Doelen nieuwe aanbestedingswet worden nog niet behaald

17 feb 2014

Per 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet (AW2012) in werking getreden. Daarmee is er veel veranderd rondom inkopen en aanbesteden in de publieke sector. Zo moeten aanbestedende diensten hun keuzes voor procedures en leveranciers voortaan beter te motiveren. Een andere belangrijke wijziging is dat EMVI-gunningscriteria (economisch meest voordelige inschrijving) verplicht zijn gesteld in plaats van het laagste prijs criterium. Het doel van deze wet is om mkb’ers betere kansen te bieden, doelmatiger in te kopen en administratieve lasten te verlagen.

Lees het volledige artikel hier: Doelen nieuwe aanbestedingswet worden nog niet behaald