uitspraak van de week header

Uitspraak van de Week: Tegenstrijdigheid in inschrijving leidt tot uitsluiting

23 jul 2019

Een aanbestedende dienst moet er van uit kunnen gaan dat een inschrijver zal voldoen aan gestelde eisen, als zij zich in haar inschrijving daarmee akkoord heeft verklaard. Maar wat als de beantwoording van de wensen die akkoordverklaring inhoudelijk niet ondersteunt? Moet een aanbestedende dienst dan nog steeds erop vertrouwen dat de inschrijver zal voldoen aan de eisen? Of leidt een dergelijke tegenstrijdigheid tot uitsluiting? En is de aanbestedende dienst verplicht om een verificatievraag stellen aan de inschrijver voordat zij de inschrijver uitsluit? Deze vragen stonden centraal in een uitspraak van de rechtbank Den Haag vorige week.

De zaak ging om een openbare Europese aanbestedingsprocedure van de Rijksoverheid voor de inhuur van flexibele arbeidskrachten. In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat inschrijvers door middel van een akkoordverklaring moeten voldoen aan alle gestelde eisen, op straffe van uitsluiting. Tevens staat in de stukken dat wanneer uit een inschrijving, bijvoorbeeld uit de uitwerking van de wensen, blijkt dat niet wordt voldaan aan eisen, de inschrijving terzijde wordt gelegd. Eis 6.7 van het programma van eisen stelt dat de kosten voor de opleiding en training van arbeidskrachten en de kosten van de bestede uren daaraan, voor rekening van de opdrachtnemer komen.

Start People en Tempo Team hebben zich ingeschreven op de aanbesteding. Beiden hebben ze een akkoordverklaring voor het programma van eisen bij hun inschrijving gevoegd. Echter, bij de uitwerking van de wensen noemt Start People dat zij flexibele arbeidskrachten opleidingen aanbiedt die onder werktijd plaatsvinden en waarvan de kosten worden gefactureerd aan de aanbestedende dienst. Omdat dit in strijd is met eis 6.7, wordt Start People uitgesloten van verdere deelname.

Start People begint een procedure bij de rechter en stelt dat de uitsluiting ongerechtvaardigd is. Zij is namelijk van mening dat met haar akkoordverklaring duidelijk was dat zij aan de eisen zou voldoen en dat de aanbestedende dienst daarop zou moeten vertrouwen. De aanbestedende dienst had ten minste een verduidelijkingsvraag moeten stellen voordat zij overging tot uitsluiting. De rechter maakt korte metten met de vorderingen van Start People en verwijst naar de relevante teksten in de aanbestedingsstukken. Alles wijst naar één uitleg, namelijk dat opleidingskosten en -uren voor rekening van opdrachtnemer komen, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. Ook staat duidelijk in de stukken dat indien uit de inschrijving blijkt dat er niet wordt voldaan aan bepaalde eisen, dit uitsluiting ten gevolg heeft. De aanbestedende dienst had dan ook alle recht om Start People uit te sluiten. Tevens oordeelt de rechter dat de aanbestedende dienst geen navraag had kunnen doen alvorens over te gaan tot uitsluiting, het stellen van een verificatievraag zou immers leiden tot een wezenlijke wijziging van de inschrijving.

Met louter een akkoordverklaring voor het programma van eisen sta je als inschrijver dus niet veilig. De gehele inschrijving moet conform de aanbestedingsstukken zijn, dus ook de uitwerking van de wensen!

Is je interesse gewekt en wil je de volledig uitgewerkte uitspraak ontvangen? Meld je dan aan voor onze wekelijkse jurisprudentie update via info@aevesbenefit.com!

Dieuwertje Koesen en Farah Sediqi

Uitspraak van vorige week gemist? Klik hier om de Uitspraak van week 28 te lezen.

Over de Uitspraak van de Week

Ons team juristen volgt de ontwikkelingen binnen het aanbestedingsrecht op de voet. Iedere week bespreken zij ontwikkelingen binnen het vakgebied, waaronder de in die week gepubliceerde jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, van de nationale rechters en de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Onze juristen beschikken over een diepgaande en actuele kennis van het aanbestedingsrecht. Iedere week kiezen zij één “Uitspraak van de Week” uit: een uitspraak die opvalt en relevant is voor inkopers in de publieke sector. Die Uitspraak van de Week delen wij met u door middel van het weergeven van de casus, het rechterlijk oordeel én de impact voor de praktijk.

Wie zijn wij?

Ons team juristen bestaat uit twaalf gespecialiseerde aanbestedingsjuristen in vaste dienst, waarvan acht senior juristen. Drie van de acht komen uit de advocatuur. Onze juristen zijn voor veel klanten vaste sparringpartner op aanbestedingsjuridisch gebied: zowel voor inkopers, behoeftestellers als voor in house juristen. Omdat onze juristen ruime ervaring hebben met het zelf begeleiden van aanbestedingen, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, het opstellen van contracten en algemene voorwaarden en sommigen ook met het procederen hierover, kunnen zij praktisch en to the point adviseren. Door die praktische instelling, onze ruime ervaring én onze aantrekkelijke tarieven zijn wij vaak het ideale alternatief voor de inzet van een advocaat daar waar het geen gerechtelijke procedure betreft.