Workshop Best Value Procurement voor overheidsorganisaties

19 dec 2012

logo

Inkoopmeesters

Hoe selecteer je de beste expert in plaats van de beste inschrijver?

Veel aanbestedende diensten hebben de voorbije jaren slagen gemaakt in de professionalisering van hun inkoop. Er is veel aandacht besteed aan het verbeteren van processen en de competenties van inkopers, met als doel vooral de rechtmatigheid van het inkopen te verbeteren. Inmiddels kan gesteld worden dat veel organisaties dit redelijk op orde hebben. Nu de procesmatige kant van inkopen geregeld is neemt de aandacht voor de inhoud toe. De professionele inkoper realiseert zich daarbij dat hij, maar ook zijn collega`s in andere rollen binnen de organisatie, niet beschikken over uitputtende kennis van alles wat er wordt ingekocht. Een tekort aan inhoudelijke kennis kan ertoe leiden dat slecht presterende leveranciers opdrachten verwerven terwijl echte experts zich niet kunnen onderscheiden. Actuele en praktische kennis en ervaring is met name beschikbaar in de leveranciersmarkt. Het benutten van die kennis is vanuit inkoopperspectief echter nog geen gemeengoed.

Veel organisaties in Nederland, waaronder Rijkswaterstaat, hebben BVP omarmd om te kunnen beschikken over maximale kennis. De kern bij BVP is dat een aanbestedende dienst doelstellingen formuleert en voor de wijze waarop die doelstellingen worden gerealiseerd kan vertrouwen op de beste expert voor de betreffende opdracht. De beste expert wordt geselecteerd aan de hand van zijn visie op de opdracht, de mate waarin hij risico`s voor opdrachtgever beheersbaar maakt en de toegevoegde waarde die hij kan inbrengen. Hoe complexer de materie, hoe meer waarde zal BVP zal brengen. Daarnaast is de rechtmatigheid bij BVP ook gewaarborgd.

Hoewel de waarde van BVP door steeds meer overheidsorganisaties wordt gezien is het aantal (Europese) aanbestedingen nog beperkt. Zou het koudwatervrees zijn? Aeves en Inkoopmeesters bieden u een inkijkje in de praktijk van BVP.

 Inhoud workshop:

  • Theoretische inleiding
  • Bespreking van praktijkcasussen
  • Verloop van een BVP Europese aanbesteding
  • (Aanbestedingsrechtelijke) valkuilen en toepassingsmogelijkheden

Na de workshop bent u in staat de afwegingen te maken over de inzet van BVP en uw collega`s te informeren over en overtuigen van de consequenties van BVP toepassing. Aan de hand van praktische schriftelijke informatie kunt u uw eerste stappen zetten in het gebruik van het innovatieve gedachtengoed.

De workshop wordt gegeven door twee ervaren BVP-moderatoren.

Moderators:      Douwe Schreiber, consultant bij inkoopadviesbureau Aeves

Jean-Paul Roegies, zelfstandig inkoopprofessional

(Inkoopmeesters)

Datum:              Dinsdag 5 maart 2013

Programma:  

12.00 – 12.45 uur    lunch

12.45 – 17.00 uur    workshop

17.00 – 17.45 uur    borrel

Kosten:            € 295,- (excl. BTW) p.p. (incl. Lunch, borrel en parkeren)

Locatie:            Aeves, Olympia 1d Hilversum

Doelgroep:      Inkoopprofessionals uit de publieke sector

Inschrijven:       Inschrijven voor de workshop van 05-03-2013 kan via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen aan info@aevesbenefit.com U ontvangt na aanmelding een bevestiging met een routebeschrijving.

Workshop Best Value procurement voor overheidsorganisaties.pdf