Zorginkoop vraagt om individuele aandacht

5 sep 2014

Op 4, 5 en 6 september organiseerde Aeves met Robbe & Partners de opleiding “Inkoper in het sociale domein”. Tijdens die dagen stond de decentrale inkoop van zorg door gemeenten centraal.

Wijzigingen in het sociaal domein, waaronder de benodigde cultuuromslag, de financiële druk die rust op gemeenten en de tijdsdruk waaronder de transities moeten zijn voltooid, leiden tot een enorme toename in de vraag naar gespecialiseerde inkoopexpertise. Het aanbod van die specialisten met én gedegen kennis van het zorgdomein én inkoop én bestuurskundige expertise is echter (zeer) klein.

Robbe & Partners en Aeves hebben samen de opleiding “Inkoper Sociaal Domein” ontwikkeld, die opleidt tot gecertificeerd Inkoper Sociaal Domein. Bovendien schreven Wim Nieland en Susan Schutjes van Aeves samen met Tim Robbe een uitgebreid artikel over de ontwikkelingen door de decentralisatie van de zorginkoop.

Het artikel Zorginkoop vraagt om individuele aandacht biedt een goede introductie in de materie!