uitspraak van de week header

Uitspraak van de Week: Uitgesloten? Niet getreurd, uw vordering komt misschien nog aan de beurt!

17 sep 2019

In de rechtspraktijk stellen inschrijvers vaak dat een andere inschrijver uitgesloten had moeten worden van de aanbestedingsprocedure. Maar wat als twee inschrijvers beroep indienen en uitsluiting van elkaar vorderen? En stel dat eentje daarvan wordt uitgesloten, heeft deze dan geen belang meer in haar eigen vordering tot uitsluiting? De hoogste Italiaanse bestuursrechter kon geen eenduidig antwoord op deze vraag geven en verzocht het Hof van Justitie EU om zich over het vraagstuk te buigen.

Een Italiaanse gemeente had een Europese aanbesteding in de markt gezet voor het ontwerp en de uitvoering van saneringswerkzaamheden. Inschrijver Lombardi eindigde op de derde plaats en stapte naar de rechter, omdat zij van mening was dat Delta Lavori (de nummer één) en Robertazzi (de nummer twee) uitgesloten hadden moeten worden. In dezelfde zaak vorderde Delta Lavori uitsluiting van Lombardi. Deze werd toegewezen voordat het beroep van Lombardi werd behandeld. Vervolgens oordeelde de rechter dat Lombardi niet-ontvankelijk is in haar beroep, omdat ze al is uitgesloten en hierdoor geen procesbelang meer heeft.

Lombardi vocht de niet-ontvankelijkheid aan tot aan de hoogste Italiaanse bestuursrechter. Deze bestuursrechter gaf aan dat een eenduidige lijn hieromtrent in het Italiaans recht ontbrak. Om die reden vroeg de Italiaanse rechter het volgende aan het Hof van Justitie: is het juridisch juist dat een inschrijver niet-ontvankelijk wordt verklaard wanneer zij reeds is uitgesloten door het beroep van een andere inschrijver, omdat zij hierdoor geen procesbelang meer zou hebben?

Het Hof oordeelde dat beide partijen een legitiem belang hebben bij de uitsluiting van de ander. De belangen van beide inschrijvers moeten als gelijkwaardig worden beoordeeld. Het kan daarom niet zo zijn dat een inschrijver die, door een tegenberoep van een andere inschrijver, uit wordt gesloten, hierdoor automatisch geen belang meer heeft in haar eigen vordering. In deze zaak had Lombardi volgens het Hof zeker een belang. Zij kon opnieuw kans maken op gunning van de opdracht wanneer de nummer één en twee worden uitgesloten. In dat geval zouden er namelijk geen geldige offertes zijn ingediend en moet de gemeente een nieuwe aanbestedingsprocedure organiseren als zij de opdracht alsnog wil vergeven. Bovendien was de uitsluiting van Lombardi nog niet definitief en kon zij deze nog aanvechten.

Met deze zaak benadrukt het Hof nogmaals dat lidstaten weliswaar persoonlijke autonomie hebben, maar dat deze autonomie er niet voor mag zorgen dat het Europees recht in het gedrang komt. Er automatisch van uitgaan dat een partij geen procesbelang meer heeft wanneer zij is uitgesloten druist volledig in tegen het Europees recht, in het bijzonder tegen het beginsel van effectieve rechtsbescherming!

Is je interesse gewekt en wil je de volledig uitgewerkte uitspraak ontvangen? Meld je dan aan voor onze wekelijkse jurisprudentie update via info@aevesbenefit.com

Dieuwertje Koesen en Farah Sediqi

Uitspraak van vorige week gemist? Klik hier om de Uitspraak van week 36 te lezen.

uitspraak-van-de-week-37

Over de Uitspraak van de Week

Ons team juristen volgt de ontwikkelingen binnen het aanbestedingsrecht op de voet. Iedere week bespreken zij ontwikkelingen binnen het vakgebied, waaronder de in die week gepubliceerde jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, van de nationale rechters en de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Onze juristen beschikken over een diepgaande en actuele kennis van het aanbestedingsrecht. Iedere week kiezen zij één “Uitspraak van de Week” uit: een uitspraak die opvalt en relevant is voor inkopers in de publieke sector. Die Uitspraak van de Week delen wij met u door middel van het weergeven van de casus, het rechterlijk oordeel én de impact voor de praktijk.

Wie zijn wij?

Ons team juristen bestaat uit twaalf gespecialiseerde aanbestedingsjuristen in vaste dienst, waarvan acht senior juristen. Drie van de acht komen uit de advocatuur. Onze juristen zijn voor veel klanten vaste sparringpartner op aanbestedingsjuridisch gebied: zowel voor inkopers, behoeftestellers als voor in house juristen. Omdat onze juristen ruime ervaring hebben met het zelf begeleiden van aanbestedingen, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, het opstellen van contracten en algemene voorwaarden en sommigen ook met het procederen hierover, kunnen zij praktisch en to the point adviseren. Door die praktische instelling, onze ruime ervaring én onze aantrekkelijke tarieven zijn wij vaak het ideale alternatief voor de inzet van een advocaat daar waar het geen gerechtelijke procedure betreft.