Tevredenheid kandidaten over Aeves neemt toe

15 apr 2015

Voor een oriënterend gesprek of voor een specifieke functie: de medewerkers van Aeves spreken dagelijks de nodige kandidaten. Hoe zij die contacten ervaren, meet Aeves ieder kwartaal in het Kandidaattevredenheidsonderzoek. De kandidaten ontvangen een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Ook kunnen zij aangeven of zij opnieuw door Aeves benaderd willen worden.

Het onderzoek loopt nu langer dan een jaar, waardoor de trends duidelijk zichtbaar zijn. Bovendien ligt de respons standaard op 40% of hoger. De reacties zijn dan ook een goede afspiegeling van alle kandidaten.

Wat blijkt? De meeste kandidaten geven Aeves een zeer ruime voldoende (7,5 op een schaal van 1 tot en met 10). Bovendien neemt die tevredenheid toe: van een 7,3 in het eerste kwartaal van 2014 tot een 7,8 in het laatste kwartaal van 2014.

Kandidaten die Aeves heeft voorgesteld bij een opdrachtgever, zijn gemiddeld iets meer tevreden dan kandidaten die Aeves niet heeft voorgesteld. Dat verschil neemt echter af. Dat betekent dat zelfs als we kandidaten niet verder kunnen helpen, zij toch tevreden zijn over ons.

De kandidaten zijn zeer tevreden over het eerste contact met Aeves: we geven goede informatie over de reden van dat contact en zijn uitstekend bereikbaar. De kwaliteit van het gesprek met de kandidaat is het afgelopen jaar fors toegenomen. Niet alleen vinden kandidaten het gesprek open en persoonlijk, ze zijn ook tevreden over de afspraken die we dan met hen maken.

Kandidaten willen in groten getale opnieuw gebruik maken van Aeves, als we een interessante functie voor hen hebben (83% in het vierde kwartaal van 2014). Bovendien wil meer dan de helft van de kandidaten al op korte termijn opnieuw contact met ons bedrijf. Ze waarderen onze persoonlijke benadering, snelheid en ons grote netwerk van potentiële opdrachtgevers.