Koudwatervrees voor aanbestedingsplicht in de woningcorporatiesector terecht?

3 dec 2019

Momenteel worden Nederlandse woningcorporaties niet gekwalificeerd als aanbestedende diensten. De Europese Commissie (EC) is echter van mening dat woningcorporaties op grond van artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 wel degelijk aanbestedende diensten zijn. Daarom is de EC een inbreukprocedure gestart tegen de Nederlandse Staat. De kans op een toekomstige aanbestedingsplicht is dus reëel. Wat betekent dat voor woningcorporaties?  

In de eerste helft van 2019 brachten onderzoekers van AevesBenefit de status van inkoop bij 24 woningcorporaties in kaart. Zij onderzochten de huidige inkoopwerkwijze van de Nederlandse woningcorporaties, de inkoopvolwassenheid binnen de sector en de visie van inkopers op een toekomstige aanbestedingsplicht op grond van de Aanbestedingswet 2012.

Het onderzoek is gebaseerd op desk- en fieldresearch van de auteurs. Voor het fieldresearch namen zij 7 interviews af met strategische, tactische en operationele inkopers van verschillende Nederlandse woningcorporaties. Ook interviewden zij de adviseur inkoopsamenwerkingen van Aedes (de vereniging van woningcorporaties). 24 inkopers van verschillende Nederlandse woningcorporaties vulden ook een online enquête in. In het artikel leest u de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook geven de onderzoekers aanbevelingen voor verdere inkoopprofessionalisering en ter voorbereiding op de mogelijk aanstaande aanbestedingsplicht.

Lees hier het onderzoeksartikel.