begin 2016 lanceerde Henk Kamp het idee voor het traject ‘Beter Aanbesteden’. Een voortvloeisel uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012. Er is twee jaar lang door veel aanbestedingsprofessionals uit alle windstreken in Nederland hard gewerkt. Op vrijdag 16 februari 2018 ontvangt staatssecretaris Mona Keijzer (verantwoordelijk voor mededinging) het eindresultaat uit handen van aanjager Matthijs…

Uitspraak van de week: Geen dubbele inschrijving bij zelfstandige inschrijving en inschrijven als onderaannemer

12 feb 2018

Inleiding Het is aan aanbestedende diensten om de spelregels van een aanbestedingsprocedure helder en concreet op te schrijven. In aanbestedingen wordt met enige regelmaat gekozen voor het beperken van het aantal inschrijvingen tot één inschrijving per inschrijver. Dit om te voorkomen dat sommige inschrijvers feitelijk meerdere kansen maken op gunning van de opdracht, door als…

Innovatie-inkoper als marktregisseur en deal-architect 

8 feb 2018

Innovatief inkopen vereist een strategisch en flexibel innovatiegericht partnerschap om duurzaam een positieve bijdrage te leveren aan ambities van partijen[1]. Elkaar continu blijven uitdagen om het beste partnerschap te realiseren en hier allebei in te investeren levert dan meer op dan de traditionele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Publieke organisaties staan voor complexe opgaven op…

Uitspraak van de week: Geen aanbestedingsplicht voor dienstverlening tussen verschillende ministeries

5 feb 2018

Inleiding Sinds het bestaan van het rijksbrede programma Compacte Rijksdienst, belegt de rijksoverheid in toenemende mate bedrijfsvoeringstaken bij shared service centra, die de hele rijksoverheid bedienen. Vanuit dit programma, en vanuit de Hervormingsagenda, heeft het Rijk besloten om schoonmaakmedewerkers, die voorheen werkzaam waren bij bedrijven aan wie de rijksoverheid schoonmaakdienstverlening had uitbesteed, in vaste dienst…

Uitnodiging: Brain Boost Ontbijtsessie – Wezenlijke wijzigingen: welke ruimte is er?

1 feb 2018

Op donderdagochtend 15 maart organiseert AevesBenefit een interactieve ontbijtsessie met het thema ‘Wezenlijke wijzigingen: welke ruimte is er?’ Het komt vaak voor dat tijdens de aanbestedingsprocedure of de contractperiode de oorspronkelijke opdracht wijzigt. Dit is toegestaan zolang het geen wezenlijke wijziging is. Er is veel jurisprudentie over dit onderwerp. De gewijzigde Aanbestedingswet heeft er een apart…

Uitspraak van de Week: Aanvullen gunningsbeslissing is nieuw voornemen tot gunning?

29 jan 2018

Inleiding Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in het KPN-arrest is het verstrekken van aanvullende motivering, nadat de gunningsbeslissing is verzonden, niet toegestaan. Alle relevante redenen die hebben geleid dat de gunningsbeslissing, dienen reeds in deze beslissing te zijn opgenomen. Hierdoor werd er gebroken met de tot dan toe bestaande praktijk van ‘de stofkam…

Verslag Brain boost ontbijtsessie ‘Herstel van fouten’

26 jan 2018

Na een succesvolle eerste “Brain Boost ontbijtsessie” over de objectieve leverancierskeuze, organiseerden wij in de ochtend van 18 januari de tweede sessie. Het thema was dit keer herstel van fouten. De opkomst was groot en het publiek gemêleerd. Wederom een goede afwisseling van juristen, inkopers, senioren en junioren, komend vanuit zeer uiteenlopende aanbestedende diensten: exact…

Register inbesteden: een goed idee?

23 jan 2018

Begin december jl. is door CDA en VVD een motie ingediend die oproept tot het onderzoeken van de mogelijkheden naar het instellen van een register over inbesteden en quasi-inbesteden. Wat willen de initiatiefnemers bereiken met zo’n register? Verschillende overheden organiseren steeds meer economische activiteiten in eigen beheer. Bij dergelijke inbestedingen ontbreekt veelal de juiste mate…

Middagseminar nieuwe privacy wetgeving (AVG) en de gevolgen voor inhuur van personeel

18 jan 2018

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe privacy wetgeving (AVG) voor de inhuur van personeel? Ik nodig u graag uit voor het middagseminar over de nieuwe privacy wetgeving (AVG) en de gevolgen voor inhuur van personeel op 8 februari in Zwolle, 15 februari in Zoetermeer of op 15 maart in Eindhoven.  Op 25 mei 2018…

De reikwijdte van het begrip ‘overheidsopdracht’

10 jan 2018

Een langslepende Finse zaak heeft geleid tot een verrassend advies van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie. Wordt het advies gevolgd door het Hof, dan wordt het begrip ‘overheidsopdracht’, na het arrest Falk Pharma, met name binnen het sociaal domein verder ingekaderd. Wat speelt er nu precies? Op 16 september 2014 heeft het…

Uitnodiging: 18 maanden ervaring met inhuren personeel onder de nieuwe Aanbestedingswet: Van welke lessen kunt u profiteren?

2 jan 2018

Sinds 18 april 2016 valt het inkopen van diensten rondom arbeidsbemiddeling niet meer onder het verlichte regime voor 2B diensten. Het programma omvat een 360 graden ervaringsronde binnen het volledige speelveld rondom inhuur van personeel. Aan het woord komen inhurende organisaties, juridische specialisten, inkoopstrategen, leveranciers van tijdelijk personeel, een “vendor management system” ontwikkelaar en een…

Woningcorporaties aanbestedingsplichtig!?

11 dec 2017

De Europese Commissie heeft op 8 december jl. aangekondigd een inbreukprocedure te starten tegen de Nederlandse Staat. De Commissie is namelijk van mening dat woningcorporaties op grond van de Europese richtlijnen moeten worden aangemerkt als aanbestedende dienst. In feite geeft de Commissie dus een brede invulling aan het begrip ‘publiekrechtelijke instelling’. Hoe zit het nu…

Uitnodiging: Brain Boost Ontbijtsessie Herstel van gebreken; wat mag (niet)?

11 dec 2017

Op donderdagochtend 18 januari organiseert AevesBenefit een interactieve ontbijtsessie met het thema ‘Herstel van gebreken; wat mag (niet)?’. Wat zijn nu eigenlijk gebreken die zich lenen voor herstel? De ontbrekende handtekening op de aanbiedingsbrief, de BTW in het prijzenblad, of het alsnog aanvullen van een weggevallen tekstvlak in een ingediende referentie? Voor iedere inkoper en…

Verslag Brain boost ontbijtsessie ‘Objectieve leverancierskeuze’

1 dec 2017

Wij zijn gestart! Op donderdagochtend 23 november 2017 vond de eerste ‘Brain Boost ontbijtsessie’ plaats bij AevesBenefit. Het thema was: de objectieve leverancierskeuze. Het was een zeer informatieve en interactieve sessie; precies zoals wij voor ogen hadden met de organisatie van deze nieuwe reeks. Onder het genot van jus, croissants, koffie en andere ontbijtversnaperingen werd…

Blog: 5 maanden AevesBenefit – een parallelle inkoopadvieswereld

29 nov 2017

Het is woensdag 29 november en de eerste 5 maanden als Director Consultancy voor de private & semi-publieke markt bij AevesBenefit zitten erop. In meerdere opzichten was dit een periode vol nieuwe indrukken en ervaringen. Geheel in lijn met de ‘eerste 100 dagen’ filosofie hebben we onze aandacht gericht op drie pijlers: het team, onze…

Column: stimulering lokale en MKB ondernemingen door overheid effectief?

28 nov 2017

De overheid tracht meer en meer beleidsdoelen te realiseren door hiervoor haar inkoopvolume in te zetten. Milieu, Social Return, Werkgelegenheid en Innovatie zijn hier voorbeelden van. Met een geschatte spend van 73 miljard kun je hier en daar best wel wat beweging veroorzaken. Zo’n beleidsdoelstelling hoort natuurlijk te zijn afgeleid van een hoger politiek doel.…

Maatwerk voor mensen

17 nov 2017

Lancering social-returnproeftuinen Op 14 november werd onder grote belangstelling het startschot gegeven voor twaalf social-returnproeftuinen. Een initiatief van Esther Rijken, Categoriemanager “Hoogwaardige Inhuur” bij de Rijksoverheid en Fons Buurman, Categoriemanager “Financieel advies en auditdiensten” bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met deze proeftuinen gaan tenminste veertig kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.  Simone Roos (DG…

Botsing Best Value filosofie en het recht: fabel!

16 nov 2017

  Als er ergens voor- en tegenstanders van zijn, dan is het van het aanbesteden in de publieke sector op basis van de Best Value methode. Een duidelijke tegenstander is Jan Telgen, zo blijkt uit zijn recente bijdrage op aanbestedingscafé. Onze reactie kan daarop niet uitblijven. Niet omdat wij fervent voor- of tegenstanders zijn van…

Aeves Groep wederom verkozen tot één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland

15 nov 2017

Aeves Groep behoort tot de top 5 van snelst groeiende bedrijven in de regio West-Nederland! In de categorie middelgroot in deze regio versloeg Aeves Groep maar liefst 102 bedrijven. Daarmee  behoort Aeves voor het vierde jaar op rij  tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland! In 2014 was Aeves zelfs het snelst groeiend bedrijf van Nederland. In…

Succesvol tail spend kostenreductieprogramma

8 nov 2017

Recentelijk heeft het consultancy team van AevesBenefit voor een van de grootste fietsenfabrikanten van Europa een tail spend kostenreductieprogramma uitgevoerd. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever hebben we ons gefocust op het identificeren van leveranciers met maximaal €5.000.000,- aan inkoopomzet met als doel de kosten structureel te verlagen. Dit kon gerealiseerd worden middels lagere inkoopprijzen,…

Column: Een blik op de toekomst van inkoop…

23 okt 2017

Vroeger kocht iedere organisatie alles zelf in. Ik heb het over de periode tot zo’n 25 jaar geleden. Niemand die beter op de hoogte was van de mores dan de inkoper – en niemand die met zoveel passie ieder dubbeltje nog een keer omdraaide. Toen brak een tijd aan waarin het normaler werd om zo…

Uitnodiging: Brain Boost Ontbijtsessie ‘Objectieve leverancierskeuze’

12 okt 2017

Op donderdagochtend 23 november organiseert AevesBenefit een informatieve ontbijtsessie rondom het actuele thema ‘Objectieve leverancierskeuze’. Op basis van de Aanbestedingswet 2012 moet de keuze voor de manier waarop de aanbestedende dienst een opdracht in de markt wil zetten en de keuze voor de leveranciers die worden toegelaten tot de procedures, op objectieve gronden worden bepaald en gemotiveerd. De…

Inkoop met Rutte III; het vertrouwen in de toekomst waard?!

11 okt 2017

Inmiddels zijn er al de nodige oneliners in de markt geslingerd om de plannen van Rutte III te duiden (beter gezegd: te kraken). Geen oneliner vanuit onze kant. Wel een kort overzicht van de gepubliceerde plannen. Duiding is nog niet mogelijk. We zijn erg benieuwd naar de invulling.   Rutte III benoemt het vak inkoop…

Millennials: verwend of verkeerd begrepen?

27 sep 2017

Laatst attendeerde een collega mij op een online fragment met Simon Sinek over millennials op de werkvloer. Toevallig sprak ik die collega twee dagen daarvoor nog over mijn ambities. Op de vraag wat ik miste en wat ik echt wil, had ik geen concreet antwoord. Ik ben leergierig, heb een brede interesse en wil het…

Uitnodiging: 1 jaar ervaring met inhuren personeel onder de nieuwe Aanbestedingswet: Van welke lessen kunt u profiteren?

14 sep 2017

Sinds 18 april 2016 valt het inkopen van diensten rondom arbeidsbemiddeling niet meer onder het verlichte regime voor 2B diensten. Het programma omvat een 360 graden ervaringsronde binnen het volledige speelveld rondom inhuur van personeel. Aan het woord komen inhurende organisaties, juridische specialisten, inkoopstrategen, leveranciers van tijdelijk personeel, technologie ontwikkelaar en managed service provider. Ik…

Column: Welk nut dient het MKB-beleid?

6 sep 2017

‘De overheid’ is een containerbegrip. Ze is in te delen in een aantal subcategorieën. Neem daarvan de organisaties waarvan wij de bestuurders periodiek kiezen. Dan houd  je over: het rijk, de provinciën, de waterschappen en de gemeenten. Het valt me op dat deze organisaties  zich bij tijd en wijle erg druk maken om, zoals ze…

Uitnodiging: Ronde Tafel – Het toekomstbestendige contract

23 aug 2017

AevesBenefit en HarveyBloom nodigen u graag uit voor een Ronde Tafel-sessie. Onderwerp is “Het Toekomstbestendige Contract“. Zie daarover ook het gelijknamige artikel in Deal!. Tijdens deze informatieve en informele bijeenkomst zullen wij stilstaan bij hoe inkoopafdelingen bij het contracteren kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen – of ze nu wel of niet te voorzien zijn. Vanuit de inkoopsituatie (relatie met…

Wat maakt onze Werving & Selectiediensten nu zo bijzonder?

