uitspraak van de week header

Uitspraak van de Week: Gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd

31 jul 2019

Een aanbestedende dienst is verplicht haar gunningsbeslissing te motiveren en volgens de wet moet de aanbestedende dienst in deze motivering de relevante redenen geven. Dit zijn in ieder geval de kenmerken en relatieve voordelen van de winnende inschrijving. Een inschrijver moet alle relevante informatie hebben om een beroep in te kunnen stellen. Maar tot hoever strekt ‘álle relevante informatie’. En hoe verhoudt zich de verplichting alle relevante informatie te geven tot de commerciële belangen van de winnaar? Deze vragen kwamen aan bod in een uitspraak van de Rechtbank Den Haag vorige week.

De zaak gaat om een openbare Europese aanbestedingsprocedure van de Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna: DJI) voor beveiligingsdiensten. Zowel G4S als Trigion Beveiliging (hierna: Trigion) hebben zich ingeschreven op de aanbesteding. DJI deelt bij brief mee aan G4S dat zij als tweede in de rangorde is geëindigd en dat Trigion de opdracht heeft gewonnen. Vervolgens vraagt G4S aan DJI om onderbouwing van de scores van Trigion. Deze informatie weigert DJI te verschaffen, waarop G4S een kort geding aanhangig maakt. Volgens G4S is de aan haar verstrekte motivering namelijk onvoldoende. DJI zou inzicht moeten geven in de kenmerken en relatieve voordelen van de winnende inschrijving en dat heeft zij volgens G4S nagelaten.

De rechter wijst de vorderingen van G4S resoluut van de hand. De rechter concludeert dat DJI naast de eindscores ook de scores van G4S en Trigion op alle subgunningscriteria heeft verstrekt. Daarnaast heeft DJI deze onderbouwd met een uitgebreide motivering waaruit de positieve en negatieve elementen van de inschrijving van G4S duidelijk naar voren komen. Ook zou voldoende zijn benoemd, door middel van deelscores, wat de relatieve voordelen zijn van de inschrijving van Trigion ten opzichte van de inschrijving van G4S. De rechter neemt bij haar beoordeling mee dat de gunningsbeslissing niet los gezien kan worden van de al aanwezige informatie bij de inschrijvers in de vorm van de aanbestedingstukken. Bij elkaar zou dit voldoende informatie geven. Er is volgens de rechter voldaan aan het doel van de motivering, namelijk een inschrijver informeren en voldoende rechtsbescherming bieden tegen het gunningsbesluit.

Het is frappant dat tussen deze uitspraak van de rechter en eerdere adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts verschil zit in wat gezien wordt als een afdoende motivering. Een uitgebreidere motivering zou volgens de rechter in dit geval kunnen leiden tot het openbaar maken van bedrijfsgevoelige informatie. G4S droeg onder andere aan dat zij wenste te vernemen welke maatregelen Trigion heeft genomen om bepaalde risico’s weg te nemen. Juist deze informatie is volgens de rechter bedrijfsgevoelig, omdat het gaat om een bedachte oplossing van Trigion. Dit staat in contrast met adviezen uit 2016 en 2017 van de Commissie van Aanbestedingsexperts, waarin geconcludeerd werd dat juist de relatieve voordelen van de winnende inschrijving benoemd moeten worden in de motivering.

Een aanbestedende dienst is verplicht om verliezende inschrijvers zo goed mogelijk te informeren en voldoende rechtsbescherming tegen het gunningsbesluit mogelijk te maken. Concurrentiegevoelige informatie valt echter buiten deze motiveringsplicht en mag niet gedeeld worden met de inschrijvers. Een verliezend inschrijver kan daarom verwachten dat een gang naar de rechter daar geen verandering in brengt. Maar het feit dat de reikwijdte van de motiveringsplicht niet eenduidig uitgelegd wordt door enerzijds de rechter en anderzijds de Commissie van Aanbestedingsexperts, leidt ertoe dat inschrijvers de verleiding soms niet kunnen weerstaan.

Is je interesse gewekt en wil je de volledig uitgewerkte uitspraak ontvangen? Meld je dan aan voor onze wekelijkse jurisprudentie update via info@aevesbenefit.com!

Dieuwertje Koesen en Laurens van den Brink

Uitspraak van vorige week gemist? Klik hier om de Uitspraak van week 29 te lezen.

 

Over de Uitspraak van de Week

Ons team juristen volgt de ontwikkelingen binnen het aanbestedingsrecht op de voet. Iedere week bespreken zij ontwikkelingen binnen het vakgebied, waaronder de in die week gepubliceerde jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, van de nationale rechters en de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Onze juristen beschikken over een diepgaande en actuele kennis van het aanbestedingsrecht. Iedere week kiezen zij één “Uitspraak van de Week” uit: een uitspraak die opvalt en relevant is voor inkopers in de publieke sector. Die Uitspraak van de Week delen wij met u door middel van het weergeven van de casus, het rechterlijk oordeel én de impact voor de praktijk.

Wie zijn wij?

Ons team juristen bestaat uit twaalf gespecialiseerde aanbestedingsjuristen in vaste dienst, waarvan acht senior juristen. Drie van de acht komen uit de advocatuur. Onze juristen zijn voor veel klanten vaste sparringpartner op aanbestedingsjuridisch gebied: zowel voor inkopers, behoeftestellers als voor in house juristen. Omdat onze juristen ruime ervaring hebben met het zelf begeleiden van aanbestedingen, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, het opstellen van contracten en algemene voorwaarden en sommigen ook met het procederen hierover, kunnen zij praktisch en to the point adviseren. Door die praktische instelling, onze ruime ervaring én onze aantrekkelijke tarieven zijn wij vaak het ideale alternatief voor de inzet van een advocaat daar waar het geen gerechtelijke procedure betreft.