Brain Boost

Uitnodiging: Brain Boost sessie ‘geschiktheidseisen en selectiecriteria’ – 18 april

26 mrt 2019

Op donderdagmiddag 18 april organiseert AevesBenefit een interactieve sessie met het thema ‘geschiktheidseisen en selectiecriteria’. De Brain Boost vindt plaats bij AevesBenefit in Amsterdam.

Het komt regelmatig voor dat de termen geschiktheidseisen en selectiecriteria door elkaar worden gebruikt. Selectiecriteria (of selectie-eisen) worden namelijk zowel gebruikt:

1. Als verzamelnaam van geschiktheidseisen én eisen/criteria voor de selectie van gegadigden
2. Voor alleen de selectie van gegadigden.

Dat selectiecriteria vaak in het verlengde liggen van geschiktheidseisen is een feit, maar er is wel degelijk sprake van duidelijke verschillen tussen beiden, zoals ook blijkt uit de Aanbestedingswet.

Het doel van selectiecriteria is het beperken van het aantal gegadigden tot een vooraf bepaald aantal (meestal 5, soms 3), die vervolgens uitgenodigd worden om in te schrijven. Zo’n selectiefase wordt toegepast bij de aanbestedingsprocedures: de niet-openbare procedure, de concurrentiegerichte dialoog, de mededingingsprocedure met onderhandeling en het innovatiepartnerschap.

De Aanbestedingswet stelt geen beperkingen voor het stellen van selectiecriteria en ook over de methode van selectie is niets wettelijk bepaald. Bij geschiktheidseisen is dit anders: in de Aanbestedingswet is limitatief bepaald welke geschiktheidseisen er mogen worden gesteld. Hierbij kan het gaan om drie soorten eisen:

1. Eisen aan de technische en beroepsbekwaamheid
2. Eisen om het financiële en economisch draagvlak aan te tonen.
3. Eisen inzake de beroepsbevoegdheid

Geschiktheidseisen kunnen bij alle soorten aanbestedingsprocedures een rol spelen.

Tijdens deze Brain Boost leggen we de verschillen tussen beide termen uit en bespreken we de relevante jurisprudentie en de uitspraken van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Neem deel en laat u in één middag volledig bijpraten over dit aanbestedingsrechtelijk relevante onderwerp.

Inhoud Brain Boost:

• Wat zijn geschiktheidseisen, wat zijn selectiecriteria en wat zijn de verschillen tussen beiden?
• Wat zijn de ontwikkelen in de relevante rechtspraak en waar liggen mogelijkheden?
• Wat zijn de best practices binnen verschillende aanbestedende diensten?

Programma 

14:00 – 17:00 Brain Boost
17:00 – 18:00 Borrel

Details

Doelgroep: Inkopers werkzaam in de publieke sector en aanbestedingsjuristen.
Trainer: Niels Hoppenbrouwers (Senior aanbestedingsjurist AevesBenefit)
Locatie: AevesBenefit (Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam)
Datum: Donderdag 18 april
Kosteloos aanmelden: stuur een mail aan info@aevesbenefit.com (maximaal
20 deelnemers)

Boost je Brain bij AevesBenefit! Iedere 6 tot 8 weken organiseren wij een interactieve sessie met een actueel thema. Praat bij met collega’s uit het vak en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.