18 aug 2017

AevesBenefit is hét inkoopadviesbureau in Nederland voor advies, werving & selectie en detachering. Met onze werving & selectiediensten vullen wij inkoopvacatures bij onze opdrachtgevers in met de beste kandidaten. Wat maakt onze werving & selectiediensten nu zo bijzonder?   Persoonlijke aandacht voor de kandidaat We helpen mensen met hun groei, ontwikkeling en volgende carrièrestap. We…

Lean Green Belt training bij de Rijksoverheid – De ervaring van Egwin de Waardt

11 aug 2017

Iets minder dan een jaar geleden werd ik door onze directeur Publiek Wim Nieland gebeld: of ik geïnteresseerd was om een Lean Green Belt-training te volgen bij de Rijksoverheid? Met Lean Six Sigma wordt de kwaliteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen verbeterd. Dat lijkt intern gericht, maar de tevredenheid van klanten wordt hierdoor direct verhoogd. Deze…

Inhuur van externen: hoe besteedt u dat aan als aanbestedende dienst?

9 aug 2017

Hot topic met de wetenschap dat de omvang van inhuur stijgt, de Dynamische Aankoop Systemen (de DAS) als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten (en nog altijd schieten) en PIANOo en de Rijksauditdienst juist daaromtrent recent ingrijpende standpunten hebben ingenomen. Het debat is volop gaande. In het debat spelen meerdere vragen een rol, zoals de…

Blog: Wie handelt vanuit passie heeft geen werk maar een leven

7 aug 2017

Passie heb je voor iets dat je dagelijks bezighoudt. Je straalt het uit. Het is iets dat je niet los kunt laten, waar je een sterk gevoel voor hebt. Typ eens passie in op Google en je krijgt resultaten over een groot verlangen naar iets of een grote liefde voor iets. Hoe mooi zou het zijn…

Column: Opwinden en verwonderen

2 aug 2017

Wow, we kunnen er wat van: meer, sneller, beter, efficiënter, slimmer… Mag het in de zomer even wat minder? Een jaar lang hebben we onszelf en elkaar gek lopen maken en opwinden. Ik ook. Over de meest uiteenlopende onderwerpen. De meeste hadden in mijn geval te maken met inkoop bij de overheid. Het is ook…

Update Werving & Selectie

28 jul 2017

AevesBenefit Werving & Selectie ondersteunt Inkopers op alle niveaus in het maken van de volgende stap. De een weet precies wat die stap moet zijn. De ander kan hier nog hulp bij gebruiken. In beide gevallen zijn wij van dienst. We kennen de markt én het vakgebied. Met pakkende opdrachtgevers en sterke vacatures zijn wij…

Startschot!

26 jul 2017

Het is zondag 2 juli 2017, de Tour de France gaat van start en ik denk te begrijpen wat er in de hoofden van de renners omgaat. Ten eerste natuurlijk de gezonde spanning die iedereen voelt als hij/zij aan een nieuw avontuur begint. Ten tweede de positieve energie die de spanning met zich meebrengt en…

Independent Professional

14 jul 2017

Ondernemend werken bij AevesBenefit via een flexibel beloningsmodel. Heb je behoefte aan meer verantwoordelijkheid en vrijheid? Wil je meer ondernemerschap ervaren? Wil je dit beloond zien met meer inkomsten? Maar ben je niet toe aan volledig eigen risico? Independent professional bij AevesBenefit; Je deelt optimaal in je persoonlijke omzet en je hebt direct invloed op de hoogte…

Kloof tussen overheidsinkoop en de accountant groeit

11 jul 2017

“Inkopers komen van Mars, accountants komen uit een andere sterrenstelsel” hoorde ik een inkoper laatst zeggen tijdens het onderzoek dat mijn afstudeerde Riemer Schreiber en ik de afgelopen maanden hebben uitgevoerd. We onderzochten de rol van de accountant in de publieke sector en de relatie die Inkoop met de accountant onderhoudt. “Er is nog veel…

Big 4 focussen te veel op rechtmatigheid

5 jul 2017

Onderzoek naar de relatie tussen de accountant en inkoop rondom de controle van de jaarrekening Elk jaar hopen publieke organisaties op een verklaring van goedkeuring voor hun jaarrekeningen. Wanneer de organisatie deze verklaring niet ontvangt, zitten hier consequenties aan vast: van een waarschuwing tot minder subsidie. En de verklaring hangt af van één persoon: de…

Léon Fleuren gaat de adviestak van AevesBenefit verder uitbouwen

4 jul 2017

Léon Fleuren heeft zich als Director Consultancy verbonden aan AevesBenefit. Fleuren, voormalig Practice Lead Procurement Transformation bij Capgemini Consulting, gaat zich binnen AevesBenefit richten op het verder uitbouwen van de adviestak. Fleuren zal met zijn kennis en expertise verdere inhoud geven aan de inkoopadviespraktijk van AevesBenefit. Hij gaat zich richten op zowel strategisch als tactisch…

Testimonial Accell Group

7 jun 2017

Accell Group en AevesBenefit Accell Group is op weg naar een centraal geleid supply chain organisatiemodel. Het doel van dit traject is een aanzienlijke verbetering van de winstgevendheid, betrouwbaarheid en de innovatiekracht van de supply base. Belangrijk in de implementatie van dit model was de zoektocht naar een nieuw Group Procurement team met internationale verantwoordelijkheden.…

DBA veroorzaakt vraag: “Is inhuur van Inkoop of van HR?”

31 mei 2017

Sinds 1 mei 2016 geldt de VAR niet meer en is de wet DBA van kracht. Twee drieletter-afkortingen waar de nodige onduidelijkheid en ophef over bestaat. Onduidelijkheid bij ‘inleners’ en ophef bij ‘uitleners’. De eerste verjaardag van de DBA was geen reden voor een feestje. De DBA zou moeten toezien op de veilige inhuur van…

Uitnodiging: Summer event – 29 juni

10 mei 2017

Op 29 juni 2017 organiseren wij ons jaarlijks Summer Event. Wij nodigen je graag uit voor een Beachvolleybal clinic op het strand, gevolgd door een barbecue. Kom langs om te netwerken met je inkoop collega’s en om het begin van de zomer in te luiden! Informatie over de exacte locatie volgt via de mail. Aanmelden…

Als de accountant het maar niet ziet…

24 apr 2017

Zit ik er ver naast als ik zeg dat de relatie tussen de accountant en Inkoop bij veel overheidsorganisaties ‘stroef’ is? Ik hoor van inkopers weinig positieve geluiden over de inzet, kennis en adviezen van de accountant. Hoe dat kan? Ik heb een vermoeden. Maar zeker weet ik het niet. Dát is de reden dat ik…

Uitnodiging: Meat & Greet – 11 mei

13 apr 2017

Wil jij ervaren hoe het is om bij ons te komen werken? Wil jij weten hoe het leven van een consultant er in de praktijk uit ziet? Proef de sfeer (en hamburgers) tijdens onze Meat & Greet! AevesBenefit is marktleider in inkoopdienstverlening. Wij zijn het inkoopadviesbureau voor Advies, Werving & Selectie en Detachering.  We bieden…

Siep Eilander verdient Nobelprijs voor Inkoop

30 mrt 2017

Siep is met pensioen. Wat een verlies voor het Rijk. Voor wie hem niet kent: Siep Eilander was onder andere Rijks-CPO. Ik ken geen ander persoon die in staat was een olietanker zo snel zo’n enorme koerswijziging te laten maken in zo’n roerige zee. Een hele diepe buiging! Wat heeft die man het laatste decennium…

Van UEA naar Beter?

16 mrt 2017

Sinds 18 april 2016 geldt op de toch al drukke snelweg van het aanbestedingsrecht een extra trajectcontrole. Sinds die dag moeten alle aanbestedende diensten namelijk het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) gebruiken in plaats van de Nederlandse Eigen Verklaring. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder – en een periode van veel twijfel en onduidelijkheid over…

Aeves en Benefit kiezen voor gezamenlijke positionering

7 mrt 2017

‘What makes you tick?’ markeert nieuwe fase AevesBenefit

Stemadvies voor inkopers

13 feb 2017

Op 15 maart kiezen we de Tweede Kamer. 150 zetels moeten verdeeld worden over 28 politieke partijen. Veel keus dus. Als je tien minuten googelt kom je meer dan 25 stemwijzers tegen, waaronder speciaal voor jongeren, cannabisgebruikers, ondernemers en milieuliefhebbers. Maar hoe goed je ook zoekt, niet voor inkopers… Nu maken inkopers doorgaans prima hun…

“Koopt Nederlandsche waar, dan helpen wij elkaar!”

9 jan 2017

Met deze nationalistische slogan wilde de Vereniging Nederlands Fabrikaat in een reclamecampagne in de jaren ‘30 burgers stimuleren om producten van eigen bodem te kopen. Omdat ons land klein is, is export altijd belangrijk voor onze economie geweest. Door de economische crisis weerden Engeland en Duitsland vanaf 1930 Nederlandse producten om hun eigen markten te…

Hoogste tevredenheidsscore kandidaten Aeves ooit!

4 jan 2017

Iedere drie maanden geven kandidaten hun mening over Aeves. Ze beoordelen hun eerste contact met Aeves, het kennismakingsgesprek op kantoor en hun gesprek voor een functie bij de klant. Steeds tevredener over Aeves De gemiddelde totale tevredenheidsscore van kandidaten is in het derde kwartaal van 2016 voor het vierde kwartaal op rij gestegen. Op een…

Blog: Goede voornemens voor je carrière

19 dec 2016

2016 is bijna ten einde. De feestdagen staan voor de deur en velen staan op het punt na te denken over hun goede voornemens voor 2017. We zijn allemaal bekend met minder drinken, stoppen met roken of liever zijn voor je wederhelft. Ik vraag me echter af wie er goed nadenkt over zijn/ haar carrière.…

Aeves Benefit grootste stijger in Adviesbureau Top 50

19 dec 2016

Aeves Benefit grootste stijger in adviesbureau top 50

Column: What makes you tick?

12 dec 2016

Wat een gaaf dynamisch jaar was 2016! Ik kan me geen jaar herinneren dat zo positief en energiek was. Zowel zakelijk, maar zeker ook privé. En het mooie is, de combinatie van die twee – m’n work-life balance – wordt met het jaar beter. Dat voel

Uitnodiging: Meat & Greet – 11 januari

8 dec 2016

Wil jij ervaren hoe het is om bij ons te komen werken? Wil jij weten hoe het leven van een consultant er in de praktijk uit ziet? Proef de sfeer (en hamburgers) tijdens onze Meat & Greet! Aeves Benefit is marktleider in inkoopdienstverlening. Wij zijn specialist in Consultancy, Executive Search en Interim-Management. We bieden de…

Wouter Kwakman wint NEVI Young Talent Award

25 nov 2016

Na twee spannende voorrondes won inkoopadviseur Wouter Kwakman van Aeves Benefit op maandag 21 november de NEVI Young Talent Award 2016. In zijn presentatie pleitte hij voor meer zelfregulatie en vertrouwen in de inkoop: in het sociaal domein en binnen inkoop in het algemeen. Tijdens het pre-diner op 21 november, voorafgaand aan het International Supply…

Aeves Groep wint opnieuw FD Gouden Gazelle Award in regio West

23 nov 2016

Op 22 november won Aeves Groep de FD Gouden Gazelle voor de regio West. In de categorie middelgrote bedrijven versloeg Aeves liefst 82 andere bedrijven. Een eigen inkoopstrategie Het was bekend terrein voor de oprichters van de Aeves Groep: Sherief Abdalla en Pieter van der Vloed. Ook in 2014 ontvingen zij een regionale Gouden Gazelle…

Uitnodiging: Ochtendseminar Dubbele uitdaging! Rechtmatig inhuren van personeel onder Wet DBA en Aanbestedingswet – 22 november 2016

4 nov 2016

Sinds 18 april 2016 valt het inkopen van diensten rondom arbeidsbemiddeling niet meer onder het verlichte regime voor 2B diensten. Dat wil zeggen dat voor het inhuren van personeel (boven de drempelbedragen) de volledige Europese procedure moet worden gevolgd. Bovendien eindigt op 1 mei 2017 de transitieperiode van de Wet DBA. Hoe gaan aanbestedingsplichtige partijen…

Tijd voor een Reversed Dupont-model

28 okt 2016

Deal! en NEVI hebben voor de tweede keer de Nationale Inkoopenquête uitgevoerd. Er zijn in de top vijf van inkoopissues maar kleine wijzigingen zichtbaar ten opzichte van de eerste meting in 2014. ‘Kostenreductie’ voerde de lijst in 2014 aan; deze positie wordt in 2016 geprolongeerd. Inkoopmanagers steken over het algemeen dus (nog steeds) de

Aeves Benefit wederom genomineerd voor FD Gazelle Award!

