Uitspraak van de week_header 4.0

Uitspraak van de Week: De één zijn dood is de ander zijn brood

17 dec 2019

Het is niet de eerste keer dat een ‘voltooide’ aanbesteding achteraf niet blijkt te voldoen aan het cruciale transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Zo ook als te weinig of tegenstrijdige informatie wordt gegeven aan de markt, terwijl de zittende leverancier bepaalde ontbrekende informatie wel heeft. Bedoeld of onbedoeld, de aanbesteding moet dan worden ingetrokken. De rechter wijst ons opnieuw op het belang van ondubbelzinnige en volledige informatieverstrekking in een zaak van de Rechtbank Amsterdam van vorige week.

Een gemeente had dit jaar een Europese aanbesteding in de markt gezet voor de verzorging van uitvaarten. In de aanbestedingsleidraad werd een gemiddeld jaarlijks aantal uitvaarten beschreven, plus daarbij het gegeven dat dit gemiddelde 80% van de overlijdensmeldingen betreft die de gemeente ontvangt. In de overige 20% van de gevallen kunnen de nabestaanden namelijk zelf voorzien in de kosten van de uitvaart. Het gunningscriterium prijs, waarbij een allesomvattende totaalprijs voor de opdracht wordt gevraagd, weegt voor 50% mee. Op de aanbesteding schrijven drie partijen in. Na gunning aan de reeds zittende leverancier vraagt een verliezende inschrijver om een herbeoordeling, omdat de prijs per uitvaart van de winnaar niet realistisch zou zijn. Zij stelt bij de rechter dat de aanbestedingsleidraad onduidelijk en voor meerdere interpretaties vatbaar is. Onduidelijk is namelijk of uitvaarten die door nabestaanden worden betaald, moeten worden meegenomen in de prijsstelling. Daarnaast heeft de zittende inschrijver een duidelijk voordeel ten opzichte van andere inschrijvers, omdat zij weet hoeveel uitvaarten door nabestaanden zelf worden betaald. Hierdoor zou de gemeente geen gelijk speelveld hebben geboden aan de markt.

Volgens de gemeente is het bepalen van de prijzen echter onderdeel van de bedrijfsstrategie van inschrijvers, waarbij rekening gehouden mocht worden met uitvaarten die alsnog bekostigd worden door nabestaanden van de overledene. Er zou geen sprake zijn van onduidelijk of een ongelijk speelveld.

De rechter gaat niet mee in het verweer van de gemeente en oordeelt dat de aanbestedingsleidraad inderdaad onduidelijk is, waardoor niet voor alle inschrijvers een gelijk speelveld is gecreëerd. De aanbestedingsleidraad is dan ook in strijd met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Dat een deel van de uitvaarten door nabestaanden worden betaald is wel genoemd in de aanbestedingsstukken, maar wordt niet gekwantificeerd. Daarom konden inschrijvers volgens de rechter concluderen dat deze uitvaarten niet hoefden te worden meegenomen in de prijsstelling. Dat twee andere inschrijvers dit anders hebben geïnterpreteerd betekent niet dat dit als waarheid moet worden aangenomen. Dit geeft alleen maar blijk van te weinig of tegenstrijdige informatie die door de gemeente is verstrekt. Daarnaast had de winnende en zittende leverancier inderdaad informatie beschikbaar over het aantal uitvaarten betaald door nabestaanden. De rechter oordeelt dat de gemeente geen gelijk speelveld heeft gecreëerd door de opdracht niet nader te specificeren. De aanbesteding moet dan ook worden stopgezet.

Wees dus volledig en ondubbelzinnig bij het verstrekken van informatie die als basis dient voor de prijsstelling. Het maakt niet uit of de prijs voor 10% of 70% meetelt in de beoordeling, alle informatie die invloed kan hebben op de prijs is relevant voor alle inschrijvers. Dit geldt al helemaal wanneer de zittende leverancier cruciale informatie heeft die andere marktpartijen niet hebben!

Farah Sediqi en Caroline Mesters

Is je interesse gewekt en wil je de volledig uitgewerkte uitspraak ontvangen? Meld je dan aan voor onze wekelijkse jurisprudentie update via info@aevesbenefit.com

Uitspraak van vorige week gemist? Klik hier om de Uitspraak van week 49 te lezen.

Uitspraak van de week 50

Over de Uitspraak van de Week

Ons team juristen volgt de ontwikkelingen binnen het aanbestedingsrecht op de voet. Iedere week bespreken zij ontwikkelingen binnen het vakgebied, waaronder de in die week gepubliceerde jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, van de nationale rechters en de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Onze juristen beschikken over een diepgaande en actuele kennis van het aanbestedingsrecht. Iedere week kiezen zij één “Uitspraak van de Week” uit: een uitspraak die opvalt en relevant is voor inkopers in de publieke sector. Die Uitspraak van de Week delen wij met u door middel van het weergeven van de casus, het rechterlijk oordeel én de impact voor de praktijk.

Wie zijn wij?

Ons team juristen bestaat uit twaalf gespecialiseerde aanbestedingsjuristen in vaste dienst, waarvan acht senior juristen. Drie van de acht komen uit de advocatuur. Onze juristen zijn voor veel klanten vaste sparringpartner op aanbestedingsjuridisch gebied: zowel voor inkopers, behoeftestellers als voor in house juristen. Omdat onze juristen ruime ervaring hebben met het zelf begeleiden van aanbestedingen, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, het opstellen van contracten en algemene voorwaarden en sommigen ook met het procederen hierover, kunnen zij praktisch en to the point adviseren. Door die praktische instelling, onze ruime ervaring én onze aantrekkelijke tarieven zijn wij vaak het ideale alternatief voor de inzet van een advocaat daar waar het geen gerechtelijke procedure betreft.