Brain Boost_header

Uitnodiging Brain Boost: Het motiveren van de gunningsbeslissing

8 jul 2020

Welke eisen stelt de Aanbestedingswet 2012 nu precies aan het motiveren van de gunning? Wat wordt verstaan onder ‘relevante redenen’ en welke grenzen worden door recente rechtspraak opgetrokken? En is een motivering die luidt ‘onvoldoende SMART’ afdoende? En hoe zit het nu precies met bedrijfsvertrouwelijke informatie: in welke omstandigheden mag een aanbestedende dienst bepaalde inhoudelijke informatie,  zoals de aangeboden prijs, niet verwerken in haar motiveringen?

Tijdens deze online Brain Boost krijgt u antwoord op al deze vragen en schetsen wij voor u het relevante juridische kader, alsook actuele ontwikkelingen in de rechtspraak. Wissel uw werkwijze, vragen en ideeën uit met collega-inkopers en aanbestedende diensten. Een levendige discussie (wederom) gegarandeerd.

Trainer: Niels Hoppenbrouwers, senior aanbestedingsjurist bij AevesBenefit

Datum: Donderdag 20 augustus 2020

Programma: 14.00 – 16.00 uur Brain Boost

Kosten: Deelname is gratis en geschiedt via Microsoft Teams

Doelgroep: Inkopers en juristen uit de publieke sector

Inschrijven: Inschrijven voor de workshop van Brain Boost kan via een e-mail aan info@aevesbenefit.com.

AevesBenefit organiseert iedere 6 weken een Brain Boost sessie waar een aanbestedingsrechtelijk relevant onderwerp centraal staat. Deelnemers worden bijgepraat over de juridische kaders en de ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook worden onderling relevante ervaringen gedeeld en wordt de sessie afgesloten met praktische tips en tricks.

Klik hier voor het verslag van de Brain Boost op 11 juni.