Brain Boost_header

Uitnodiging Brain Boost – splitsen of samenvoegen: wanneer wel en wanneer niet toegestaan?

27 okt 2020

Is het samenvoegen van onderhoud en beheer van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties enerzijds en schadeverhaal bij aanrijdingsschade en vandalisme anderzijds toegestaan? En is dit anders wanneer kopieerapparaten, die ook een betaalfunctie moeten hebben, als één opdracht worden aanbesteed, zonder verdeling in percelen?

En mag een opdracht voor de levering van leermiddelen worden opgesplitst in percelen, waarin specifieke lesmethoden worden uitgevraagd?

Het verbod opdrachten ‘onnodig’ te clusteren en het gebod om opdrachten te splitsen in percelen, tenzij dat ‘niet passend’ is, zorgt in de aanbestedingspraktijk voor veel onduidelijkheid. De Aanbestedingswet geeft dan ook niet veel aanwijzingen over wat we onder ‘onnodig’ en ‘passend’ moeten verstaan.

Kortom: de hoogste tijd om een volledige Brain Boost te wijden aan dit interessante onderwerp. Neem deel en laat u bijpraten over de juridische ruimte die er wel degelijk is.

Trainer: Niels Hoppenbrouwers, senior aanbestedingsjurist bij AevesBenefit

Datum: Donderdag 3 december 2020

Programma: 14.00 – 16.00 uur Brain Boost

Kosten: Deelname is gratis en is via Microsoft Teams

Doelgroep: Inkopers en juristen uit de publieke sector

Inschrijven: Inschrijven voor de workshop van Brain Boost kan via een e-mail aan info@aevesbenefit.com.

AevesBenefit organiseert iedere 6 weken een Brain Boost sessie waar een aanbestedingsrechtelijk relevant onderwerp centraal staat. Deelnemers worden bijgepraat over de juridische kaders en de ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook worden onderling relevante ervaringen gedeeld en wordt de sessie afgesloten met praktische tips en tricks.