18 okt 2016

Aeves Benefit mag zich voor het derde jaar op rij FD Gazelle noemen.   Op 12 oktober hoorde Aeves Benefit dat het bedrijf winnaar is van een regionale FD Gazelle Award! Aeves Benefit behoort voor het derde jaar op rij tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In een reactie meldt Sherief Abdalla, Algemeen Directeur van…

Inkopers-Café: Aeves wil na overname Benefit autonoom groeien

3 okt 2016

“We wilden altijd al marktleider worden”, stelt Sherief Abdalla, algemeen directeur van Aeves Benefit. “Twee jaar geleden wonnen we de FD Gazellen Award voor snelst groeiend bedrijf van Nederland. Vervolgens haalden we tijdens een paar heisessies het net op van onze ambities en verdere groeimogelijkheden. We hoorden al een tijd bij de grotere inkoopbureaus van Nederland. Verdere autonome groei zou onze groeicurve vertragen en daarmee het realiseren van onze doelstelling om marktleider te worden. Bovendien wilden we een robuuste partij neerzetten die voor de business niet meer afhankelijk is van de personen in het Management Team. Mede daarom besloten we een buy-and-build strategie te kiezen.”

Column: Beter aanbesteden, maar nu écht…

19 sep 2016

Eind maart beschreef Minister Kamp in een Kamerbrief een aantal maatregelen die tot ‘Beter aanbesteden’ moeten leiden. Ik deed daar in mijn column in april wat laatdunkend over. De ‘manier waarop’ nam ik onder vuur; de, onderliggende bedoeling kwam minder aan bod. Die is natuurlijk goed: wie heeft er wat op ‘Beter aanbesteden’ tegen?! Een aantal collega’s sprak me daarop aan. Gezamenlijk zijn we gaan zitten om zelf onze visie op Beter aanbesteden op papier te zetten. En dat viel nog lang niet mee…

Blog: Mijn eerste (acht)baan vol ups en downs

8 sep 2016

Wow, 6 maanden later sinds ik met mijn eerste baan als recruiter begon: wat gaat de tijd snel! Ik herinner mijn eerste werkdag nog heel goed. Ik was natuurlijk veel te vroeg en enorm zenuwachtig, want het echte leven was begonnen. Ik kreeg mijn eigen bureautje en leerde al mijn nieuwe collega’s kennen. Daarnaast was…

Kandidaten scoort Aeves 4 uit 5!

6 sep 2016

Iedere drie maanden geven kandidaten hun mening over Aeves. Ze beoordelen hun eerste contact met Aeves, het kennismakingsgesprek op kantoor en hun gesprek voor een functie bij de klant. Steeds meer tevreden over Aeves De gemiddelde totale tevredenheidsscore van kandidaten is in het tweede kwartaal van 2016 voor het derde kwartaal op rij gestegen. Op een…

Uitnodiging: Praktijkmiddag Inkoop en Aanbesteding: Profiteer van de kracht van het MKB

25 aug 2016

Profiteer van de innovatie- en concurrentiekracht van het MKB U wilt graag met uw uitgekiende inkoopbeleid het MKB betere toegang geven tot uw opdrachten. Daarmee profiteert u van de innovatiekracht van het MKB én vergroot u de concurrentie op uw opdracht. Op deze interactieve praktijkmiddag krijgt u van onder andere inkoper Thomas van Doorn van de…

Column: Pecunia non olet

9 aug 2016

Vakantie. Eindelijk. Lang naar uitgekeken. Gezellig met het gezin een paar weken er tussenuit. Leuke dingen doen. Terwijl ik dit schrijf zit mijn vakantie er al weer op. Drie weken Noorwegen en Denemarken: een fantastische reis. Het was al weer even geleden dat ik in een vreemde valuta betaalde. Dan heb je toch minder snel…

Column: Een business case in de energie

2 aug 2016

Enige tijd geleden schreef ik over “energie als TCO factor”. Als vervolg hierop vind ik het belangrijk om deze factor ook op de lange termijn te belichten. Denk hierbij aan factoren die invloed hebben op energie- en CO2 prijzen, eisen/ontwikkelingen vanuit de overheid (e.g. EED, MJA, wel/niet “salderen”, etc.) en eventuele andere technologische of financiële ontwikkelingen vanuit de markt zoals bijvoorbeeld alternatieve (bio-)brandstoffen en de ontwikkeling binnen het certificaten- en emissierechten systeem.

Blog: Durf jij in te zetten op jouw eigen merk?

22 jul 2016

Onlangs ben ik naar het concert van Beyoncé geweest. Wat een onvergetelijke avond! Ik vind het zó knap hoe zij zichzelf neerzet en vol passie zingt over de zaken waar zij om geeft. Naast natuurlijk haar prachtige stem, killer body en charisma, is zij een vrouw met een onwijs duidelijke “brand”. Met haar uitstraling en…

Column: Hoe gaat het? Tsja, erg druk hè!

27 jun 2016

Bén je druk, of máák je je druk? Ben je druk met dingen waar je energie van krijgt of met het oplossen van gezeik? Het is allemaal een kwestie van perceptie. De klagers hebben de overhand. Of vallen in ieder geval het meeste op. Maar klagen helpt niet; het lucht niet eens op. Je wordt er zelf alleen maar moe van en anderen vinden je een zeur . Waarom zou je het dan doen?

Blog: De zoektocht naar jezelf

22 jun 2016

De zoektocht naar jezelf: waar begint die nou eigenlijk? Wanneer je op het punt staat om de volgende stap in je carrière te zetten, stel je jezelf verschillende vragen. Wie ben ik nou eigenlijk? Waar krijg ik energie van? Waar zie ik mijzelf over vijf jaar? En tot slot: welke rol ga ik hier zelf…

Onderzoek: Drijfveren van publieke inkopers anno 2016

7 jun 2016

Drijfveren van publieke inkopers anno 2016
Kloof tussen drijfveren van publieke inkopers en overheidsorganisaties

Food for thought: de drijfveren van publieke inkopers en organisaties lopen uiteen

17 mei 2016

‘What’s your Drive?’ Met dat motto (pay-off in goed Nederlands) werkt Aeves nu een jaar. Vanuit de gedachte dat iedereen zinnig en nuttig werk wil doen. Dat je het beste tot je recht komt in een omgeving waarin je gemotiveerd en gestimuleerd wordt om het beste uit jezelf te halen. Ik gaf begin dit jaar…

Ontwikkeling klanttevredenheid Aeves

16 mei 2016

Iedere drie maanden geven kandidaten hun mening over Aeves. Ze beoordelen hun eerste contact met Aeves, het kennismakingsgesprek op kantoor en hun gesprek voor een functie bij de klant. Wat vinden zij van Aeves? Kandidaten steeds tevredener over Aeves De gemiddelde totale tevredenheidsscore van kandidaten is weer gestegen. Op een schaal van 1 tot 5…

Zakelijk Dienstverlener Aeves breidt verder uit

25 apr 2016

Per april 2016 start Aeves een nieuwe activiteit: Aeves Executive Search. Deze nieuwe tak van Aeves richt zich op (inter-)nationale executive search voor hogere (management)posities. Directeur Job Holtrigter zal met zijn kennis, ervaring en netwerk Aeves Executive Search verder uitbouwen. Aeves Executive Search wordt een van de toonaangevende spelers op het gebied van (inter-)nationale executive…

Kamp besteedt nog beter aan…

19 apr 2016

Op 31 maart kwam minister Kamp met een brief aan de Tweede Kamer. Een brief met maatregelen om de aanbestedingskwaliteit van de Rijksoverheid verder te verbeteren. Dit naar aanleiding van de evaluatie van de AW’12. De maatregelen zijn gericht op een betere toepassing van de regels, zodat de vermeende frustratie bij aanbesteders en ondernemers afneemt.…

Aeves en Benefit gaan samen verder

11 apr 2016

Inkoopdienstverlener Aeves B.V. heeft op vrijdag 8 april 2016 sectorgenoot Benefit Inkoopadviesgroep B.V. overgenomen. Vanaf heden combineren beide partijen hun dienstverlening op het gebied van inkoopvraagstukken.   Met de overname van Benefit door Aeves ontstaat dé partner om de beste en snelste inkoopoplossingen te leveren. De nieuwe organisatie onderscheidt zich in de markt door kennis…

Inkopers lopen tegen kanker

5 apr 2016

Op zondag 18 september 2016 lopen 50.000 hardlopers mee in de 32e editie van de Dam-tot-Damloop. De ongeëvenaarde sfeer, de IJtunnel, één van de grootste Business-lopen ter wereld en een start en finish in twee verschillende steden, maken dit evenement zo bijzonder. De afstand van Amsterdam naar Zaandam is 10 Engelse mijl (16,09 km). Aeves…

Uitnodiging deelname onderzoek naar drijfveren van publieke inkopers

17 mrt 2016

Voor het vierde jaar op rij onderzoekt Aeves met een afstudeerder Facility Management van de Haagse Hogeschool inkoop in de publieke sector. Dit jaar staat het kernbegrip van Aeves “Whats your drive?” centraal. Hoe zit het met de drijfveren van publieke inkopers? Motivatie drijft mensen om het beste uit zichzelf te halen. Dit geldt ook…

Aeves ook de komende jaren voorkeursleverancier bij de Rijksoverheid

8 mrt 2016

In de tweede helft van 2015 schreef Aeves succesvol in op een groot aantal aanbestedingstrajecten, waaronder die van de Rijksoverheid. Zo won Aeves de allereerste Rijksbrede mantel voor tactisch interim-management (IMOA). De afgelopen 3 jaar was Aeves al voorkeursleverancier voor drie ministeries voor inkoop- (interim) dienstverlening. Onlangs werd Aeves opnieuw Rijksbrede leverancier voor alle niveaus…

Inkoop als medicijn?

22 feb 2016

Op 29 januari stuurde Edith Schippers een brief aan de Tweede Kamer waarin ze haar plan lanceert om medicijnen beter in te kopen en zo de macht van de geneesmiddelenfabrikanten in te perken. Dat klinkt mooi en simpel: we dwingen de farmaceuten gewoon op de knieën. De overheid heeft veel subsidiegeld gestoken in innovatie en…

Kandidaattevredenheid Aeves Q3 2015

3 feb 2016

Iedere drie maanden vraagt Aeves aan kandidaten die bij Aeves op gesprek zijn geweest wat zij vinden van Aeves in het algemeen, het contact, het gesprek op kantoor en – waar relevant – het voorstellen bij de klant. Hieronder tref je de  resultaten van Q3 2015. Ook in het derde kwartaal van 2015 waren de…

Minister Kamp re(a)geert!

22 jan 2016

Op 19 januari reageerde minister Kamp van Economische Zaken op de vragen en opmerkingen van verschillende fracties over het Wetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012. Die vragen en opmerkingen van de fracties staan in het verslag van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken van 7 december 2015. Uit het verslag blijkt dat de fracties…

#Inkooppositief

8 jan 2016

Ja, ja…  Het is weer díe tijd van het jaar. Terugblikken en voorspellingen doen. Normaal gesproken ligt er dan een pak sneeuw of is het in ieder geval koud en guur buiten. Dit jaar staan de narcissen al volop in bloei en ligt half Nederland plat door de ijzel… Ons klimaat verandert snel. In ieder…

“Test your drive”-vragenlijst geeft direct inzicht in tevredenheid met drijfveren in het werk

5 jan 2016

Aeves ondersteunt commerciële professionals in hun loopbaan op het gebied van inkoop, sales en marketing, met als motto What’s your drive? Professioneel, persoonlijk en met kennis van zaken helpen de consultants van Aeves de professionals bij het realiseren van hun potentieel. Om het eigen potentieel optimaal te benutten, is het belangrijk dat professionals inzicht krijgen…

Onderhandelen onder de nieuwe Aanbestedingswet

17 dec 2015

Uiterlijk 18 april 2016 moet de Nederlandse overheid de nieuwe Europese Richtlijn voor Europees aanbesteden in de huidige aanbestedingswet hebben geïmplementeerd. De Vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer heeft het voorstel voor aanpassing op 25 november behandeld. Dit zal binnenkort in stemming worden gebracht. Nieuw: de mededingingsprocedure met onderhandeling Een opvallende verandering is de introductie…

Aeves hoogste nieuwe binnenkomer in de Adviesbureau top 50!

10 dec 2015

Op 3 december is de Adviesbureau Top 50 van het Management en Consulting Platform voor organisatieprofessionals gepubliceerd. De M&C50 is het resultaat van een journalistiek onderzoek naar de jaarcijfers van Nederlandse adviesbureaus over boekjaar 2014. Aeves is als hoogste nieuwe binnenkomer geplaatst op de 49e plek met een totale omzet in 2014 van €5,7 miljoen. De totale…

Nieuwe aanbestedingswet stimuleert innovatief vermogen!

