Onderzoek: De eerste bevindingen van de nieuwe aanbestedingswet

8 jan 2014

In 2013 is er door de invoering van de nieuwe aanbestedingswet (AW2012) veel veranderd rondom inkopen en aanbesteden in de publieke sector.

De doelstellingen van de nieuwe aanbestedingswet zijn:

–            Meer concurrentie bij overheidsopdrachten;
–            Verlaging van administratieve lasten;
–            Betere naleving van de wet- en regelgeving;
–            Betere besteding van belastinggeld;
–            Eenvoudiger afhandeling van klachten.

Inmiddels heeft aanbestedend Nederland driekwart jaar ervaring met de nieuwe aanbestedingswet. In de wandelgangen wordt er veel gesproken over de effecten van de nieuwe wet. Aeves wil breed onderzoeken in welke mate de aanbestedingswet ervoor zorgt dat de doelstellingen ervan bereikt worden, en de implementatie vordert. We vinden het belangrijk om hiervoor u als ervaringsdeskundige te raadplegen.

Daarom stellen we het erg op prijs als u de volgende korte vragenlijst in wilt vullen. De lijst bestaat uit elf vragen; het invullen ervan duurt twee à drie minuten. Met de anonieme antwoorden zal Aeves een beeld verschaffen van de impact op aanbestedende diensten van de veranderde wetgeving. Dit beeld zullen we in februari openbaar publiceren.

Uw antwoorden zijn erg waardevol. Wij danken u daarom bij voorbaat voor uw deelname aan deze enquête.

Met vriendelijke groet,

Wim Nieland