Uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek naar “innovatief inkopen in de publieke sector”

12 mrt 2015

Voor het derde jaar op rij is Aeves samen met een afstudeerder van de Haagse Hogeschool een onderzoek gestart naar een actueel inkooponderwerp in de publieke sector. Dit jaar hebben we gekozen om meer te weten te komen over ‘innovatief inkopen’. Het is een thema dat aansluit bij (maar niet hetzelfde is als) een ander actueel thema innovatiegericht inkopen’.

Het economische klimaat in Nederland leidt tot ombuigingen in overheidsbestedingen. In 2015 moet de Rijksoverheid alleen al 6,14 miljard euro bezuinigen. Om deze bezuiniging te halen streeft het kabinet naar een compacte overheid die slim inkoopt. Hierbij wordt ingezet op innovatiegericht inkopen. Innovaties (vernieuwingen van product, dienst of proces) zijn een voorwaarde om met minder middelen meer of hetzelfde resultaat te behalen. Deze efficiency sluit aan bij de besparingsambitie. Om leveranciers te stimuleren nog meer werk te maken van ‘innovatie’ heeft het kabinet besloten om 2,5% van de overheidsuitgaven aan innovaties te besteden. Dit moet eenboost geven aan de innovatie in het bedrijfsleven.

De theorie zegt dat innovaties het beste op een niet-traditionele manier moeten worden ingekocht. We zijn erg benieuwd hoe dit in de praktijk werkt. Met dit onderzoek maken we inzichtelijk in welke mate overheidsorganisaties innovatief inkopen succesvol toepassen en op welke inkoopcategorieën dit betrekking heeft. De onderzoeksresultaten worden in mei voor iedereen openbaar gemaakt onder meer op de website van Aeves.

Het duurt ongeveer 10 minuten om de on-line enquête in te vullen. Deze is te bereiken via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/D2QND2L We nodigen iedereen die te maken heeft met inkoop in de publieke sector uit om deze enquête in te vullen.

Alvast heel hartelijk dank.

Sanne Hendriks (Haagse Hogeschool) en Wim Nieland (Aeves)