Inkopen in de zorg tijdens een (Corona) crisis | Deel 2

7 jul 2020

Eind maart deelde ik mijn ervaringen over het inkopen in de zorg tijdens een Corona crisis (Hoe dragen wij ons steentje bij?). Ik sloot de blog af met het gevoel ‘het’ onder controle te hebben. Little did I know, de volgende uitdaging kwam er aan; tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Ontvangst van patiënten

Nadat we alle materialen, apparatuur en benodigde producten voor de inrichting van de tijdelijke Covid afdeling bij Basalt Den Haag hadden ingekocht en de technische afdeling in samenwerking met Heijmans een afgesloten unit had gecreëerd, kwamen de patiënten één voor één binnen en kon het verlenen van zorg starten.

Bij Basalt worden met name patiënten opgevangen die van de IC af komen. Dit zijn patiënten die nog Corona-positief zijn, soms wel 21 dagen in coma zijn gehouden en 100% zijn beademd. Dit heeft een enorme impact op je lichaamsfuncties. Slikken is vaak heel lastig, je spierweefsel verdwijnt met de dag dat je in coma wordt gehouden en vanwege de aanhoudende benauwdheid is “even” opstaan en naar het toilet lopen een hele opgave.

Zo heeft Basalt patiënten ontvangen die voorheen marathons liepen, maar nu slechts enkele stappen achter de rollator konden zetten. Daarnaast zijn de meeste patiënten in een rap tempo in coma gebracht. Psychisch niet de beste omstandigheden, wat na ontwaken nog een flinke nasleep kan hebben. Aangezien Basalt onbekend was met de impact van het virus, konden niet zonder meer de ‘standaard’ revalidatietrajecten ingezet worden.

De verschillende zorgdisciplines binnen Basalt hebben in samenwerking een nieuw revalidatieprogramma opgesteld. Anders dan op de IC, hebben patiënten die komen revalideren bij Basalt te maken met meerdere verschillende zorgmedewerkers. Onder andere een fysiotherapeut, psycholoog, verzorgende, diëtist et cetera. Dit betekent meer ‘bewegingen’ per bed en dus ook een hoger verbruik van persoonlijke beschermingsmiddelen PBM. Aan inkoop de schone taak om ons hier vooral op te gaan focussen.

Tekorten aan PBM

Vanuit de overheid werd de centralisatie doorgevoerd waar zorginstellingen konden bestellen. Echter was de voorraad van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen onvoldoende om aan de vraag van alle aangesloten instellingen te voldoen. Daarnaast werd er een strikt beleid gevolgd voor de verdeling van PBM tussen ziekenhuizen en ‘overige’ zorg, waarbij ziekenhuizen voorrang kregen. Dit betekende dat Basalt substantieel minder toebedeeld kreeg dan daadwerkelijk nodig was, waardoor wij buiten het Landelijk Consortium Hulpmiddelen op zoek moesten gaan naar PBM.

De afgelopen weken was er telkens een tekort op een ander soort PBM. Anders dan bij het wc-papier (en de tekorten door de hamsteracties) bleek de productie en het vervoer van PBM moeilijker op te schalen. De productie vindt grotendeels plaats in China, waardoor luchtbruggen de enige mogelijkheid zijn om te zorgen dat je snel wordt voorzien van producten.

We hebben de PBM uit alle hoeken en gaten moeten halen, waarbij we soms tot aan pagina 7 van Google Images hebben ‘gesourced’ naar isolatiejassen en af en toe (veel) te hoge prijzen hebben moeten betalen. Vergelijkbaar met het gevoel dat je op zoek bent naar dat laatste concertkaartje van jouw favoriete artiest en overal UITVERKOCHT zien staan. En dat terwijl je weet dat er nog maar voor enkele dagen voorraad is en je de patiënten daarna dus niet meer in veiligheid kan verzorgen. Flinke stress dus, maar gelukkig hebben we het iedere keer weer voor elkaar gekregen!

Revalidatie

Het volgende project was de revalidatie. Omdat de patiënten meestal positief getest werden als ze bij Basalt kwamen, was uitwisseling van apparatuur met de reguliere revalidatie niet mogelijk en waren er dus nieuwe producten nodig.

Ook hier moet weer vermeld worden dat samenwerkingen met leveranciers in deze tijd van cruciaal belang zijn. Zonder inspanningen van hen hadden we niet de extra zuurstof, voedingspompen, wasbewegingen, opschaling schoonmaak etc. voor elkaar kunnen krijgen. Daarnaast sprongen de vrijwilligers van Basalt op alle facetten bij, waardoor toegangscontrole en ondersteuning in de catering goed verliepen. Tot slot vond er door intensief contact met andere ziekenhuizen en revalidatiecentra veel kennisdeling plaats, wat onder andere heeft geleid tot het gezamenlijk testen van maskers en uitwisseling van (kennis van) leveranciers.

Basalt in het nieuws

De inspanningen van Basalt zijn niet onopgemerkt gebleven, zo wijdde Trouw een artikel aan Basalt en bij Op1 mocht revalidatiearts Ferry Harberts aanschuiven om zijn ervaringen te delen, primetime op de zaterdag avond. Ook Mark Rutte bezocht Basalt Den Haag om te zien wat we hadden neergezet en welke ontwikkelingen we doormaakten. We werden zelfs nog specifiek genoemd in het Tweede Kamer debat (Vermelding Mark Rutte) onder het mom van ‘niet lullen maar poetsen’, iets waar we met z’n allen enorm trots op waren.

Toekomstverwachting

Er is een grote kans dat er een tweede golf aan komt, daar bereiden alle zorginstellingen zich op voor. De ‘ijzeren’ voorraad (door team inkoop omgedoopt tot de ‘gouden voorraad’) aan PBM is bepaald en hier wordt naartoe gewerkt, zodat we een eventuele nieuwe groep patiënten veilig kunnen verzorgen. Het grote verschil bij de volgende golf is uiteraard dat we beter weten wat Corona inhoudt; welke symptomen er bij horen en welke behandelingen werken. Inmiddels hebben we een voorraad thermo- en saturatiemeters en is de zuurstoftoevoer opgevoerd. Geen stress meer over deze producten dus.

Daarnaast verwacht de revalidatiezorg de komende periode een grote toestroom aan ex-Corona patiënten. Dit betreffen patiënten die van de IC af komen, maar ook patiënte die thuis zijn gebleven, maar nog steeds hinder ondervinden en door revalidatie geholpen kunnen worden.  “Flatten the curve” was belangrijk in verband met het tekort aan IC bedden, maar de revalidatieplaatsen zijn (nog niet) opgewassen voor deze aantallen. Basalt bereidt zich hier vast op voor: de tijdelijke kamers van de Corona-unit worden omgebouwd tot vaste kamers, met bijbehorende inkoopwerkzaamheden uiteraard.

Terugblik

En nu? Ik kijk vooral terug op een ontzettend intens, chaotisch, stressvol, mooi en waardig traject, waarbij ik blij ben dat ik iets heb kunnen bijdragen aan de samenleving. Maar vooral ben ik trots omdat het ons is gelukt! Er is geen moment geweest dat de benodigde producten echt op waren, dat er geen zorg kon worden verleend of dat we echt niet meer wisten waar we het vandaan moesten halen. Hoe last-minute het af en toe ook is geweest – het was er wel!

 

Senior Consultant

Sylvia Belter