Enquete uitnodiging contractmanagementnorm

11 mrt 2014

In de publieke sector bestaat veel interesse voor contractmanagement. Er wordt veel gesproken over de positieve effecten ervan, maar tot een 100% implementatie komt het lang niet altijd.

In het kader van mijn afstudeerscriptie aan de Haagse Hogeschool doe ik onderzoek naar overeenkomsten in de manier waarop contractmanagement wordt uitgevoerd binnen de verschillende overheidssectoren. Ik richt mij met name op het achterhalen van een ‘contractmanagementnorm’ binnen de publieke sector. Ik ben op zoek naar een koppeling tussen de optimale inzet van contractmanagers en bijvoorbeeld de omvang van het contractenbestand.

Ik vind het belangrijk om u te raadplegen en stel het erg op prijs als u de volgende korte vragenlijst in wilt vullen. De lijst bestaat uit tweeëntwintig vragen? het invullen hiervan duurt vijf tot zeven minuten en in april zal ik de resultaten openbaar publiceren.

Uw antwoorden zijn erg waardevol voor mijn onderzoek en ik dank u daarom bij voorbaat voor uw deelname aan deze enquête.

Met vriendelijke groet,

Niels Alting
Afstudeerstudent
Academie van Facility Management aan de Haagse Hogeschool
In opdracht van adviesbureau Aeves

Link naar de on-line enquête:https://nl.surveymonkey.com/s/Contractmanagementnorm