Strenge controle CPV-codes vanaf 15 januari

29 nov 2019

Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen gebruik maken van zogeheten CPV-codes (Common Procurement Vocabulary). Dit is een door de EU opgestelde lijst waarin alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken zijn opgenomen en een eigen code hebben gekregen.

Vanaf 15 januari 2020 gaat Tenders Electronic Daily (TED) strenger controleren op het gebruik van de juiste hoofd CPV-codes. Als een hoofd CPV-code niet overeenkomt met het type opdracht, dan wordt de opdracht afgewezen en niet gepubliceerd. Vanaf 27 november attendeert TenderNed u ook op het invoeren van een correcte combinatie.

Houd hier dus rekening mee en controleer bij huidige en toekomstige trajecten alvast of de juiste CPV-codes zijn opgenomen. Dit voorkomt dat een aanbesteding onnodige vertraging zal oplopen!