Integriteit bij overheidsinkopen stijgt, maar aandacht blijft noodzakelijk

19 nov 2014

Er is recent een aantal negatieve berichten omtrent inkopen en aanbesteden bij diverse overheidsorganisaties in het nieuws geweest. Aeves probeert dit nieuws te duiden en heeft een online enquête uitgevoerd. De enquête heeft 217 reacties opgeleverd, voornamelijk van inkopers en aanbesteders van overheidsorganisaties. Wat blijkt?

Het integriteitsbesef is met de jaren toegenomen en er bestaat een hoog plichtsbesef bij de huidige overheidsinkopers. Inkopers zijn echter nog regelmatig getuige van fraude. Er bestaat binnen overheidsinkoop geen alom geaccepteerde definitie van fraude, integriteit, rechtmatigheid en doelmatigheid. Dat maakt het lastiger om er een objectieve, zakelijke discussie over te voeren.

De belangrijkste randvoorwaarden voor integer handelen worden versterkt met een integriteitsbeleid en de aandacht voor het onderwerp op de agenda. Een belangrijk verbeterpunt is om hier breed draagvlak voor te krijgen binnen de overheidsorganisatie zodat een overheidsinkoper niet onder druk gezet wordt om hier van af te wijken.

Media
De media toont brede interesse in het onderwerp ‘integriteit’, zo heeft Aeves ondervonden met deze enquête. Op 15 november is er een artikel in de Volkskrant verschenen gesproken wordt over ‘enveloppen onder de tafel’ of ‘snoepreisjes’. Deze termen zijn niet feitelijk uit het onderzoek afkomstig, doch illustratief gebruikt.

De resultaten van deze enquête laten zien dat overheidsinkopers het onderwerp integriteit in toenemende mate belangrijk vinden en elkaar hier ook op aanspreken. Overheidsinkopers geven zelf aan dat het glas ‘half vol is’. Op sommige onderdelen is er nog ruimte voor verbetering. Er hangt echter een prijskaartje aan de kwaliteit van het inkoopproces.

Aeves ondersteunt en adviseert organisaties op het gebied van inkoop. Het thema integriteit leidt tot een gevoel van onrust onder overheidsinkopers in de uitvoering van hun vak. Rechtmatigheid is een groot goed, maar als we niet uitkijken zal aanhoudende negativiteit rond dit thema alleen leiden tot meer regels en meer risico mijdend gedrag in plaats van toename van creativiteit, doelmatigheid en innovatief inkopen.

Download hier het volledige artikel naar aanleiding van deze enquête.