2 dec 2015

In het FD van 1 december jl. windt Staf Depla zich op over het gebrek aan ruimte voor innovaties onder de gewijzigde Aanbestedingswet. Hij stelt dat de wet pretendeert innovaties mogelijk te maken, maar juist het tegenovergestelde zal bewerkstelligen. Volgens hem maakt de nieuwe wetgeving het overheden onmogelijk althans wordt het in elk geval complex…

Aeves opnieuw bij snelst groeiende bedrijven van Nederland!

17 nov 2015

Aeves vernam in oktober dat het bedrijf voor de tweede keer op rij tot de snelst groeiende bedrijven in Nederland behoort. Op 12 november werd tijdens de regionale prijsuitreiking bekend dat Aeves in de regionale top-20 staat. Daarmee heeft Aeves voor het tweede jaar op rij een FD Gazellen award gewonnen!   Aan de top…

Fyra 790 miljoen

29 okt 2015

In een 519 pagina’s dik rapport komt de parlementaire enquêtecommissie Fyra tot de conclusie dat Murphy heeft toegeslagen in alle fasen van het ‘project’ Fyra. En hoe?! Zeker ook in de aanbestedingsfase die voor inkopers en contractmanagers het meest interessant is. Een understatement voor een trein die meer dan 5 jaar te laat wordt geleverd……

Aeves opnieuw FD Gazelle!

22 okt 2015

Op 16 oktober vernam Aeves dat het voor het tweede jaar op rij tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland behoort. Op 10 november ontvangt Aeves in Amsterdam opnieuw een FD Gazellen award voor bedrijven in de Provincie Noord-Holland. Vorig jaar won Aeves de Gouden FD Gazelle: de prijs voor het snelst groeiende bedrijf van…

Verslag Praktijkmiddag: Inkopen in het sociaal domein

16 okt 2015

Datum bijeenkomst: 28 september 2015 Auteurs: Freek Braakman en Sanne Hendriks Op 28 september vond in Amsterdam de praktijkmiddag Sociaal Domein plaats. De ongeveer 20 deelnemers vertegenwoordigden het hele spectrum: gemeenten, zorgaanbieders, wijkteams, inkopers en juristen. Wim Nieland (Directeur Publiek bij inkoopadviesbureau Aeves) was de dagvoorzitter. Knelpunten De deelnemers stelden eerst samen een lijst op…

Column: Inkoop van schoonmaakdiensten in een steeds menselijkere markt

5 okt 2015

Nog niet zo lang geleden werden schoonmaakcontracten afgesloten waar je voor een dubbeltje op de eerste rang zat. Iedere dag je bureau schoon voor een prikkie. Het klonk geweldig, maar de schoonmaakmedewerkers waren de dupe. Deze onwenselijke situaties hebben we inmiddels grotendeels achter ons gelaten.  Jarenlang schroefden schoonmaakbedrijven de productienormen omhoog en de tarieven terug.…

Column: Zzp: Ja/Nee?

18 sep 2015

1,1 miljoen zzp’ers in Nederland. De flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt snel toe, ook in het inkoopvak. Alhoewel specifieke cijfers daarvan niet beschikbaar zijn, merken inkoopadvies- en detacheringsbureaus dat er steeds meer professionals de stap naar het zelfstandig ondernemerschap zetten. Een interessante ontwikkeling, zeker in een markt waarin vraag en aanbod (van goede inkopers) niet…

Praktijkmiddag: Inkopen in het sociaal domein – 28 september 2015

21 aug 2015

Tijdens deze interactieve middag leren onze professionele sprekers u hoe om te gaan met de ontwikkelingen in het sociaal domein, zodat u uw inkoopbeleid in het sociaal domein kunt optimaliseren. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Er zijn sindsdien een hoop nieuwe…

Column: Staatsloterij

18 aug 2015

Freek Andriesse adjunct hoofdredacteur van inkoopmagazine Deal! droomde in de laatste zomereditie over een overheid die rechtvaardig inkoopt in plaats van puur rechtmatig. Hij stond in zijn droom al met spandoeken op het Malieveld. Ik droom met je mee, Freek! Mijn vermoeden is echter dat het lang duurt voor deze droom uitkomt. Zo nu en…

Column: De ambitieuze doelen achter de nieuwe Aanbestedingswet

4 aug 2015

Opsommingen van wat er met de nieuwe Aanbestedingswet feitelijk wijzigt in 2016, zijn er te over. Voor aanbesteders zoomen we even uit: we kijken naar de doelstellingen van de nieuwe wet. Leidt de nieuwe wet wel tot een meer doelmatige besteding van overheidsgeld? Voor de doelstellingen van de nieuwe Aanbestedingswet gaan we eerst terug naar…

Column: Verloren generaties?

24 jul 2015

Het einde van zeven magere crisisjaren is in zicht. Nu de lucht is opgeklaard en de economie weer groeit, zitten grotere organisaties met een probleem. Wat is er aan de hand? De afgelopen jaren bezuinigden veel grotere ondernemingen op hun personeel. Medewerkers werden ontslagen, opleidingen stopgezet en veel programma’s voor traineeships en andere starters op de arbeidsmarkt geminimaliseerd.…

Artikel Deal! – Publieke sector experimenteert met nieuwe methodieken

20 jul 2015

Innovatief inkopen ontwikkelt zich langzaam maar zeker in de publieke sector. Door buiten de kaders te denken van het traditionele inkopen behalen inkopers verrassend goede resultaten. Er is echter onduidelijkheid over het onderwerp: wat verstaan inkopers precies onder innovatief inkopen? Welke innovatieve inkoopmethoden gebruiken ze het meest? En welke methode past het beste bij een…

Uitnodiging: Dam tot Damloop voor Dance4life

17 jul 2015

    Op zondag 20 september vindt de 31e editie van de Dam tot Damloop plaats. Elk jaar lopen tienduizenden runners de 10 Engelse Mijl (16,1 kilometer) van Amsterdam naar Zaandam. Wij lopen voor het goede doel: dance4life. Dance4life werkt samen met jongeren aan een wereld zonder aids. Als start hebben wij per startbewijs alvast…

Column: What’s your drive?

10 jul 2015

Waar kom jij ’s morgens je bed nou voor uit? Waar krijg jij energie van? Is werken een noodzakelijk kwaad voor je en staat je privéleven voor jou voorop? Of streef je naar een glanzende carrière en draagt je privéleven daar een steentje aan bij? Het één is niet beter dan het ander. Er zijn…

De Flextango

8 jul 2015

Per 1 juli verandert de flexwet. Het idee is dat uitzendkrachten sneller een vast contract krijgen en dat mensen met een vast contract makkelijker ontslagen kunnen worden. Veel van onze opdrachtgevers raken hierdoor in de war. Want wat is nu de status van de gedetacheerde professionals die zij inhuren? Volgens het CBS werkt bijna 3%…

Column: Inkoopmarketing

16 jun 2015

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn niet hetzelfde. Als je dat als inkoper onvoldoende beseft, heb je het knap lastig. Onnodig ingewikkeld zelfs. “Choose your battle” is nog zo’n adagium. Maak niet overal een punt van, maar schat vooraf in welke strijd je wilt én kunt winnen. Beide wijsheden duiden erop dat je als inkoper…

Aeves helpt je kiezen op kennissessie “Zzp: Ja/Nee?” 11 september 2015

4 jun 2015

Kies jij voor je eigen koers als zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? Of vind je de bijbehorende risico’s te hoog? Steeds meer professionals gaan verder als zzp’er. Veelal zijn dit hoogopgeleide en ervaren inkopers, net als jij. Je vraagt je inmiddels af of het wat voor jou zou zijn. Wat zijn de voordelen en nadelen? Waar moet je rekening…

Onderzoek: Innovatief inkopen in de publieke sector

1 jun 2015

Innovatief inkopen ontwikkelt zich langzaam maar zeker in de publieke sector. Door buiten de kaders te denken van het traditionele inkopen behalen inkopers verrassend goede resultaten. Er is echter onduidelijkheid over het onderwerp: wat verstaan inkopers precies onder innovatief inkopen? Welke innovatieve inkoopmethoden gebruiken ze het meest? En welke methode past het beste bij een…

Uitnodiging: Aeves Summer event

27 mei 2015

 

Vernieuwend groeien

21 mei 2015

Na het zuur komt het zoet. Met die mededeling verdedigden verschillende kabinetten hun besparingsacties de afgelopen jaren. Maar hoe gaat een bedrijf er mee om als het zoet de komende jaren beperkt blijft en de aandeelhouders toch om groei vragen? Pieter van der Vloed van Aeves pleit voor een herijking van de groeistrategie. Als de…

Workshop Professioneel Leveranciersmanagement

18 mei 2015

Het belang van een goed contractmanagement proces begint inmiddels wel bij organisaties door te dringen. Maar waarom wordt er dan nog zo weinig gesproken over leveranciersmanagement? Want uiteindelijk is contractmanagement onderdeel van leveranciersmanagement. Dus als je als organisatie bezig bent met contractmanagement, dan ben je voor een deel dus al bezig met je leveranciersmanagement. En…

Workshop Best Value Procurement

8 mei 2015

Organisaties zoekt continu naar manieren om efficiënter te werken, de processen te stroomlijnen en de kosten te reduceren. Best Value claimt hiervoor de ideale oplossing te zijn. Best Value wint snel aan populariteit en inmiddels kan de sticker van “hype” verwijderd worden. Best Value helpt organisaties de expertise van leveranciers in te schakelen om optimale…

Workshop integriteit voor inkopers

1 mei 2015

  Workshop integriteit voor inkopers Integriteit staat momenteel veel in de belangstelling. Het is een van de hoogst genoteerde competenties van inkopers in de publieke sector. Het is dan ook pijnlijk voor inkopers en inkoopmanagers als hun integriteit in twijfel wordt getrokken. Maar wat is integer handelen nu precies? En hoe kan het toegepast worden…

Nieuwsgierige overheidsinkopers

30 apr 2015

De overheid, die van nature toch een best behoudende cultuur heeft, koopt behoorlijk innovatief in. Dat vindt ze zelf althans. 76% van de overheidsinkopers zegt al meer dan 2 jaar innovatief in te kopen, zo blijkt uit recent onderzoek van Aeves en De Haagse Hogeschool. 67% ziet hier zelfs zoveel voordelen in dat ze in…

Tevredenheid kandidaten over Aeves neemt toe

15 apr 2015

Voor een oriënterend gesprek of voor een specifieke functie: de medewerkers van Aeves spreken dagelijks de nodige kandidaten. Hoe zij die contacten ervaren, meet Aeves ieder kwartaal in het Kandidaattevredenheidsonderzoek. De kandidaten ontvangen een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Ook kunnen zij aangeven of zij opnieuw door Aeves benaderd willen worden. Het…

Eigenbelang eerst?

8 apr 2015

Gouden ketenen in beeld Ze zijn vooral bekend uit de bankenwereld: de medewerkers met de gouden ketenen. Senior medewerkers die niet kunnen vertrekken; die hun leven hebben ingericht naar het riante salaris dat ze verdienen. En probeer dan nog maar iets nieuws te vinden als 45+’er, tegen een vergelijkbaar salaris. Wat in eerste instantie bedoeld…

Column: Procurement lab

20 mrt 2015

‘Innovatie’ is een verwarrend woord. Net als ‘strategisch’ bijvoorbeeld. Er zijn weliswaar goede definities van, toch heeft iedereen er een ander beeld bij. Dat hangt vooral af van het sociale referentiekader en de ervaringen van degene die de term gebruikt. De één vindt iets compleet normaal (traditioneel) terwijl een ander datzelfde zeer innovatief vindt. Vast…

Uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek naar “innovatief inkopen in de publieke sector”

12 mrt 2015

Voor het derde jaar op rij is Aeves samen met een afstudeerder van de Haagse Hogeschool een onderzoek gestart naar een actueel inkooponderwerp in de publieke sector. Dit jaar hebben we gekozen om meer te weten te komen over ‘innovatief inkopen’. Het is een thema dat aansluit bij (maar niet hetzelfde is als) een ander actueel…

Tweede editie Opleiding Inkoper Sociaal Domein open voor inschrijvingen!

12 mrt 2015

Wegens succes van de eerste editie van de Opleiding Inkoper Sociaal Domein vindt dit jaar op 9, 10 en 11 juni 2015 de tweede editie van de opleiding plaats. Inkoop in het sociaal domein vraagt om specialisten met kennis van zaken die kunnen werken in een complexe omgeving met verschillende (politieke, financiële en maatschappelijke) dimensies.…

Van win-lose naar win-win op de commerciële afdelingen

6 mrt 2015

Veel managementgoeroes pleiten al jaren voor supply chain ontschotting en ketensamenwerking. Pieter van der Vloed van Aeves gaat nog een stap verder: maak één directeur verantwoordelijk voor zowel inkoop als verkoop! Dat alle onderdelen van een organisatie van elkaar afhankelijk zijn, is genoegzaam bekend. Dit is vooral in de maakindustrie duidelijk zichtbaar. Pas na de…

Workshop adviesvaardigheden voor inkopers

13 feb 2015

Inkopers zitten zelf zelden echt aan de knoppen; zij ondersteunen eerder budgethouders bij hun inkooptrajecten. Trajecten die veelal zeer complex zijn: met veel betrokken personen die verschillende belangen hebben. Dat maakt de functie van inkoper een veelzijdige die verschillende competenties vraagt. In aanvulling op inhoudelijke vakkennis zijn goede adviesvaardigheden cruciaal om succesvol te zijn. Immers,…

Column: Externe inkopers zijn wél integer!

