“Test your drive”-vragenlijst geeft direct inzicht in tevredenheid met drijfveren in het werk

5 jan 2016

Aeves ondersteunt commerciële professionals in hun loopbaan op het gebied van inkoop, sales en marketing, met als motto What’s your drive? Professioneel, persoonlijk en met kennis van zaken helpen de consultants van Aeves de professionals bij het realiseren van hun potentieel.

Om het eigen potentieel optimaal te benutten, is het belangrijk dat professionals inzicht krijgen in hun huidige werktevredenheid en hun drijfveren. In 2015 hebben wij een korte online test ontwikkeld, waarmee zij hier inzicht in krijgen: Test your drive! De vragenlijst staat op: https://aevesbenefit.com/test-your-drive/

De vragenlijst is binnen vijf minuten online in te vullen. Het resultaat is  direct op het beeldscherm te bekijken. Ook kan er een uitgebreider rapport opgevraagd worden. Dat rapport kan de basis voor een diepgaander gesprek met de consultants van Aeves zijn.

De werktevredenheidsvragenlijst is gebaseerd op de Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan. Intrinsieke motivatie hangt volgens hen af van de mate van autonomie, competentie en verbondenheid in het werk. Extrinsieke motivatie is gekoppeld aan beloning.

Voor de drijfverentest hebben wij zelf drie schalen ontwikkeld, gebaseerd op actueel drijfverenonderzoek: exceeding drive (beter / de beste willen zijn), social drive (deel uitmaken van een hecht team) en expert drive (uitdagend werk).

Wij gebruiken de individuele resultaten van de professionals de komende maanden anoniem om verder onderzoek te doen naar de vragenlijst.