Brain Boost_header

Uitnodiging Brain Boost – terugblik op jurisprudentiejaar 2020

18 dec 2020

In de eerste Brain Boost van 2021 blikken we terug op het jurisprudentiejaar 2020 en bespreken we met u de meest relevante uitspraken. Zo heeft de rechter zich het afgelopen jaar wederom meermaals uitgesproken over onderwerpen die al jaren hoog staan in de lijst van onderwerpen waar binnen het aanbestedingsrecht het vaakst over wordt geprocedeerd: motiveren van een gunningsbeslissing, het herstel van gebreken en het leerstuk van de wezenlijke wijziging. De jurisprudentie die hierover in 2020 is gepubliceerd biedt interessante inzichten.

Deze zaken komen, samen met de overige uitspraken die de meest verstrekkende gevolgen hebben voor de dagelijkse inkooppraktijk, uitgebreid aan bod. Daarnaast hebben we alle in 2020 verschenen uitspraken voor u opgenomen in onze database, en dat leidt tot zeer interessante inzichten. Weet u bijvoorbeeld in hoeveel procent van de zaken de aanbestedende dienst als gedaagde wint? En is de rechtbank in Midden-Nederland strenger voor aanbestedende diensten dan de rechtbank Den Haag? En over welk aanbestedingsrechtelijk onderwerp wordt het vaakst geprocedeerd?

Kortom: de hoogste tijd om een volledige Brain Boost te wijden aan deze uitzonderingen. Neem deel en laat u bijpraten over de laatste stand van zaken op het gebied van het aanbestedingsrecht.

Trainer:             Niels Hoppenbrouwers, managing consultant bij AevesBenefit

Datum:             Donderdag 28 januari 2021

Programma:     13.30 – 15.30 uur

Kosten:            Deelname is gratis en is via Microsoft Teams

Doelgroep:       Inkopers en juristen uit de publieke sector

Inschrijven:      Inschrijven voor de workshop van Brain Boost kan via een e-mail aan info@aevesbenefit.com. U ontvangt na aanmelding een bevestiging met een routebeschrijving.

AevesBenefit organiseert iedere 6 weken een Brain Boost sessie waar een aanbestedingsrechtelijk relevant onderwerp centraal staat. Deelnemers worden bijgepraat over de juridische kaders en de ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook worden onderling relevante ervaringen gedeeld en wordt de sessie afgesloten met praktische tips en tricks.