Brain Boost

Uitnodiging: Brain Boost sessie ‘splitsen of samenvoegen: wanneer wel en wanneer niet toegestaan?’ – 20 juni

14 mei 2019

Op donderdagmiddag 20 juni organiseert AevesBenefit een interactieve sessie met het thema ‘splitsen of samenvoegen: wanneer wel en wanneer niet toegestaan?’. De Brain Boost vindt plaats bij AevesBenefit in Amsterdam.

Is het samenvoegen van onderhoud en beheer van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties enerzijds en schadeverhaal bij aanrijdingsschade en vandalisme anderzijds toegestaan? En is dit anders wanneer kopieerapparaten, die ook een betaalfunctie moeten hebben, als één opdracht worden aanbesteed, zonder verdeling in percelen?

En mag een opdracht voor de levering van leermiddelen worden opgesplitst in percelen, waarin specifieke lesmethoden worden uitgevraagd?

Het verbod opdrachten ‘onnodig’ te clusteren en het gebod om opdrachten te splitsen in percelen, tenzij dat ‘niet passend’ is, zorgt in de aanbestedingspraktijk voor veel onduidelijkheid. De Aanbestedingswet geeft dan ook niet veel aanwijzingen over wat we onder ‘onnodig’ en ‘passend’ moeten verstaan.

Kortom: de hoogste tijd om een Brain Boost te wijden aan dit interessante onderwerp. Neem deel en laat u bijpraten over de juridische ruimte die er wel degelijk is.

Programma 

14:00 – 17:00 Brain Boost
17:00 – 18:00 Borrel

Details

Doelgroep: Inkopers en juristen uit de publieke sector
Trainer: Niels Hoppenbrouwers (Senior aanbestedingsjurist AevesBenefit)
Locatie: AevesBenefit (Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam)
Datum: Donderdag 20 juni
Kosteloos aanmelden: stuur een mail aan info@aevesbenefit.com (maximaal
20 deelnemers)

AevesBenefit organiseert iedere 6 weken een Brain Boost sessie waar een aanbestedingsrechtelijk relevant onderwerp centraal staat. Deelnemers worden bijgepraat over de juridische kaders en de ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook worden onderling relevante ervaringen gedeeld en wordt de sessie afgesloten met praktische tips en tricks.

Raadpleeg deze link voor het verslag van de vorige Brain Boost.