Positieve uitkomst Proeftuin SROI UBR|HIS – AevesBenefit – Emeritor

25 mrt 2019

De Rijksoverheid stimuleert Social Return On Investment zo veel mogelijk in haar leverancierscontracten. Categoriemanagers Esther Rijken en Fons Buurman daagden twee inkoopadviesbureaus uit om gezamenlijk te komen tot een SROI-programma. Dit werd de SROI-proeftuin genoemd.

In dat kader namen AevesBenefit en Emeritor in het voorjaar van 2018 samen de uitdaging op zich. Ze vonden Richard Lennartz, directeur van UBR|HIS, bereid twee inkoop-stageplaatsen en de dagelijkse begeleiding beschikbaar te stellen. Opleiding en coaching werd gedaan vanuit de twee bureaus. Zij leidden samen twee mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ op deze wijze in een periode van 8 maanden in een stage-programma op tot inkoper. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om er een succes van te kunnen maken.

Acht maanden later kijken alle betrokkenen met een positief gevoel terug. Het vergde de nodige flexibiliteit, omdenken, doorzettings- en improviseringsvermogen om de twee ‘stagiairs’ Rick en Gert-Jan te vinden en op te leiden tot aspirant-inkopers. Inmiddels heeft Gert-Jan een betaalde baan gevonden en ook de vooruitzichten voor Rick zijn erg positief.

Quotes van betrokkenen:

  • Richard Lennartz (UBR|HIS): “Mooi dat we behalve ‘contractpartners’ ook samenwerkingspartners aan deze partijen hebben. Zonder hun boven-contractuele inspanningen was dit zeker niet gelukt.”
  • Esther Rijken (Categoriemanager Rijksoverheid): “Geweldig dat er twee ‘concurrenten’ de krachten bundelden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Deze proeftuin bewijst dat er anders met ‘verantwoordelijkheden’ kan worden omgegaan. Ik hoop dat AevesBenefit en Emeritor een voorbeeld kunnen zijn voor andere leveranciers.”
  • Fons Buurman (Categoriemanager Rijksoverheid): “Aansprekend voorbeeld van samenwerking tussen leveranciers en overheid. Door een open mind van Emeritor, AevesBenefit en UBR|HIS, creativiteit en doorzettingsvermogen om mensen daadwerkelijk aan werk te helpen, is een geweldig resultaat geboekt. Maatwerk voor mensen werkt!”
  • Wim Nieland (AevesBenefit): “De begeleiding en coaching van Rick gaf mij niet alleen een goed gevoel, het draagt ook daadwerkelijk bij aan de verbetering van zijn kansen op de arbeidsmarkt. We hadden in het begin even een duwtje van de categoriemanagers in de goede richting nodig, maar daarna liep het als een trein. Al met al een gaaf resultaat!”.
  • Edwin Bijlsma (Emeritor): “Ik vind het heel erg mooi dat na acht maanden twee mensen weer mee kunnen doen in het arbeidsproces. Door creatief te zijn, open, respectvol en met oog voor ieders situatie, creëren opdrachtgevers, leveranciers, werkgeverservicepunten en bovenal de betrokkenen zelf kansen, mogelijkheden én het vertrouwen om uit te stromen naar betaald werk. Ik kijk met trots terug op onze ontdekkingsreis”.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 16 april krijgen AevesBenefit en Emeritor officieel décharge voor deze succesvolle SROI-proeftuin. Wim en Edwin zijn altijd bereid om de specifieke ‘lessons learned’ te delen met geïnteresseerden die hier een vervolg aan willen geven.