5 feb 2015

Zembla heeft wat losgemaakt. Door integriteit van inkoop als thema te nemen en aan te tonen dat niet ieder bedrijf of overheidsorganisatie het er even nauw mee neemt, staat de politiek op scherp. Schandelijk hoe Ordina te werk is gegaan! Het gedrag van de foute ambtenaren is ook niet goed te praten. En dat terwijl…

Workshop inkoop van flexibele arbeid

26 jan 2015

Organisaties moeten steeds sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen die zowel vanuit regelgeving als conjunctuurschommelingen ontstaan. Personeel blijft daarbij een kritische succesfactor. Een steeds belangrijker deel bevindt zich in de flexibele schil. Tegelijkertijd is er een constante druk op de budgetten. Inkopers en HR-professionals kunnen door meer inzicht te verkrijgen over inhuur, de kosten van ingeleend…

Een goede inkoper weerstaat hebzucht

19 jan 2015

Steekpenningen tussen bedrijven, onethisch geproduceerde grondstoffen – net als bij de overheid is inkopersintegriteit voor commerciële bedrijven een hot issue. Immers, slechte publiciteit scheelt omzet! Hoe hebzuchtig zijn de inkopers in de private sector eigenlijk? En hoeveel hebben er ooit een vermoeden van fraude gehad? Volgend op de enquête voor de publieke sector, voerde Aeves…

Column: Een beetje zwanger

5 jan 2015

Ken je dit van discussies met collega’s? Jíj bedoelt het één, je collega praat onbedoeld over het ander. Heb je het bijvoorbeeld over contractmanagement, contractbeheer of juist leveranciersmanagement? In zo’n geval helpt een algemeen geaccepteerde definitie. Zo is het ook met het begrip integriteit – maar dan in de overtreffende trap. Er zijn weinig andere…

Aeves viert winnen FD Gazelle Top 100 met een gongceremonie op 11 december

9 dec 2014

Iedere ochtend luidt een gast om 09.00 uur de gong om de beurshandel officieel te openen. Het openen van de handelsdag vindt plaats door (inter)nationale prominente gasten die de beurs daarvoor persoonlijk benadert. Inmiddels is de markt geopend door ministers, staatssecretarissen, captains of industry, beroemde sporters, televisiepersoonlijkheden, vertegenwoordigers van charitatieve instellingen en door vele andere…

Enquête integriteit inkopen in de private sector

26 nov 2014

Het is belangrijk dat inkopers integer hun werk doen. Daar is geen twijfel over. De negatieve nieuwsberichten van de laatste maanden bieden echter een compleet ander beeld. De focus in de berichtgeving lag hierbij vooral op overheidsinkopers. Dat zette ons aan het denken: hoe kijken private inkopers aan tegen integriteit en in hoeverre is hier…

Integriteit bij overheidsinkopen stijgt, maar aandacht blijft noodzakelijk

19 nov 2014

Er is recent een aantal negatieve berichten omtrent inkopen en aanbesteden bij diverse overheidsorganisaties in het nieuws geweest. Aeves probeert dit nieuws te duiden en heeft een online enquête uitgevoerd. De enquête heeft 217 reacties opgeleverd, voornamelijk van inkopers en aanbesteders van overheidsorganisaties. Wat blijkt? Het integriteitsbesef is met de jaren toegenomen en er bestaat…

Aeves ontvangt een FD Gazellen Award!

24 okt 2014

De FD Gazellen Award Op 23 oktober ontving Aeves bericht dat het tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland behoort. Aeves ontvangt dan ook op 13 november een FD Gazellen Award. In een reactie meldt Sherief Abdalla, Managing Partner van Aeves: “Ik ben er erg trots op dat Aeves een van de snelst groeiende bedrijven van…

Aeves start met nieuwe activiteit: Aeves Engineering

13 okt 2014

Zakelijk Dienstverlener Aeves zet professionalisering voort Aeves is op 1 oktober 2014 gestart met een nieuwe activiteit: Aeves Engineering. Aeves Engineering is onderdeel van Aeves Holding en richt zich op Consultancy, Executive Search en Interim Management van Engineers. Rutger van Dijk is aangetrokken als directeur voor deze werkmaatschappij en bouwt met zijn kennis en expertise Aeves…

Enquête integriteit overheidsinkopen

9 okt 2014

De overheid moet netjes en integer inkopen. Daar is geen twijfel over. De negatieve nieuwsberichten van de laatste dagen bieden echter een compleet ander beeld. Er wordt in de media op een vrij ongenuanceerde manier een beeld geschetst van een niet-integere overheid. Aeves heeft de behoefte om deze berichtgeving te nuanceren en beter en objectiever…

Enquête integriteit overheidsinkopen

9 okt 2014

De overheid moet netjes en integer inkopen. Daar is geen twijfel over. De negatieve nieuwsberichten van de laatste dagen bieden echter een compleet ander beeld. Er wordt in de media op een vrij ongenuanceerde manier een beeld geschetst van een niet-integere overheid. Aeves heeft de behoefte om deze berichtgeving te nuanceren en beter en objectiever…

Evaluatie opleiding inkoper sociaal domein: 8,7

1 okt 2014

Van 3 tot en met 5 september 2014 volgden 12 inkopers de opleiding ‘Inkoper sociaal domein’. Deze opleiding van Aeves in samenwerking met Robbe & Partners werd gegeven door Tim Robbe, met medewerking van Nadine de Kort-Biekart (BoerCroon), Loubna Boufrach (Actiz), Hans Uneken (Regio Gooi- en Vechtstreek) en Wim Nieland (Aeves). Tim Robbe is expert…

Evaluatie opleiding inkoper sociaal domein: 8,7

1 okt 2014

Van 3 tot en met 5 september 2014 volgden 12 inkopers de opleiding ‘Inkoper sociaal domein’. Deze opleiding van Aeves in samenwerking met Robbe & Partners werd gegeven door Tim Robbe, met medewerking van Nadine de Kort-Biekart (BoerCroon), Loubna Boufrach (Actiz), Hans Uneken (Regio Gooi- en Vechtstreek) en Wim Nieland (Aeves). Tim Robbe is expert…

Zorginkoop vraagt om individuele aandacht

5 sep 2014

Op 4, 5 en 6 september organiseerde Aeves met Robbe & Partners de opleiding “Inkoper in het sociale domein”. Tijdens die dagen stond de decentrale inkoop van zorg door gemeenten centraal. Wijzigingen in het sociaal domein, waaronder de benodigde cultuuromslag, de financiële druk die rust op gemeenten en de tijdsdruk waaronder de transities moeten zijn voltooid, leiden…

Zorginkoop vraagt om individuele aandacht

5 sep 2014

Op 4, 5 en 6 september organiseerde Aeves met Robbe & Partners de opleiding “Inkoper in het sociale domein”. Tijdens die dagen stond de decentrale inkoop van zorg door gemeenten centraal. Wijzigingen in het sociaal domein, waaronder de benodigde cultuuromslag, de financiële druk die rust op gemeenten en de tijdsdruk waaronder de transities moeten zijn voltooid, leiden…

Column: Instroom – doorstoom – uitstroom

25 aug 2014

Als er één vakgebied is dat heeft geleden onder de crisis, is het wel HR. Wat een klappen zijn daar gevallen zeg. Vaak is van HR alleen nog een plukje personeelsadministratie overgebleven. Alleen het hoogst noodzakelijke – om wat mutaties te verwerken zodat salarissen correct betaald kunnen worden. Daar waar Inkoop goed mee kon veren…

1 Contractmanager, 120 contracten: een nieuw artikel van Aeves in Deal!

23 jul 2014

In het inkoopvakblad Deal! van NEVI (editie juli/augustus) staat een uitgebreid artikel over de contractmanagementnorm van Aeves. Deze norm is ontwikkeld samen met Niels Alting, die onlangs op het onderwerp afstudeerde aan de Haagse Hogeschool. Het Artikel Deal! – Contractmanagementnorm juli 2014 is een mooie samenvatting van het onderzoek. Meer informatie over het onderzoek en het rekenmodel…

Culture eats strategy before breakfast

12 jul 2014

Ik moet er vaak om gniffelen. Nieuwe bestuurders met grote plannen. Vaak relatief jonge mannen en vrouwen met behoorlijke ambities die de theorie uit de schoolbanken fris in hun hoofd hebben zitten. Ze komen “vers” binnen, analyseren het probleem, maken een plan van aanpak en gaan fanatiek aan de slag. Zij gaan het totaal anders…

Informatiebrochure Opleiding Inkoper Sociaal Domein

1 jul 2014

Zoals eerder aangekondigd, heeft Aeves samen met Robbe & Partners de Opleiding Inkoper Sociaal Domein ontwikkeld. Deze opleiding vindt plaats op 4, 5 en 6 september 2014. Zie de informatiebrochure voor meer informatie en/of neem contact met ons op. Informatiebrochure Opleiding Inkoper Sociaal Domein

Aeves Summer Event

27 jun 2014

Donderdag 19 juni organiseerde Aeves haar jaarlijkse Summer Event. Bijna 100 relaties en medewerkers hebben genoten van een tennis demonstratie en -clinic met oud Wimbledon kampioen Jacco Eltingh en voormalig nationaal topper Joost Wijnhoud. Na dit sportieve gedeelte heeft iedereen genoten van een goed glas wijn en een prima BBQ. Naast deze elementen en het heerlijke…

Verkopers en inkopers: van tegenpolen tot collega’s?

17 jun 2014

Verkopers en inkopers die binnen één bedrijf werken, zien elkaar vaak als tegenpolen. Sherief Abdalla en Susan Schutjes houden een warm pleidooi voor samenwerking en geven aan hoe de krachten kunnen worden gebundeld. De wederzijdse afkeer van de verkoper en inkoper Ze komen de ander vooral tegen als de ‘tegenpartij’ bij de klant of de…

Contractmanagementnorm: het prijskaartje van contractmanagement

12 jun 2014

Steeds meer overheidsorganisaties pakken contractmanagement professioneel aan. Maar wat is contractmanagement eigenlijk? Hoe organiseert de overheid dat? En hoeveel extra FTE contractmanagers heeft een organisatie nodig? Aeves voerde een groot onderzoek uit naar contractmanagement in de publieke sector. En daaruit volgt een contractmanagementnorm! Lees het volledige artikel: Onderzoeksartikel Contractmanagementnorm Aeves Bereken eenvoudig uw eigen norm: Normberekening Contractmanagement…

Contractmanagementnorm: het prijskaartje van contractmanagement

12 jun 2014

Steeds meer overheidsorganisaties pakken contractmanagement professioneel aan. Maar wat is contractmanagement eigenlijk? Hoe organiseert de overheid dat? En hoeveel extra FTE contractmanagers heeft een organisatie nodig? Aeves voerde een groot onderzoek uit naar contractmanagement in de publieke sector. En daaruit volgt een contractmanagementnorm! Lees het volledige artikel: Onderzoeksartikel Contractmanagementnorm Aeves Bereken eenvoudig uw eigen norm: Normberekening Contractmanagement…

Column: Procurement alignment

3 jun 2014

Wat is het bestaansrecht van een organisatie? Vraag het aan de directie en je krijgt uiteenlopende antwoorden. Afhankelijk natuurlijk van het type organisatie, branche en sector. Ik durf een goede fles wijn te verwedden dat er niet één zegt dat het bestaansrecht “het voeren van een goede inkoopfunctie” is. Mijn eerste werkgever was een grote…

Aanmelden Informatiebijeenkomst Inkoper Sociaal Domein

28 mei 2014

Aanmelden Informatiebijeenkomst Opleiding Inkoper Sociaal Domein Vrijdag 20 juni van 09.00 tot 11.00 uur aan de Brinklaan 34 te Bussum.

Aeves Summer Event

2 mei 2014

Column: Contractmanagement als norm

29 apr 2014

Wat is normaal en wat abnormaal? Normen zijn cultureel bepaald. Is een boer laten onbehoorlijk of is het juist een teken dat het eten lekker is? Dat hangt af van het land waar je bent. En van de context: bij een studentenvereniging ‘klinkt’ een boer anders dan in het Concertgebouw. In het algemeen geldt echter…

Column: De (a)sociale inkoper?

24 mrt 2014

Hóe je je competenties ook hebt ontwikkeld, niemand vindt het leuk om asociaal genoemd te worden. Of het nou gaat om de HEMA (die eenzijdig 4% korting en 120 dagen betalen ‘afkondigde’), om Geert Wilders (die ongegeneerd ‘Minder-Minder-Minder’ laat scanderen), of om Poetin (die in no-time de Krim annexeerde). Drie voorbeelden waarop de term ‘asociaal’…

Column: De (a)sociale inkoper?

