Uitspraak van de Week: Eigen inschrijving ongeldig? Bezwaar maken tegen andere inschrijving loont!

3 sep 2018

Dat een inschrijver die een inschrijving indient die ongeldig is, onder omstandigheden een gerechtvaardigd belang heeft bij haar vorderingen in kort geding, bleek maar weer eens in een zaak die onlangs diende voor de Rechtbank Oost-Brabant.

Indien er, zo benadrukte de rechter, slechts twee inschrijvingen zijn gedaan en de inschrijving van de tweede inschrijver tevens ongeldig wordt verklaard, wordt een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart waar de eerste inschrijver vervolgens weer aan kan deelnemen.

In bovengenoemde zaak bepaalde de rechter ook dat indien in de aanbestedingsstukken randvoorwaarden zijn opgenomen waar bepaalde producten aan dienen te voldoen, om zodoende deel te kunnen nemen aan een smaaktest die onderdeel uitmaakt van de concretiseringsfase, geen producten kunnen worden toegelaten die in eerste instantie niet voldoen aan deze randvoorwaarden.

Wat was er nu precies aan de hand?

 

Feiten
Op 20 december 2017 publiceert de gemeente Helmond een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de inkoop van cateringdiensten, waaronder het plaatsen van warme drankenautomaten in het stadskantoor van de gemeente. In de inschrijvingsleidraad is onder andere opgenomen dat partijen in de beoordelingsfase minstens een gemiddelde van 6 of hoger moeten scoren voor het prestatie-, risico- en kansendossier, voordat zij in aanmerking komen voor de interviews. Uiteindelijk gaan de drie inschrijvers met de hoogste score door naar de smaaktest. De gemeente heeft ook een aantal randvoorwaarden opgenomen waaraan de warme drankenautomaten aan moeten voldoen. Zo moet de automaat desgevraagd melk en suiker in de consumpties kunnen leveren.

Zowel Hutten Business Catering B.V. en V’Business B.V. h.o.d.n. Vitam hebben zich ingeschreven en hebben voor de smaaktest hun koffieautomaten geïnstalleerd op het stadskantoor. Vitam schrijft zich in met een koffieautomaat met drie canisters en legt tijdens de smaaktest de losse suikerzakjes naast het automaat neer.

Op 30 maart 2018 laat de gemeente aan Hutten weten dat haar inschrijving geldig is, maar zij niet de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan. Met Vitam wenst de gemeente de concretiseringsfase in te gaan. De scores van Hutten waren: 6 (prestatiedossier), 6 (risicodossier), 4 (kansendossier), 6 (interview), 4 (koffiesmaaktest).

Per brief van 11 april 2018 laat Hutten weten bezwaar te maken tegen de voorgenomen gunning aan Vitam, omdat Vitam geen besteksconforme inschrijving heeft gedaan. Uit de randvoorwaarden blijkt immers dat een koffieautomaat desgevraagd melk en suiker moet kunnen leveren. Vitam heeft echter een koffieautomaat gebruikt waarbij niet de optie tot het leveren van suiker was opgenomen. Daarom had Vitam ook moeten worden uitgesloten. De gemeente erkent dat het automaat ten tijde van de smaaktest slechts drie canisters bevatte, maar stelt dat Vitam het apparaat zou uitbreiden met een vierde canister zodat ook suiker kon worden geleverd. Ten tijde van de smaaktest was deze vierde canister echter nog niet toegevoegd aan het koffieautomaat, waardoor de ‘toevoeging van suiker’ op een eenvoudige manier is opgelost in de vorm van losse suikerzakjes. Vitam voert aan dat Hutten helemaal geen belang heeft bij deze procedure, omdat zij op grond van de leidraad nooit had mogen worden uitgenodigd voor het interview. Haar gemiddelde voor alle dossiers was namelijk lager dan een 6.

Uitspraak
De rechter stelt allereerst dat Vitam terecht heeft gemeld dat er een gemiddelde van een 6 moet worden behaald voor het prestatie-, risico- en kansendossier. Het gemiddelde van Hutten was een 5.33, waardoor de gemeente de inschrijving van Hutten ongeldig moet verklaren. Desondanks heeft Hutten wel belang bij haar vorderingen in dit kort geding, nu enkel Vitam en Hutten zelf een inschrijving hebben gedaan. Als de inschrijving van Vitam immers ook ongeldig wordt verklaard, dan kan de aanbesteding niet worden voortgezet. In de toekomst kan Hutten in dat geval deelnemen aan een nieuwe aanbestedingsprocedure.

Het staat vast dat Vitam heeft deelgenomen aan de smaaktest met een apparaat dat geen suiker bevatte, terwijl dit wel als randvoorwaarde was opgenomen. Derhalve had de gemeente Vitam niet tot de smaaktest, en in het verlengde daarvan de concretiseringsfase, mogen toelaten. De inschrijving van Hutten is echter ongeldig, waardoor haar vorderingen niet kunnen worden toegewezen, met uitzondering van de vorderingen die erop zien dat de gemeente het besluit van 30 maart 2018 moet intrekken en dat Vitam van de aanbesteding moet worden uitgesloten. Bij deze aanbesteding zijn dus geen geldige inschrijvingen gedaan.

 

Niels Hoppenbrouwers

 

 

Over de Uitspraak van de Week

Ons team juristen volgt de ontwikkelingen binnen het aanbestedingsrecht op de voet. Iedere week bespreken zij ontwikkelingen binnen het vakgebied, waaronder de in die week gepubliceerde jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, van de nationale rechters en de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Onze juristen beschikken over een diepgaande en actuele kennis van het aanbestedingsrecht. Iedere week kiezen zij één “Uitspraak van de Week” uit: een uitspraak die opvalt en relevant is voor inkopers in de publieke sector. Die Uitspraak van de Week delen wij met u door middel van het weergeven van de casus, het rechterlijk oordeel én de impact voor de praktijk.

Wie zijn wij?

Ons team juristen bestaat uit twaalf gespecialiseerde aanbestedingsjuristen in vaste dienst, waarvan acht senior juristen. Drie van de acht komen uit de advocatuur. Onze juristen zijn voor veel klanten vaste sparringpartner op aanbestedingsjuridisch gebied: zowel voor inkopers, behoeftestellers als voor in house juristen. Omdat onze juristen ruime ervaring hebben met het zelf begeleiden van aanbestedingen, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, het opstellen van contracten en algemene voorwaarden en sommigen ook met het procederen hierover, kunnen zij praktisch en to the point adviseren. Door die praktische instelling, onze ruime ervaring én onze aantrekkelijke tarieven zijn wij vaak het ideale alternatief voor de inzet van een advocaat daar waar het geen gerechtelijke procedure betreft.