Millennials: verwend of verkeerd begrepen?

27 sep 2017

Laatst attendeerde een collega mij op een online fragment met Simon Sinek over millennials op de werkvloer. Toevallig sprak ik die collega twee dagen daarvoor nog over mijn ambities. Op de vraag wat ik miste en wat ik echt wil, had ik geen concreet antwoord. Ik ben leergierig, heb een brede interesse en wil het liefste alles tegelijk en zo snel mogelijk. Want ook ik ben onderdeel van de generatie millennials. Wat herkende ik mezelf grotendeels in dit filmpje. Gelukkig ligt het niet alleen aan ons.

Millennials op de werkvloer: een generatie vol talent, maar ook een generatie waarvan menige organisatie en persoon vindt dat ze lastig om te managen, lui en verwend zijn. We willen impact maken, van toegevoegde waarde zijn en werken naar een doel. Maar zelfs als we alles hebben en krijgen, is dat niet genoeg. Het valt op dat onze generatie hierin extreem is en er dus ook extreme gevolgen aan verbindt, zoals burn-out-klachten en depressies. Simon Sinek geeft hier verschillende verklaringen voor: opvoeding, omgeving, ongeduldigheid en technologie. Zodra we in “het echte leven” terecht komen krijgen we als het ware een slap in the face, omdat we niet speciaal zijn, niet de beste zijn en niet krijgen wat we willen. Leidinggevenden verwachten van ons dat we hard werken, onszelf eerst bewijzen en onze promotie echt verdienen.

Omdat ik geïntrigeerd was door dit filmpje en mijzelf hier gedeeltelijk in herkende, keek ik in mijn omgeving hoe anderen op deze boodschap reageerden. Tijdens de lunch op kantoor gooide ik het thema in de groep onder zowel millennials als oudere generaties. Opmerkelijk is dat de millennials zich grotendeels herkende in het fragment, maar verschillende specifieke herkenningspunten ervoeren. De een wilde alles tegelijk en het liefst zo snel mogelijk. De ander ervoer een tekort aan eigenwaarde en vertrouwen. Weer een ander herkende zich helemaal niet in de moeite met het aangaan van diepgaande relaties. De video riep bovendien weerstand op. Het wordt namelijk grotendeels vanuit een negatieve kant benaderd en er is een focus op één groep personen. Het is natuurlijk moeilijk om in 15 minuten onderscheid te maken, maar sommige gesprekspartners vonden dat de vooroordelen over onze generatie benadrukt werden. Ik ben van mening dat onze generatie verkeerd begrepen wordt. Als men vanuit een andere invalshoek kijkt en de toegevoegde waarde van deze talenten inziet en benut, zou er veel meer gerealiseerd kunnen worden. Uit het fragment kan vernomen worden dat elke millennial anders is en dus op een unieke manier getriggerd moet worden. Maar waar hebben we behoefte aan?

Veel bedrijven zijn niet in staat aan onze behoeften te voldoen. Met een focus op de korte termijn, cijfers en het bedrijfsresultaat, wordt er onvoldoende geïnvesteerd in de behoeften van onze generatie. Juist door te sturen op coaching en korte en lange termijn doelen te stellen, floreren de persoonlijke ontwikkeling en de verwachtingen van millennials. Maar dat betekent dat leidinggevenden veel meer moeten sturen op een persoonlijke benadering. Zij moeten bouwen aan de eigenwaarde van deze generatie en deze generatie leren dat er vertrouwen is. Millennials zullen door deze persoonlijke benadering inzien wat hun toegevoegde waarde is binnen de organisatie en welke impact zij hebben. Zij komen bovendien veel meer te weten over zichzelf, hun kracht en drijfveren. Maar naast de bedrijven moeten wij ook de nodige stappen maken om uiteindelijk te kunnen bereiken waar we naartoe willen.

Wij moeten inzien dat het voldoening geeft om via een pijnlijke weg ergens naartoe te werken. Om voor langere tijd commitment en energie te steken in iets, zonder daar meteen wat voor terug te krijgen. Om vastberaden en betrokken te werken aan duurzame relaties. Daarnaast moeten wij onze eigen grenzen en waarden in kaart brengen en concreet maken wat wij nou echt willen. Dat zorgt ervoor dat we onze uiteindelijke doelen bereiken. Wanneer we hierin investeren, zie je dat je je ontwikkelt tot het talent dat je bent. Dat leidt uiteindelijk tot een win-win situatie. Want juist wij kunnen komen met nieuwe, out-of-the-box ideeën die bedrijven een andere richting op sturen. We zijn namelijk de leiders van morgen.

 

Annabelle van der Vossen