24 mrt 2014

Hóe je je competenties ook hebt ontwikkeld, niemand vindt het leuk om asociaal genoemd te worden. Of het nou gaat om de HEMA (die eenzijdig 4% korting en 120 dagen betalen ‘afkondigde’), om Geert Wilders (die ongegeneerd ‘Minder-Minder-Minder’ laat scanderen), of om Poetin (die in no-time de Krim annexeerde). Drie voorbeelden waarop de term ‘asociaal’…

Enquete uitnodiging contractmanagementnorm

11 mrt 2014

In de publieke sector bestaat veel interesse voor contractmanagement. Er wordt veel gesproken over de positieve effecten ervan, maar tot een 100% implementatie komt het lang niet altijd. In het kader van mijn afstudeerscriptie aan de Haagse Hogeschool doe ik onderzoek naar overeenkomsten in de manier waarop contractmanagement wordt uitgevoerd binnen de verschillende overheidssectoren. Ik…

Einde Big Spenders na onderzoek doelmatigheid

11 mrt 2014

Na een onderzoek naar doelmatige inkoop binnen de Gemeente Gouda, uitgevoerd door Inkoopadviesbureau Aeves, kan de gemeente nu de volgende stap zetten naar verdere inkoopprofessionalisering. “Dit onderzoek heeft onze vermoedens bevestigd.” In 2013 deed Aeves onderzoek naar de doelmatigheid van de inkoopfunctie bij de gemeente Gouda. De gemeentedirectie gaf hier opdracht voor, omdat deze met…

Column: Snapt-het-niet, Accountniet, Accountant

21 feb 2014

Als je goed luistert, hoor je aan de ‘lunchtafel’ bij overheidsorganisaties groepjes inkopers smoezen over de jaarlijkse accountantscontrole. Iedere inkoper weet het: rechtmatigheid staat op het olympisch podium van inkoopdoelen en vaak zelfs op nummer één. Je kunt er behoorlijk last van krijgen als het niet goed geregeld is met die rechtmatigheid. Maar wat is…

Doelen nieuwe aanbestedingswet worden nog niet behaald

17 feb 2014

Per 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet (AW2012) in werking getreden. Daarmee is er veel veranderd rondom inkopen en aanbesteden in de publieke sector. Zo moeten aanbestedende diensten hun keuzes voor procedures en leveranciers voortaan beter te motiveren. Een andere belangrijke wijziging is dat EMVI-gunningscriteria (economisch meest voordelige inschrijving) verplicht zijn gesteld in plaats…

Doelen nieuwe aanbestedingswet worden nog niet behaald

17 feb 2014

Per 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet (AW2012) in werking getreden. Daarmee is er veel veranderd rondom inkopen en aanbesteden in de publieke sector. Zo moeten aanbestedende diensten hun keuzes voor procedures en leveranciers voortaan beter te motiveren. Een andere belangrijke wijziging is dat EMVI-gunningscriteria (economisch meest voordelige inschrijving) verplicht zijn gesteld in plaats…

Workshop Categoriemanagement voor overheidsorganisaties

31 jan 2014

  In de publieke sector omarmde de Rijksoverheid als eerste het idee van categoriemanagement. Veel andere (semi-)publieke organisaties, zoals de UMC’s en Politie implementeren dit gedachtegoed inmiddels ook. En niet zonder reden! In de kern draait categoriemanagement om het intelligent indelen van inkooppakketten in logische segmenten. Vervolgens stellen inkopers en interne klanten of budgethouders samen Strategische Plannen op…

Column: Veeg dat schoonmaakplan van de baan!

20 jan 2014

Veranderingen doorvoeren… Erg ingewikkeld is het niet. Je hebt een doel voor ogen en dat streef je na. Dat doel is je ofwel opgelegd door je baas, ofwel je hebt het zelf bedacht en daarna met je baas zo afgesproken. In het beste geval geloof er je zelf in. In ieder geval is het helder…

Column: Veeg dat schoonmaakplan van de baan!

20 jan 2014

Veranderingen doorvoeren… Erg ingewikkeld is het niet. Je hebt een doel voor ogen en dat streef je na. Dat doel is je ofwel opgelegd door je baas, ofwel je hebt het zelf bedacht en daarna met je baas zo afgesproken. In het beste geval geloof er je zelf in. In ieder geval is het helder…

Artikel PS: Inbesteden. Een goed idee?

15 jan 2014

De afgelopen maanden domineerde één woord de schoonmaaksector: inbesteding. In een sector waar uitbesteding de standaard is, doen de plannen van minister Blok om onder andere schoonmaakdienstverlening weer in eigen beheer uit te gaan voeren veel stof opwaaien. PS vroeg een aantal betrokken partijen om te reageren op de plannen. Lees het volledige artikel hier: Inbesteden. Een goed idee?

Onderzoek: De eerste bevindingen van de nieuwe aanbestedingswet

8 jan 2014

In 2013 is er door de invoering van de nieuwe aanbestedingswet (AW2012) veel veranderd rondom inkopen en aanbesteden in de publieke sector. De doelstellingen van de nieuwe aanbestedingswet zijn: –            Meer concurrentie bij overheidsopdrachten; –            Verlaging van administratieve lasten; –            Betere naleving van de wet- en regelgeving; –            Betere besteding van belastinggeld; –            Eenvoudiger afhandeling…

Workshop adviesvaardigheden voor inkopers van overheidsorganisaties

23 dec 2013

Inkopers zitten zelf zelden echt aan de knoppen; zij ondersteunen eerder budgethouders bij hun inkooptrajecten. Trajecten die veelal zeer complex zijn: met veel betrokken personen die verschillende belangen hebben. Dat maakt de functie van inkoper een veelzijdige die verschillende competenties vraagt. In aanvulling op inhoudelijke vakkennis zijn goede adviesvaardigheden cruciaal om succesvol te zijn. Immers,…

Wat zoek jij in je baan?

17 dec 2013

Zoveel mensen, zoveel wensen. Kun je jouw baanwensen goed onder woorden brengen? Misschien ben je nog niet actief op zoek naar een nieuwe baan. Of wil je wel een nieuwe baan maar lijkt de overstap je momenteel te riskant. Je weet wat je hebt en je moet maar afwachten wat je krijgt… Daarnaast is je…

Column: Het inkoop-orakel spreekt…

9 dec 2013

Het begint een traditie te worden: in december kijk ik tussen m’n oogharen door terug op het afgelopen jaar. Zijn er opvallende nieuwe ontwikkelingen geweest, die een‘voorspellende waarde’ hebben voor 2014? Het is jammer dat er geen medium bestaat dat je kunt raadplegen specifiek over de toekomst van het inkoopvak. Een inkoop-orakel dat in een glazen…

Workshop inkoop van flexibele arbeid voor overheidsorganisaties

6 dec 2013

Organisaties moeten steeds sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen die zowel vanuit regelgeving als conjunctuurschommelingen ontstaan. Personeel blijft daarbij een kritische succesfactor. Een steeds belangrijker deel bevindt zich in de flexibele schil. Tegelijkertijd is er een constante druk op de budgetten. Inkopers en HR-professionals kunnen door meer inzicht te verkrijgen over inhuur, de kosten van ingeleend…

Column: Indexeren, hoe zit dat?

22 nov 2013

Sinterklaas is in het land en de Kerstman dient zich ook al bijna aan. Tijd voor veel leveranciers om te proberen zichzelf een cadeau te doen. Onder het mom “Nee heb je, ja kun je krijgen”, sturen ze grif briefjes naar klanten om er een procentje of wat bij te krijgen. Al dan niet gebaseerd…

Column: PaaS

11 nov 2013

Inbesteden of uitbesteden, make-or-buy, wel kopen of niet kopen. Moeilijke afwegingen en beslissingen waarbij – door informatiegebrek – de emoties hoog kunnen oplopen. In een honderd procent transparante wereld waarin álle relevante informatie beschikbaar is, zou dit geen punt zijn. Dan neemt iedereen de meest optimale en rationele beslissingen. Maar helaas: in zo’n wereld leven we…

Artikel FMI – Procurement outsourcing: sprookje of slapende reus?

7 okt 2013

Procurement outsourcing is de beslissing van een organisatie om structureel (geheel of gedeeltelijk) inkoopactiviteiten en/of de verwerving van goederen en diensten, op contractuele basis aan een andere organisatie uit te besteden. Procurement outsourcing lijkt meer te zijn dan een sprookje, zo blijkt uit recent representatief onderzoek. Lees het volledige artikel: Publicatie in FMI Aeves, augustus 2013…

Artikel Deal! Publieke sector doet inkoop vaker de deur uit

5 okt 2013

De publieke sector is de afgelopen jaren meer inkooptaken gaan uitbesteden. Dat gebeurt vooral vanwege de inkoopexpertise die in de markt aanwezig is én uit kostenoverwegingen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Wim Nieland en Erik van Meurs. Koplopers zijn provincies, waterschappen en onderwijsinstellingen. Lees het volledige artikel hier: Deal! Publieke sector doet inkoop vaker de…

Workshop: outsourcing beheer & onderhoud van applicaties: Sturen vanuit de vraag – Dinsdag 26 november 2013

4 okt 2013

Workshop outsourcing beheer & onderhoud van applicaties:  Sturen vanuit de vraag Uw organisatie maakt gebruik van applicaties. Voor de primaire dienstverlening bent u er vaak ook afhankelijk van. Dit kenmerkt zich enerzijds door een behoefte aan stabiliteit en continuïteit en anderzijds door voortdurende verandering van wensen van de ‘business’. In contracten op het gebied van…

Column: Kom op nou!

30 sep 2013

“Wat is de toegevoegde waarde van Inkoop?” Je kunt geen inkoopevenement meer bezoeken of het thema staat meer of minder prominent op het programma. Er gaat wat mij betreft een soort triestheid van uit die impliciet een enorme onzekerheid uitstraalt. “Kan iemand mij vertellen waarom inkoop er ook al weer is?” en “Doen we er…

Column: Foutje, bedankt!

30 aug 2013

De vakantiekilootjes zitten er nog aan, maar toch zakt me de broek af. Net terug van vakantie ben ik mentaal weer helemaal opgeladen – en in één moment weer compleet ‘terug bij af’ gebracht door een klant. Als leverancier van inkoopadviesdiensten ‘leveren’ we veel bij overheidsorganisaties. De vraag naar flexibele inkoopcapaciteit groeit ondanks een veel…

Aeves openingsborrel – 19 september 2013

19 aug 2013

Aanmelden openingsborrel Aeves 19 september 2013

Column: Lange lome zomer

25 jul 2013

Je kent dat gevoel wel. Eens per jaar – vaak in de zomer – komt het moment waarop je vindt dat je echt aan vakantie toe bent. Je moet er even tussenuit. Op zo’n moment schiet ik zelf altijd in de ‘reflectiestand’. Dan denk ik na over wat er het afgelopen jaar is gebeurd, of…

Artikel: Procurement Outsourcing

24 jun 2013

Procurement Outsourcing bij de overheid: sprookje of slapende reus?   Onderzoek van Aeves naar outsourcing van de inkoopfunctie bij de overheid door Wim Nieland en Erik van Meurs. Klik op onderstaande link om het artikel te lezen en of te  downloaden. Aeves – Onderzoeksartikel Procurement Outsourcing juni 2013

Column: BVPisme

21 jun 2013

Er valt nauwelijks aan te ontkomen. Het nieuwe geloof waar inkopers massaal voor vallen: Best Value Procurement. Je wilt wel maar het lukt gewoon niet om vast te houden aan het oude vertrouwde traditionele inkopen. Hoe dat kan? De BVP-missionarissen trekken met hun effectieve en nauwkeurig geplande (en door een marketing professor uitgedachte) missieboodschap als verlossers…

Aanbesteden? Uitbesteden!

29 mei 2013

Pieken opvangen? Tijdelijke aanbestedingsexpertise inbrengen? En dat op basis van een resultaatsverplichting? Met “Aanbesteden? Uitbesteden!” zit u zelf achter de knoppen en koopt u zekerheid. Zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Aeves heeft een methode ontwikkeld die aanbestedende diensten de mogelijkheid geeft om zelf de inkoop- en aanbestedingscapaciteit vooraf goed te plannen: “Aanbesteden? Uitbesteden!” Lees…

Column: Aanbesteden? Uitbesteden!

7 mei 2013

Acht jaar geleden deed ik onderzoek naar de (on)mogelijkheden van ‘Procurement Outsourcing’ (PO) in de publieke sector. Kort gezegd was de conclusie: “Het uitbesteden van inkoop biedt de overheid een waslijst aan voordelen (vooral bedrijfseconomische) en slechts enkele nadelen. Met name voor de NPR-categorieën. Maar de komende jaren zal het uitbesteden van inkoop geen vlucht gaan nemen.…

Artikel Facto: Inhuren ZZP’ers. Houd het bij tijdelijk!

