uitspraak van de week header

Uitspraak van de Week: Woordgebruik bij een gunningsbeslissing van doorslaggevend belang

16 jul 2019

De gunningsbeslissing is voor alle partijen een belangrijke mijlpaal in de aanbestedingsprocedure. Aanbestedende diensten motiveren hierin hun keuze voor de winnende inschrijving. Op basis van de gunningsbeslissing moeten inschrijvers kunnen controleren of de aanbestedende dienst de beoordeling correct heeft uitgevoerd. Ook moet duidelijk zijn voor verliezende inschrijvers waarom zij niet gewonnen hebben en of bezwaar maken wel zin heeft. De methode verschilt per aanbesteding en de bewoording is cruciaal. Het vraagstuk van afgelopen week betrof een gunningsbeslissing, waarbij werd gemotiveerd waarom niet de maximale score was toegekend. Kan in zo’n geval de verliezende inschrijver er vanuit gaan dat er sprake is van een systematiek met puntenaftrek waarbij alle inschrijvers bij voorbaat de maximale score krijgen? Hierover boog de rechtbank Zeeland-West-Brabant zich.

Een gemeente zette een opdracht in de markt voor werkzaamheden aan fietspaden, waarbij schade door wortelopdruk en mollengangen moest worden verholpen. Inschrijvers waren vrij om oplossingen aan te dragen, rekening houdend met enkele randvoorwaarden. Voor de subgunningscriteria ‘verkeersplan’ en ‘duurzaamheid’ konden inschrijvers een fictieve korting behalen. Hoe meer meerwaarde een plan van aanpak had op een viertal punten, hoe hoger de toe te kennen fictieve korting.

Na beoordeling van de inschrijvingen liet de gemeente aan eiseres weten dat zij niet de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend. In de motivering van de gunningsbeslissing stond opgenomen dat het plan van aanpak voor het subgunningscriterium ‘duurzaamheid’ veel meerwaarde bood. De gemeente gebruikte ook de volgende zinsnede: “De reden dat u niet de maximale score heeft behaald (…)” en noemde vervolgens de redenen waarom de maximale score niet werd toegekend.

Eiseres is het hier niet mee eens en stelt dat de gemeente de beoordelingsmethodiek van het subgunningscriterium ‘duurzaamheid’ niet juist heeft toegepast. De opgegeven redenen, waardoor eiseres niet de maximale score toegekend heeft gekregen, zouden feitelijk onjuist zijn en niets te maken hebben met het subgunningscriterium. Volgens eiseres had zij de maximale fictieve korting moeten krijgen, waardoor zij als eerste zou zijn geëindigd.

De voorzieningenrechter wordt ingeschakeld om antwoord te geven op de vraag of de gemeente de beoordelingsmethodiek op de juiste wijze heeft toegepast. Volgens de rechter gaat eiseres er onterecht van uit dat er sprake is van een systematiek met puntenaftrek. Dit impliceert dat inschrijvers bij voorbaat de maximale score krijgen, die vervolgens daalt bij minpunten. Volgens de gemeente is de systematiek zo dat een 0 wordt toegekend als de beantwoording niet aan alle gevraagde elementen voldoet en afhankelijk van de meerwaarde punten worden toegekend. De rechter oordeelt dat de aanbestedingsstukken duidelijk zijn en een behoorlijk geïnformeerde en oplettende inschrijver de puntentoekenning niet op een andere manier had kunnen begrijpen. Eiseres had een aantal punten niet duidelijk beschreven, waardoor de gemeente terecht tot de conclusie is gekomen dat de maximale score niet kon worden toegekend.

Deze uitspraak leert ons dat je er als inschrijver niet vanuit kunt gaan dat je automatisch de maximale score krijgt toegekend. Daarnaast moet je als aanbestedende dienst op de bewoordingen letten die je gebruikt in een gunningsbeslissing. De wijze van formuleren kan doorslaggevend zijn. Als in onderhavige zaak de gunningsbrief anders was verwoord, was er wellicht niet eens een rechtszaak geweest.

Is je interesse gewekt en wil je de volledig uitgewerkte uitspraak ontvangen? Meld je dan aan voor onze wekelijkse jurisprudentie update via info@aevesbenefit.com!

Dieuwertje Koesen en Linny Karssemeijer

Uitspraak van vorige week gemist? Klik hier om de Uitspraak van week 27 te lezen.

 

Over de Uitspraak van de Week

Ons team juristen volgt de ontwikkelingen binnen het aanbestedingsrecht op de voet. Iedere week bespreken zij ontwikkelingen binnen het vakgebied, waaronder de in die week gepubliceerde jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, van de nationale rechters en de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Onze juristen beschikken over een diepgaande en actuele kennis van het aanbestedingsrecht. Iedere week kiezen zij één “Uitspraak van de Week” uit: een uitspraak die opvalt en relevant is voor inkopers in de publieke sector. Die Uitspraak van de Week delen wij met u door middel van het weergeven van de casus, het rechterlijk oordeel én de impact voor de praktijk.

Wie zijn wij?

Ons team juristen bestaat uit twaalf gespecialiseerde aanbestedingsjuristen in vaste dienst, waarvan acht senior juristen. Drie van de acht komen uit de advocatuur. Onze juristen zijn voor veel klanten vaste sparringpartner op aanbestedingsjuridisch gebied: zowel voor inkopers, behoeftestellers als voor in house juristen. Omdat onze juristen ruime ervaring hebben met het zelf begeleiden van aanbestedingen, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, het opstellen van contracten en algemene voorwaarden en sommigen ook met het procederen hierover, kunnen zij praktisch en to the point adviseren. Door die praktische instelling, onze ruime ervaring én onze aantrekkelijke tarieven zijn wij vaak het ideale alternatief voor de inzet van een advocaat daar waar het geen gerechtelijke procedure betreft.