Procurement Outsourcing in de publieke sector

19 okt 2019

In de publieke sector wordt jaarlijks €120 miljard begroot voor de inkoop van goederen, diensten en projecten. Het gaat om veel geld; de uitgaven hebben dan ook invloed op de maatschappij en de werkgelegenheid. Publieke organisaties hebben als uitgangspunt dat ze doelmatig, rechtmatig en maatschappelijk verantwoord met publieke middelen omgaan. Procurement Outsourcing zou aan deze uitgangspunten een positieve bijdrage kunnen leveren. In hoeverre is er bij de overheid echter behoefte aan het uitbesteden van de inkoopfunctie? In 2005, 2013 en 2019 deed AevesBenefit hier onderzoek naar. Dit onderzoek biedt inzicht in de ontwikkelingen in de publieke sector op inkoopgebied en rondom Procurement Outsourcing van 2005 tot en met 2019.

In theorie wegen de voordelen op tegen de nadelen. Het is tijd dat de publieke sector concrete pilots gaat uitvoeren om praktijkervaring op te doen. Of Procurement Outsourcing de next step is in inkoopvolwassenheid kan daarna worden vastgesteld.

Lees hier het onderzoeksartikel, het is een samenvatting van het afstudeeronderzoek van Lieke Dekker.

Publicatie Deal!
Lees hier het artikel in de Deal! uitgave december 2019: Wel of niet volledig uitbesteden?