3 mei 2013

De zzp’er is populair bij organisaties die flexibel willen inspelen op fluctueringen in de hoeveelheid werk of die voor specialistische werkzaamheden tijdelijk de juiste kennis in huis willen halen. Aan de inhuur van zzp’ers zitten veel voordelen, zoals een zeer beperkt risico bij ziekteverzuim en geen sociale lasten. Echter… wanneer een opdrachtgever werkelijk van deze…

Artikel Facto: Inhuren ZZP’ers. Houd het bij tijdelijk!

3 mei 2013

De zzp’er is populair bij organisaties die flexibel willen inspelen op fluctueringen in de hoeveelheid werk of die voor specialistische werkzaamheden tijdelijk de juiste kennis in huis willen halen. Aan de inhuur van zzp’ers zitten veel voordelen, zoals een zeer beperkt risico bij ziekteverzuim en geen sociale lasten. Echter… wanneer een opdrachtgever werkelijk van deze…

Column: Interne klanten bestaan niet!

23 apr 2013

Iedere zaterdag ga ik met m’n kinderen naar de markt. Het is een vast ritueel. Eerst naar de fruitkraam, dan koffie drinken bij Bakker Bart en tot slot langs de kraam van de kaasboer. En daar is het feest. Het is de drukste kraam van de markt. De marktkoopman weet hoe het werkt: “Wilt u…

Inkoop of leveranciersvoorwaarden? Aandacht voor de kleine lettertjes

15 apr 2013

De algemene inkoop- of leveranciersvoorwaarden van bedrijven bepalen voor een belangrijk deel de relatie tussen twee partijen. Hierin wordt afgesproken wat bijvoorbeeld te doen met klachten, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, betalingstermijnen en garanties. Zolang het goed gaat blijven deze algemene voorwaarden onder in de la liggen, maar zodra zich problemen voordoen of als de dienstverlening onder…

Inkoop of leveranciersvoorwaarden? Aandacht voor de kleine lettertjes

15 apr 2013

De algemene inkoop- of leveranciersvoorwaarden van bedrijven bepalen voor een belangrijk deel de relatie tussen twee partijen. Hierin wordt afgesproken wat bijvoorbeeld te doen met klachten, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, betalingstermijnen en garanties. Zolang het goed gaat blijven deze algemene voorwaarden onder in de la liggen, maar zodra zich problemen voordoen of als de dienstverlening onder…

Column: In iedere inkoper schuilt een verkoper

5 apr 2013

Contractmanagement is hot. En inkoop is de stuwende kracht daarachter. Inkopers zien té vaak dat een goed afgesloten contract niet brengt wat er in zit. De frustratie die dit oplevert is massaal aan het omslaan in acties om meer grip te krijgen op de contractuitnutting: contractmanagement. Een prima ontwikkeling, maar vanzelf zal het niet gaan.…

Workshop: Systeemgerichte Contract Beheersing voor overheidsorganisaties – dinsdag 2 jul 2013

5 apr 2013

Inkoop verandert. Keken inkopers vroeger vooral naar de laagste prijs, tegenwoordig worden veelal kwalitatieve kenmerken van de aanbiedingen meegewogen. Vaak is de laagste prijs zelfs niet eens meer toegestaan als (enig) criterium. Na gunning volgt bovendien een passende wijze van contractmanagement. De aanbestedende dienst blijft daarbij het liefst op enige afstand; de leverancier neemt zelf…

Workshop contractbeheer en -management voor overheidsorganisaties

20 mrt 2013

     In vijf stappen naar professioneel contractbeheer en contractmanagement Overheidsorganisaties beseffen steeds beter dat inkoop meer is dan alleen het uitvoeren van een aanbesteding. Met het zetten van de handtekening onder een contract begint het eigenlijk pas. Wilt u de beste kwaliteit en de laagste kosten met uw contract bereiken, dan zult u een…

Column: Schaalnadeel

11 mrt 2013

Mijn moeder nam me als kleine jongen vaak mee naar de Hanos. We hadden een hotel thuis en dus deed je boodschappen bij de groothandel. Enorme verpakkingen haalden we daar die vaak veel groter waren dan je nodig had. Dertig kilometer heen en terug in een grote personenauto die daarmee één keer per week maar…

Column: Schaalnadeel

11 mrt 2013

Mijn moeder nam me als kleine jongen vaak mee naar de Hanos. We hadden een hotel thuis en dus deed je boodschappen bij de groothandel. Enorme verpakkingen haalden we daar die vaak veel groter waren dan je nodig had. Dertig kilometer heen en terug in een grote personenauto die daarmee één keer per week maar…

Workshop Inkoopaccountmanagement voor overheidsorganisaties

6 mrt 2013

Inkoop is bij overheidsorganisaties vaak een adviesfunctie. Inkoop heeft geen formele macht om beslissingen te nemen waarbij centraal georganiseerde inkoopafdelingen het risico lopen dat de afstand tot de interne klanten (budgethouder) te groot wordt. Daardoor verlies je de binding en is de kans groot om als een bureaucratische afdeling te worden gezien waar je als…

Artikel Facto – Inspanning voor een resultaatcontract

5 mrt 2013

Steeds meer facilitaire contracten worden afgesloten op basis van een resultaatverplichting. De voordelen zijn legio, zowel voor de klant als de leverancier. Een resultaatverplichting heeft echter wel consequenties voor de contractvorming en voor de verdere verhouding en aansturing van de leverancier door de opdrachtgever. Lees het volledige artikel  hier: Inspanning voor een resultaatcontract – Facto…

Artikel Facto – Inspanning voor een resultaatcontract

5 mrt 2013

Steeds meer facilitaire contracten worden afgesloten op basis van een resultaatverplichting. De voordelen zijn legio, zowel voor de klant als de leverancier. Een resultaatverplichting heeft echter wel consequenties voor de contractvorming en voor de verdere verhouding en aansturing van de leverancier door de opdrachtgever. Lees het volledige artikel  hier: Inspanning voor een resultaatcontract – Facto…

Afstudeeronderzoek Procurement Outsourcing in de publieke sector

20 feb 2013

Bent u beleidsmakend of heeft u invloed op het inkoopbeleid? Geef dan je mening en draag bij aan mijn afstudeeronderzoek naar Procurement Outsourcing in de publieke sector. Dit afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd voor de Academie voor Facility Management aan de Haagse Hogeschool en tevens onder begeleiding van Wim Nieland (Aeves). U kan uw mening geven door online diverse meerkeuze vragen…

Afstudeeronderzoek Procurement Outsourcing in de publieke sector

20 feb 2013

Bent u beleidsmakend of heeft u invloed op het inkoopbeleid? Geef dan je mening en draag bij aan mijn afstudeeronderzoek naar Procurement Outsourcing in de publieke sector. Dit afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd voor de Academie voor Facility Management aan de Haagse Hogeschool en tevens onder begeleiding van Wim Nieland (Aeves). U kan uw mening geven door online diverse meerkeuze vragen…

Artikel Deal! – Trends in overheidsinkoop

18 feb 2013

Overheidsorganisaties bundelen steeds vaker hun inkoopkrachten en richten zich meer en meer op doelmatigheid. Het zijn volgens onderzoekers Wim Nieland en Douwe Schreiber de twee krachtigste trends in public procurement. Lees het volledige artikel uit de Deal! hier: Aeves in Deal! – Trends in overheidsinkoop.pdf

Artikel Deal! – Trends in overheidsinkoop

18 feb 2013

Overheidsorganisaties bundelen steeds vaker hun inkoopkrachten en richten zich meer en meer op doelmatigheid. Het zijn volgens onderzoekers Wim Nieland en Douwe Schreiber de twee krachtigste trends in public procurement. Lees het volledige artikel uit de Deal! hier: Aeves in Deal! – Trends in overheidsinkoop.pdf

Column: Hoeveel excuses kun jij bedenken om niet te besparen?

29 jan 2013

Een aanzienlijk deel van de inkopers voelt zich nog steeds niet verantwoordelijk voor het realiseren van inkoopbesparingen. Ze zijn daarbij de afgelopen jaren behoorlijk creatief geworden in het bedenken van redenen om zich er niet mee bezig te houden. Het eerste excuus is “ik heb geen budget, dus kan ik geen besparingstarget accepteren”. Je zou…

Column: Hoeveel excuses kun jij bedenken om niet te besparen?

29 jan 2013

Een aanzienlijk deel van de inkopers voelt zich nog steeds niet verantwoordelijk voor het realiseren van inkoopbesparingen. Ze zijn daarbij de afgelopen jaren behoorlijk creatief geworden in het bedenken van redenen om zich er niet mee bezig te houden. Het eerste excuus is “ik heb geen budget, dus kan ik geen besparingstarget accepteren”. Je zou…

Column: Goed voornemen: toon interesse in je klant!

27 dec 2012

Inkoop is bij veel organisaties slechts als adviesfunctie ingericht; dus zonder formele macht om beslissingen te nemen. Centraal georganiseerde inkoopafdelingen lopen daarmee het risico dat de afstand tot de interne klanten (hun budgethouders) te groot wordt. Ze begrijpen elkaar niet meer. Ze  verliezen de binding en worden als een bureaucratische afdeling gezien door hun klant,…

Workshop Best Value Procurement voor overheidsorganisaties

19 dec 2012

Hoe selecteer je de beste expert in plaats van de beste inschrijver? Veel aanbestedende diensten hebben de voorbije jaren slagen gemaakt in de professionalisering van hun inkoop. Er is veel aandacht besteed aan het verbeteren van processen en de competenties van inkopers, met als doel vooral de rechtmatigheid van het inkopen te verbeteren. Inmiddels kan…

Artikel DEAL: Verkoper en inkoper: van tegenpolen tot collega’s

18 dec 2012

Inkopers en verkopers binnen één bedrijf zien elkaar vaak als tegenpolen. Rene Slootweg, Sherief Abdalla en Susan Schutjes houden een warm pleidooi voor samenwerking en geven aan hoe de krachten kunnen worden gebundeld. Lees het volledige artikel uit de Deal van december 2012 hier: Artikel Deal: Verkoper en inkoper: van tegenpolen tot collega’s.pdf   René Slootweg is senior…

Artikel DEAL: Verkoper en inkoper: van tegenpolen tot collega’s

18 dec 2012

Inkopers en verkopers binnen één bedrijf zien elkaar vaak als tegenpolen. Rene Slootweg, Sherief Abdalla en Susan Schutjes houden een warm pleidooi voor samenwerking en geven aan hoe de krachten kunnen worden gebundeld. Lees het volledige artikel uit de Deal van december 2012 hier: Artikel Deal: Verkoper en inkoper: van tegenpolen tot collega’s.pdf René Slootweg is senior managing…

Artikel FMI: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

17 dec 2012

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, moeten de juristen op het ministerie van Economische Zaken gedacht hebben bij het maken van de nationale aanbestedingswet. De wet die, na lang duwen en trekken door minister Verhagen, door de Tweede en later ook door de Eerste Kamer is geloodst. Hij is er. De aanloop naar de Nederlandse implementatie van…

Artikel FMI: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

17 dec 2012

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, moeten de juristen op het ministerie van Economische Zaken gedacht hebben bij het maken van de nationale aanbestedingswet. De wet die, na lang duwen en trekken door minister Verhagen, door de Tweede en later ook door de Eerste Kamer is geloodst. Hij is er. De aanloop naar de Nederlandse implementatie van…

Column: De angst regeert

13 dec 2012

Als organisaties voor functies alleen mensen aannemen die minimaal honderd procent passen op het gewenste profiel, gaat de kwaliteit van die organisaties achteruit. Ook in technische omgevingen zoeken veel bedrijven en organisaties naar de juiste mensen voor de juiste plekken. Diezelfde bedrijven zijn echter niet zuinig met hun eisen. Ze nemen alleen mensen aan die volledig gekwalificeerd zijn of liefst…

Column: Goed voornemen: toon interesse in je klant!

