Food for thought: de drijfveren van publieke inkopers en organisaties lopen uiteen

17 mei 2016

‘What’s your Drive?’ Met dat motto (pay-off in goed Nederlands) werkt Aeves nu een jaar. Vanuit de gedachte dat iedereen zinnig en nuttig werk wil doen. Dat je het beste tot je recht komt in een omgeving waarin je gemotiveerd en gestimuleerd wordt om het beste uit jezelf te halen. Ik gaf begin dit jaar een student van de Haagse Hogeschool (Kevin van Ierland) de afstudeeropdracht om te onderzoeken:  “Wat zijn de drijfveren van de overheidsinkoper en hoe verhouden deze zich dit tot de HR-ontwikkelingen in de publieke sector?”. Begin volgende maand publiceren we de gedetailleerde resultaten in een onderzoeksartikel.  Nu vast een kleine schot voor de boeg.

Aansluiting van individuele drijfveren op organisatiedoelen

Organisaties zien motivatie en drijfveren van medewerkers steeds meer als sturingsmiddel om resultaten te boeken. De motivatie en drijfveren van inkopers zijn dus van belang om de gestelde inkoopdoelstellingen te verwezenlijken die de publieke sector voor ogen heeft. Die doelstellingen zijn hopelijk weer afgeleid van breder organisatiebeleid. Alleen als de drijfveren van de inkoper en die van de publieke sector organisaties nauw op elkaar aansluiten, behaalt de organisatie haar doelstellingen.

In de volgende grafiek staat wat inkopers van belang vinden om zich in hun werk op te richten, en daarnaast de prioriteit van de overheidsorganisatie zelf.

Grafiek - column 052016

 

De drie belangrijkste drijfveren van de publieke inkoper zijn: doelmatigheid (77%), interne klanttevredenheid (56%) en rechtmatigheid (45%). Terwijl de organisatie zicht richt op rechtmatigheid (80%), doelmatigheid (55%) en interne klanttevredenheid (35%). Er zit dus nog een kloof tussen wat de inkoper wil en wat zijn organisatie belangrijk vindt.

Sturen op doelmatigheid

‘Best Value for taxpayers money’ (doelmatigheid) zit al goed tussen de oren van de inkopers. Bij de interne organisatie mag die dus nog wat extra ‘promotie’ krijgen. Deze grafiek uit het onderzoek laat mooi zien dat inkopers rechtmatigheid meer als een randvoorwaarde dan als drijfveer zien. En dat is een goede zaak.

Door te weten wat het persoonlijke prioriteitenlijstje van de inkoper is, kun je zowel individuen als hele teams beter in hun kracht zetten. En als gevolg daarvan een hoger rendement uit de inkopers en het hele team halen. Teamprestaties worden beter naar mate de individuen in het team beter in hun vel zitten.

Rol van HR-beleid en leidinggevenden

Het onderzoek toont aan dat een goed HR-beleid (gericht op in-, door- en uitstroom) een grote bijdrage kan leveren aan het dichten van de kloof in de grafiek. Ook krachtig leiderschap heeft een positieve invloed op de Employee Value Proposition. De leider doet immers een direct beroep op de drijfveren van de inkopers. Integriteit, respect en interne klanttevredenheid zijn hierbij de drie voornaamste elementen die van belang zijn voor publieke inkopers. Qua arbeidsvoorwaarden vinden inkopers zelf hun salaris het belangrijkste, gevolgd door persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en dan secundaire arbeidvoorwaarden. Organisaties vinden de secundaire het belangrijkste, gevolgd door de primaire arbeidsvoorwaarden en dan pas de persoonlijke ontwikkeling.

Begin juni meer over dit onderzoek. Tot die tijd ‘food for thought’.

 

Wim Nieland

Wim-Nieland