Onderzoek: Drijfveren van publieke inkopers anno 2016

7 jun 2016

Kloof tussen drijfveren van publieke inkopers en overheidsorganisaties

Organisaties zien motivatie en drijfveren steeds meer als sturingsmiddelen om resultaten te boeken. Echter, weet de manager wel wat voor inkopers hij in huis heeft? Past de motivatie van die inkopers bij de visie van de publieke
organisatie? Hoe stimuleert de manager hun motivatie? En welke invloed hebben ontwikkelingen in de publieke sector op de motivatie van de inkopers? In maart 2016 onderzocht Aeves de motivatie van 64 publieke inkopers en de doelen van hun organisaties.

Onderzoeksverslag: Drijfveren van publieke inkopers anno 2016

Over de auteurs:
Kevin van Ierland is afgestudeerd op dit onderzoek aan De Haagse Hogeschool.
Wim Nieland is Directeur Publiek bij adviesbureau Aeves/Benefit.

What's your drive__kid_hero