Brain Boost_header

Uitnodiging Brain Boost – uitzonderingen op de aanbestedingsplicht: waar liggen de mogelijkheden?

16 mrt 2021

Het is algemeen bekend dat overheden bij het in de markt zetten van een opdracht gebonden zijn aan het aanbestedingsrecht. In beginsel moeten opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel dan ook worden aanbesteed.

Maar in welke omstandigheden geldt deze verplichting niet en welke uitzonderingsprocedures bevat de Aanbestedingswet? Tijdens de Brain Boost komen deze uitzonderingen uitgebreid aan bod.

Zo wordt het leerstuk van quasi-inbesteden uitgediept, wordt stilgestaan bij de horizontale samenwerking tussen aanbestedende diensten (aan de hand van de belangrijke arresten Remondis, Stadt Köln en Porin Kaupunki die het afgelopen jaar zijn gepubliceerd)  en wordt ingezoomd op uitsluitende rechten.

En wat is nu precies de reikwijdte van artikel 2.32 Aanbestedingswet? Dit wetsartikel stelt namelijk dat opdrachten aan één bepaalde ondernemer kunnen worden gegund wanneer de mededinging om technische of artistieke redenen ontbreekt. Maar wanneer is daar sprake van?

En weet u welke opdrachten onder de Aanbestedingswet zijn uitgesloten van de aanbestedingsplicht?

Kortom: de hoogste tijd om een volledige Brain Boost te wijden aan deze uitzonderingen. Neem deel en laat u bijpraten over de mogelijkheden die de Aanbestedingswet wel degelijk biedt.

Trainer: Niels Hoppenbrouwers, managing consultant bij AevesBenefit

Datum: Donderdag 22 april 2021

Programma: 14.00 – 16.00 uur

Kosten: Deelname is gratis en is via Microsoft Teams

Doelgroep: Inkopers en juristen uit de publieke sector

Inschrijven: Inschrijven voor de workshop van Brain Boost kan via een e-mail aan info@aevesbenefit.com 

AevesBenefit organiseert iedere 6 weken een Brain Boost sessie waar een aanbestedingsrechtelijk relevant onderwerp centraal staat. Deelnemers worden bijgepraat over de juridische kaders en de ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook worden onderling relevante ervaringen gedeeld en wordt de sessie afgesloten met praktische tips en tricks.