Register inbesteden: een goed idee?

23 jan 2018

Begin december jl. is door CDA en VVD een motie ingediend die oproept tot het onderzoeken van de mogelijkheden naar het instellen van een register over inbesteden en quasi-inbesteden. Wat willen de initiatiefnemers bereiken met zo’n register?

Verschillende overheden organiseren steeds meer economische activiteiten in eigen beheer. Bij dergelijke inbestedingen ontbreekt veelal de juiste mate van transparantie. Daardoor zijn ondernemers niet of te laat op de hoogte van dergelijke voornemens en ontbreekt te tijd om betere alternatieven aan te dragen.

Het register verplicht overheden ertoe alle voorgenomen beslissingen rondom inbesteden en quasi-inbesteden, vooraf te melden.

De motie is op 19 december 2017 aangenomen en ook MKB Nederland ondersteunt dit initiatief van harte.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, feitelijk belast met de uitvoering van dit initiatief, zet echter haar vraagtekens bij het openstellen van een register. Zij komt met een tweetal bezwaren. Een register is een zwaar middel, waarvan het bijhouden in potentie leidt tot forse lastendruk.

Voorts stelt ze dat de reikwijdte van zo’n register niet duidelijk is. Immers, inbesteden kan om alles gaan. Hier heeft ze een punt: het is zaak duidelijk in te kaderen welke gevallen van inbesteden een plek moeten krijgen in het register, en welke gevallen niet. Denk in dit kader aan alle verstrekte alleenrechten; dienen zij tevens in het register te worden opgenomen?

Wij zijn benieuwd of het register er daadwerkelijk gaat komen. Wij houden u op de hoogte.

 

Niels Hoppenbrouwers

Aanbestedingsjurist AevesBenefit