Gemeenten willen professionaliseren op inkoopgebied

9 sep 2020

Uit het afstudeeronderzoek dat Jordi Kersbergen recent voor de Haagse Hogeschool en AevesBenefit heeft uitgevoerd blijkt dat er een brede ambitie bestaat bij de Nederlandse gemeenten om verder te professionaliseren op inkoopgebied.

In zijn onderzoek heeft Jordi op basis van enquêtes en interviews de situatie bij meer dan 20 gemeenten in kaart gebracht. Er is eerst gekeken naar de huidige volwassenheid op de verschillende inkooptaakgebieden. Hierbij is ook stil gestaan bij de relatie tussen de positionering van Inkoop in de organisatie (zie de onderstaande figuur) en de mate van business alignment. Vervolgens is er ingezoomd op de ambitie van de gemeenten richting de toekomst.

De volgende punten zijn uit het onderzoek naar voren gekomen:

Huidige situatie

  • De taakvolwassenheid is hoog op het gebied van Inkoopbeleidsontwikkeling en op het gebied van aanbestedingsmanagement.
  • De taakvolwassenheid is laag op de volgende gebieden: category management, contract management en leveranciersmanagement.
  • Inkoop heeft het liefst een centrale en zelfstandige positie in de organisatie. De tevredenheid over de positie in de organisatie is lager als inkoop onder een stafafdeling valt.
  • De gemeenten met een decentrale positionering scoorden gemiddeld lager qua inkoopvolwassenheid en qua mate van business alignment.

Ontwikkeling en Ambitie

  • 76% van de gemeenten geeft aan dat er de laatste jaren veel aandacht is geweest voor het professionaliseren van de inkoopfunctie.
  • 96% van de gemeenten geeft aan dat de inkoopafdeling het belangrijk vindt om nog verder te professionaliseren.
  • Elke gemeente is het er mee eens dat meer aandacht voor business alignemnt zou bijdragen aan het professionaliseren van de organisatie.
  • Business alignment, contract management en leveranciersmanagement zijn de onderwerpen waar volgens de gemeenten het meeste ontwikkeling benodigd is.

Voor nadere informatie over het onderzoek kan contact worden opgenomen met Jordi Kersbergen of met Joris Krol die hem vanuit AevesBenefit heeft begeleid bij de uitvoering van het onderzoek.

Over AevesBenefit

AevesBenefit is hét inkoopadviesbureau voor advies, werving & selectie, outsourcing, talent ontwikkeling en detachering. De resultaten van onze klanten staan centraal. Alleen het beste voor onze klanten vindt AevesBenefit goed genoeg. Om succesvol te blijven, investeren we dan ook continu in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze consultants. Dit inspireert de beste consultants in ons vak om zich aan AevesBenefit te binden. Gezamenlijk vormen wij een bruisend netwerk van ruim 250 eigen inkoopconsultants, die ‘fun to work with’ zijn. Met onze consultants, partners en klanten vormen we het kloppend hart van het inkoopvakgebied. Gedreven door performance, met een snelle, betrouwbare en professionele dienstverlening.

What makes you tick?

AevesBenefit
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 311 64 99
E-mail: info@aevesbenefit.com
Website: www.aevesbenefit.com