De Flextango

8 jul 2015

Per 1 juli verandert de flexwet. Het idee is dat uitzendkrachten sneller een vast contract krijgen en dat mensen met een vast contract makkelijker ontslagen kunnen worden. Veel van onze opdrachtgevers raken hierdoor in de war. Want wat is nu de status van de gedetacheerde professionals die zij inhuren?

Volgens het CBS werkt bijna 3% van de beroepsbevolking op detacheringsbasis; zo’n 187.000 professionals. Zij zijn in dienst van een interim- of consultancybureau en worden door dat bureau voor kortere of langere tijd ingezet bij andere opdrachtgevers. De professionals hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd met het bureau.

De impact van de flexwet op detachering wekt verwarring op bij opdrachtgevers. Kunnen de gedetacheerde professionals ook na twee jaar nog wel bij mij blijven werken? Kan ik deze opdracht verlengen? Moet ik ze dan verplicht in dienst nemen? En wie betaalt de transitievergoeding? Het voelt voor hen als een tango: veel ingewikkelde stappen op een klein oppervlakte en veel duizeligmakende draaien.

Als je echter meer in detail kijkt naar de nieuwe wetgeving, blijken de consequenties van de nieuwe wetgeving voor de opdrachtgevers verrassend beperkt te zijn. Zij hoeven slechts een paar simpele stappen te zetten.

Het belangrijkste om te weten is dat de professionals een arbeidsovereenkomst hebben met het bureau. De “echte” werkgever is het bureau, en dus niet de opdrachtgever. Het interim- of consultancybureau loopt daarmee alle eventuele risico’s. Als de overeenkomst tussen het bureau en de professional de periode van twee jaar overschrijdt, komt de medewerker in vaste dienst van het bureau. Ongeacht hoe lang die professional al voor een opdrachtgever werkt.

Bij opdrachtverlengingen heeft het bureau hulp nodig van de opdrachtgever. Wilt u de tango met de professional voortzetten? Sinds 1 januari moeten bureaus meer dan een maand voor het einde van het contract aangeven aan de professional, of ook diens arbeidsovereenkomst verlengd wordt. Bij contracten voor bepaalde tijd hangt dat vaak af van de looptijd van de opdracht.

Een belangrijke draai vindt plaats bij een opdracht voor minder dan zes maanden. Bij deze kortere opdrachten kan het bureau geen proeftijd opnemen in het contract met de professional. Dat betekent voor die opdrachten nog zorgvuldiger kijken naar de match, meer eigen personeel voorstellen, of juist kiezen voor de inzet van zzp’ers. Daar wordt de opdrachtgever overigens alleen maar beter van!

Bij de overname van een professional geldt wel een nieuwe zijstap. Stel: u neemt iemand in dienst na een periode van detachering van een jaar. Als er geen 6 maanden zitten tussen de detachering en de indiensttreding, kunt u de professional hooguit nog een jaar een tijdelijk contract geven. Daarna wordt het meteen een vast contract.

De wijzigingen in de choreografie van de flextango vallen voor opdrachtgevers dus reuze mee!

Miranda Wiegerinck
Susan Schutjes