7 dec 2012

Inkoop is bij veel organisaties slechts als adviesfunctie ingericht; dus zonder formele macht om beslissingen te nemen. Centraal georganiseerde inkoopafdelingen lopen daarmee het risico dat de afstand tot de interne klanten (hun budgethouders) te groot wordt. Ze begrijpen elkaar niet meer. Ze  verliezen de binding en worden als een bureaucratische afdeling gezien door hun klant,…

Aeves Trainingen Nieuwe aanbestedingswet groot succes

20 nov 2012

Na zes jaar is eindelijk de nieuwe Aanbestedingswet aangenomen. Eén dag nadat de Eerste Kamer met de nieuwe wet had ingestemd, verzorgde Aeves i.s.m. TenderPeople voor de tweede keer een training m.b.t. de Nieuwe aanbestedingswet en Europese richtlijn. De zaal zat vol met inkopers van gemeenten, onderwijsinstellingen, provincies en het Rijk. De trainers Wim Nieland…

Aeves Trainingen Nieuwe aanbestedingswet groot succes

20 nov 2012

Na zes jaar is eindelijk de nieuwe Aanbestedingswet aangenomen. Eén dag nadat de Eerste Kamer met de nieuwe wet had ingestemd, verzorgde Aeves i.s.m. TenderPeople voor de tweede keer een training m.b.t. de Nieuwe aanbestedingswet en Europese richtlijn. De zaal zat vol met inkopers van gemeenten, onderwijsinstellingen, provincies en het Rijk. De trainers Wim Nieland…

Column: GWW-Bingo

8 nov 2012

Gemeenten besteden gemiddeld een derde deel van hun inkoopuitgaven aan het werkgebied van de civiele techniek. Grond-, weg- en waterbouw zoals het aanleggen en onderhouden van gebouwen, riolen, straten en verlichting. Maar ook groenvoorziening en afvalinzameling reken ik hier voor het gemak toe. Deze activiteiten worden namelijk bijna altijd door dezelfde afdelingen bestiert. Ze dragen…

Persbericht: Commercieel dienstverlener Aeves hoofdsponsor Inkooptopper

6 nov 2012

Aeves sponsort per 1 oktober het initiatief van Inkooptopper. Inkooptopper heeft tot doel om op een humorvolle manier de werelden van inkoop en verkoop met elkaar te verbinden door middel van ‘one page’ strips. Aeves herkent in de strips haar filosofie dat inkoop en verkoopafdelingen meer met elkaar in contact zouden moeten treden om waarde…

Facto magazine: Geen cent te veel! – Besparen op inkoop in zes stappen

5 nov 2012

Valt er te besparen met facilitaire inkoop? Jazeker. Wie het goed aanpakt kan zeker het nodige besparen, maar dan moet hij vooraf wel een gedegen inkoopbesparingsanalyse uitvoeren. Uit welke onderdelen bestaat zo’n analyse en hoe pak je dat aan? Lees het volledige artikel van Wim Nieland, Directeur Publiek bij Aeves, hier: Facto Magazine – Geen cent te veel!

Boekrecensie INKOOPWIJZER, Praktijkgids operationele inkoop

30 okt 2012

In de bestaande inkoopliteratuur is weinig aandacht voor operationeel inkopen. Recentelijk verscheen echter het boek Inkoopwijzer van Marcel Bressers, het eerste boek dat dit onderwerp centraal stelt. De auteur poetst in 186 pagina’s een gevoel van minderwaardigheid ten opzichte van de overige inkoopfuncties succesvol weg. Verplichte kost voor inkopers? Uit het boek van Bressers ontstaat…

Boekrecensie INKOOPWIJZER, Praktijkgids operationele inkoop

30 okt 2012

In de bestaande inkoopliteratuur is weinig aandacht voor operationeel inkopen. Recentelijk verscheen echter het boek Inkoopwijzer van Marcel Bressers, het eerste boek dat dit onderwerp centraal stelt. De auteur poetst in 186 pagina’s een gevoel van minderwaardigheid ten opzichte van de overige inkoopfuncties succesvol weg. Verplichte kost voor inkopers? Uit het boek van Bressers ontstaat…

Column: Alle lof voor Albert Heijn

17 sep 2012

Afgelopen week kreeg de Albert Heijn nogal wat kritiek over zich heen nadat ze een actie hadden uitgevoerd om twee procent  korting van hun leveranciers te krijgen. De boeren stonden natuurlijk meteen op hun achterste benen en op de social media ging het ook nogal kort door de bocht met de veroordelingen. De ‘oppermachtige’ Albert…

Column: Contractmanagement niet voor softies

24 aug 2012

Zo’n crisis is toch maar fijn. Niet voor de vijfhonderdduizend werklozen die Nederland nu telt. Ook niet voor de Spanjaarden en de Grieken. Maar wel voor de efficiency van onze bedrijfsprocessen. Vóór de crisis werden hoogstens de meest bedrijfskritische processen serieus beschreven en geaudit. Nu de crisis een paar jaar voortduurt, zijn ook de minder…

Artikel FMI: Doe-het-zelf: inkoopbesparingsanalyse

23 aug 2012

Inkoop is door veel organisaties ontdekt als dankbare bron van besparingen. De leveranciers een keer goed onder druk zetten en je sleept er na een onderhandeling zó een hoge korting uit. Makkelijk verdiend. Zeker in de crisis kun je een dergelijke eenvoudige kortetermijn-winstpakker niet laten liggen. En het is ook nog geheel pijnloos voor je eigen organisatie. Toch? Download het…

Training Nieuwe aanbestedingswet en Europese richtlijn: inschrijving gesloten

17 jul 2012

Inkoop in de publieke sector ontwikkelt zich snel. De prioriteit verschuift van rechtmatigheid naar doelmatigheid. Dat neemt niet weg dat het Europees aanbesteden, en alles wat daar bij komt kijken, automatisch van een leien dakje gaat. Veranderingen in wet- en regelgeving rondom de aanbestedingswet lijken op dag basis te gaan gelet op alle nieuwe berichten…

Column: Bond Tegen Decentraal Inkopen

16 jul 2012

Inkopen is leuk, gemakkelijk en iedereen kan het beter dan de inkoper. Je hebt geld te besteden dus leveranciers zijn aardig voor je en je onderhandelingsvaardigheden zijn top. Op de soek in Marrakech werkte het prima, toch? Trouwens, die inkoper van ons heeft een contract gesloten met een ICT-boer waar de pc’s duurder zijn dan bij de…

Aeves Brand New 2012 – event groot succes

16 jul 2012

Op 12 juli heeft Aeves haar eerste klantenevenement en medewerkersevent georganiseerd. Op de prachtige zomeravond waren zo’n 80 VIP-gasten naar strandpaviljoen Republiek in Bloemendaal aan zee gekomen om met Aeves het glas te heffen op een zeer succesvolle start van onze ‘New Brand’. Pieter van der Vloed, oprichter en partner van Aeves, gaf in zijn…

Column: Weg met korting!

11 jun 2012

Ik ben het zat. Echt, ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil het woord nooit meer horen: korting, pfff. En dan helemaal in relatie tot inkoop. Korting ís namelijk helemaal geen inkoopbegrip (NEVI, haal het vandaag nog uit de algemene begrippenlijst!) maar een zwak – en achterhaald – marketingbegrip. Eén om wat aan consumenten…

Doe-het-zelf inkoopbesparingsanalyse

10 mei 2012

Inkoop is door veel organisaties ontdekt als dankbare bron van besparingen. De leveranciers een keer goed onder druk zetten en je sleept er na een onderhandeling zó een hoge korting uit. Makkelijk verdiend toch? Zeker in de crisis kun je een dergelijke  eenvoudige kortetermijn-winstpakker niet laten liggen. En het is ook nog geheel pijnloos voor…

Column: inkopers komen van Mars, verkopers van Venus, marketeers van Jupiter

25 apr 2012

Wat als inkoop en verkoop dezelfde taal zouden spreken? Wat als inkopers en verkopers elkaar het licht in de ogen wél zouden gunnen? Wat als we elkaar zouden opzoeken om onze organisatie samen sterker te maken? Dan zouden we in Utopia leven! Dat is voor de meeste organisaties écht een brug te ver: in- en…

Column: Shared Value Creation

2 apr 2012

Michael Porter luidde wat mij betreft op het ISMC congres in de RAI jongstleden december een nieuwe fase in het duurzaamheidstijdperk in met Shared Value Creation. De gedachte daarachter is dat organisatie maatschappelijk sociaal onverantwoorde activiteiten vermijden, in plaats van dat ze aan symptoombestrijding doen en er financieel toch beter van worden. Het klinkt als een open…

Aeves benoemt Raad van Advies

9 mrt 2012

Rob de Laat en Dennis Veldhuizen treden toe tot de Raad van Advies van Aeves Commercieel dienstverlener Aeves professionaliseert verder Aeves heeft per 1 maart 2012 Rob de Laat en Dennis Veldhuizen aangesteld in haar Raad van Advies. Vanuit een adviserende en toezichthoudende rol zullen De Laat en Veldhuizen met hun specifieke ervaring de directie…

Column: Ombuigen of barsten

1 feb 2012

Column: Ombuigen of barsten ‘Ombuigen’ is de nette term die de overheid hanteert voor ‘minder geld uitgeven’. Op het eerste gezicht klinkt dat ombuigen vrij onschuldig. Je vermoedt geen zwaar ingrijpende maatregelen. Maar schijn bedriegt. Ombuigen is een verzamelbak voor de meest rigoureuze, slimme (of domme), doeltreffende en (in)efficiënte maatregelen die de teruglopende begrotingen weer…

Commercieel dienstverlener Aeves breidt uit

30 jan 2012

Vanaf januari 2012 is het Aeves team uitgebreid met Wim Nieland en Sherief Abdalla Bij Aeves zal Nieland, in een uitdagende markt, de Publieke propositie gaan bouwen in de rol van directeur Publiek. Wim Nieland (1973) heeft, voor hij zich als mede ondernemer bij Aeves aansloot, ruim 10 jaar voor meerdere inkoopadviesbureaus gewerkt. De laatste was ADC.…

iProcurement

18 jan 2012

Werk je nog niet ‘in the cloud’? Dan ga je echt niet met je tijd mee. Weet je überhaupt niet waar ik het over heb? Dan loop je inmiddels al helemáál achter. De digitalisering van het werken is een onstuitbare trend geworden, die ook aan Inkoop niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Aan de hand geleid…

Column: I=PxQ

7 jan 2012

Hoogleraren discussiëren al jaren levendig over de juiste definitie voor inkoop. Ik probeer het altijd maar simpel te houden: inkoop is prijs maal hoeveelheid; I = P x Q. Momenteel krijg ik veel opdrachten om kosten te besparen. De overheidsorganisaties waar ik voor werk kunnen het geld nu goed gebruiken. De verwachtingen van met name…

Column: Bohemiaanse revolutie in gemeenteland

7 jan 2012

Er is een revolutie gaande. Er gebeurt iets onconventioneels bij gemeentes. Iets wat z’n weerga niet kent. Het geld is op… Wat, geen geld meer? Hoezo geen géld meer? De overheid maakt toch geld. Als het op is laten ze de drukpersen toch gewoon wat harder draaien? Dat zeg ik. Er gebeurt momenteel iets wat…

Column: Verplichte inburgeringscursus voor inkopers

7 jan 2012

Sinds 2007 is het verplicht te slagen voor het inburgeringsexamen als je als buitenlander in Nederland toegelaten wilt worden. Met dit examen bewijs je dat je in ieder geval de moeite hebt genomen om de Nederlandse taal en gewoonten te leren. Natuurlijk zijn de vragen die je op dat examen moet beantwoorden discutabel. Hoe lang…

Column: don’t ask, don’t tell…

7 jan 2012

Toegevoegde waarde. Wat mij betreft hét modewoord van 2010. Added value hoor je ook wel. Als mensen dat laatste zeggen, ben ik altijd extra op m’n hoede. Het wordt al gauw wolkenfietserij. Helemaal als het woord “strategisch” in dezelfde zin voorkomt. Het nieuwe kabinet dat argumenten verzint om toch naar Afghanistan te gaan, de CEO…

Column: Amnesia memoria del natio redimo

7 jan 2012

Laatst las ik over een onderzoek naar de perceptie van mensen over hun eigen IQ. Ik weet de exacte getallen niet meer, maar blijkbaar denkt het overgrote deel dat zijn of haar IQ bovengemiddeld is. Dat is natuurlijk een grappige constatering die best menselijk is. Ik vermoed dat we op dezelfde manier ons eigen geheugen…

Column: No-cure, no-pay bij de Hema

15 dec 2011

Laatst viel mijn oog bij de kassa van de Hema op een bord met een niet-goed-geld-terug garantie. Wat goed zeg! En wat een lef van die Hema. Ze hebben dus zoveel vertrouwen in zichzelf en in de kwaliteit van hun assortiment dat ze, zonder mij persoonlijk te kennen, garanderen dat ik tevreden ben. Of mijn…

Succesvol onderhandelen? Draag rode kleding

11 apr 2011

Mensen die rode kleding dragen presteren beter bij een onderhandeling dan mensen in witte kleding. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Daphne Hachmang aan de Universiteit van Tilburg. Daphne Hachmang voerde een experiment uit waarbij 48 mannen en 48 vrouwen onderhandelden over de in- en verkoop van koffie. Om invloed van geslacht te vermijden –…

Meer topmanagers kiezen voor klantfocus

20 mrt 2011

15-02-2011 Meer dan de helft van de bedrijven (52%) kiest voor een op marktsegmenten toegesneden strategie en focust daarmee nadrukkelijk op de klant. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek Strategy Trends 2011 van adviesbureau Berenschot. Het blijkt overigens lastig deze klantfocus naar de praktijk om te zetten. Van de ondervraagde topmanagers wil 78%…

Vraag om aanbod

20 mrt 2011

De inkrimpingen en ontslagrondes door de recessie staan nog vers in het geheugen, maar er klinken al heel andere geluiden. Er is schaarste aan vakspecialisten, en die zal de komende jaren alleen maar groter worden. Hoe staat de arbeidsmarkt er precies voor? In september daalde de werkloosheid volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)…