Onderzoek: Innovatief inkopen in de publieke sector

1 jun 2015

Innovatief inkopen ontwikkelt zich langzaam maar zeker in de publieke sector. Door buiten de kaders te denken van het traditionele inkopen behalen inkopers verrassend goede resultaten. Er is echter onduidelijkheid over het onderwerp: wat verstaan inkopers precies onder innovatief inkopen? Welke innovatieve inkoopmethoden gebruiken ze het meest? En welke methode past het beste bij een bepaalde inkoopcategorie? 70 inkopers namen deel aan het onderzoek wat bestond uit een enquête en diepte-interviews. Dit artikel vat de bevindingen samen.

Onderzoeksverslag: Innovatief inkopen

innovatiefinkopen