Brain Boost

Verslag Brain boost ontbijtsessie ‘Handreiking Tenderkostenvergoeding’, donderdag 1 november 2018

9 nov 2018

Op donderdagochtend 1 november vond de 6e ‘Brain Boost ontbijtsessie’ plaats. Deze keer stond het de Handreiking Tenderkostenvergoeding centraal, die recent door de Tweede Kamer is aangenomen. Een onderwerp dat prikkelt, zo bleek al snel. Er werd uitvoerig gediscussieerd over nut en noodzaak van het vergoeden van tenderkosten en de standpunten liepen vaak behoorlijk uiteen. Dit zorgde voor een erg levendige en interessante ´boost´.

Wat kwam er ter sprake?

De Handreiking Tenderkostenvergoeding is ontstaan uit het traject ‘Beter Aanbesteden’. Beter Aanbesteden is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft in februari 2018 geleid tot de actieagenda Beter Aanbesteden.
De volgende zaken kwamen uitvoerig ter sprake:

• De juridische kaders, zoals gesteld door de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit.
• De redenen waarom je een tenderkostenvergoeding zou willen of zou moeten hanteren;.
• De wijze waarop je ook met andere maatregelen de kosten voor inschrijvers kunt beperken (en dus de noodzaak voor toepassing van een tenderkostenvergoeding kan voorkomen).
• Hoe tenderkostenvergoeding kan worden ingebed in het inkoopbeleid van een organisatie.
• Het afwegingsmodel (wanneer is toepassing ervan verplicht, wanneer sterk aan te raden en wanneer niet benodigd).
• Diverse aanbevelingen om de hoogte van de vergoeding te bepalen.

Tips & tricks

• Maak de tenderkostenvergoeding onderdeel van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en zorg ervoor dat de afweging of er wel of geen tenderkostenvergoeding dient te worden verstrekt aan inschrijvers, bij iedere aanbesteding wordt gemaakt.
• Zie de toepassing van tenderkostenvergoeding als een middel en geen doel op zich, ben je bewust van de kosten die leveranciers dienen te maken voor het doen van een aanbieding.
• Voorkom dat er in een vroegtijdig stadium teveel werk, kosten en risico’s komen te liggen bij inschrijvers. Indien dit niet of moeilijk is te voorkomen, pas dan een tenderkostenvergoeding toe.
• De Handreiking verplicht je er als aanbestedende dienst niet toe om bij iedere aanbestedingsprocedure een tenderkostenvergoeding toe te passen.
• Het toepassing van een tenderkostenvergoeding blijft maatwerk en daarmee branche- en situatie specifiek.

Volgende keer erbij zijn?

Van harte uitgenodigd! De volgende Brain Boost ontbijtsessie is gepland op 10 januari 2019, om 8.00 uur en vindt plaats in Amsterdam (Hogehilweg 3). Wederom staat het ontbijt en de koffie voor u klaar. Het onderwerp dat centraal staat: “geschiktheidseisen en selectiecriteria”.

Wat zijn geschiktheidseisen, wat zijn selectiecriteria en wat zijn de verschillen tussen beiden? Wat zijn de ontwikkelen in de relevante rechtspraak en waar liggen mogelijkheden? Wat zijn de best practices binnen verschillende aanbestedende diensten? Wissel uw werkwijze, vragen en ideeën uit met collega-inkopers en aanbestedende diensten. Een levendige discussie (wederom) gegarandeerd.

Deelnemen? Stuur dan even een mailtje naar info@aevesbenefit.com