Inkoop of leveranciersvoorwaarden? Aandacht voor de kleine lettertjes

15 apr 2013

De algemene inkoop- of leveranciersvoorwaarden van bedrijven bepalen voor een belangrijk deel de relatie tussen twee partijen. Hierin wordt afgesproken wat bijvoorbeeld te doen met klachten, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, betalingstermijnen en garanties. Zolang het goed gaat blijven deze algemene voorwaarden onder in de la liggen, maar zodra zich problemen voordoen of als de dienstverlening onder de maat blijkt te zijn, wordt de inhoud van deze bepalingen plots relevant. Tijd om eens goed naar de inhoud en toepasselijkheid van de kleine lettertjes te kijken.

Lees het volledige artikel hier: Inkoop of leveranciersvoorwaarden? – Facto april 2013.pdf

***

Mr. drs. Evelyn Uittenbogaard en Wim Nieland MSc MBA zijn respectievelijk consultant en directeur publiek bij Aeves.