DBA veroorzaakt vraag: “Is inhuur van Inkoop of van HR?”

31 mei 2017

Sinds 1 mei 2016 geldt de VAR niet meer en is de wet DBA van kracht. Twee drieletter-afkortingen waar de nodige onduidelijkheid en ophef over bestaat. Onduidelijkheid bij ‘inleners’ en ophef bij ‘uitleners’. De eerste verjaardag van de DBA was geen reden voor een feestje. De DBA zou moeten toezien op de veilige inhuur van zzp’ers in de flexibele schil van organisaties. Ter preventie van ‘kwaadwillende’ opdrachtgevers en om alle organisaties zich fatsoenlijk te laten gedragen.

De wet biedt de Belastingdienst meer mogelijkheden om te handhaven. De VAR, een soort eigen verklaring van zzp’ers, was vele honderdduizenden keren uitgegeven. Onmogelijk om te controleren dus. Bovendien was alleen de zzp’er aan te spreken op onjuist gebruik van de verklaring (vaak het verhaal van de kale kip…). De wet DBA zou deze handhaving een stuk efficiënter en effectiever maken. De opdrachtgever en intermediair werden namelijk medeaansprakelijk bij onjuist gebruik, niet alleen de zzp’er. Opdrachtgevers en intermediairs dragen dus ook inlenersaansprakelijkheidsrisico’s bij de inzet van een zzp’er. Bij de inzet van zzp’ers in een flexibele schil zijn bovendien nog maar twee smaken toegestaan. Bij de eerste is er geen sprake van ‘arbeid’. Je huurt niet specifiek iemand in; de zzp’er is vrij vervangbaar. Bij de tweede is er geen sprake van een ‘gezagsverhouding’. Er wordt geen leiding aan een zzp’er gegeven; de zzp’er bepaalt dus zelf waar en wanneer hij aan een vastgesteld resultaat werkt.

Inhuur blijft helaas vaak nog steeds de verantwoordelijkheid van de inkoopafdeling. Dat is vreemd. Zeker als je beseft dat zo’n 25% van de Nederlandse arbeidsmarkt flexibel wordt ingezet. Dat zijn weliswaar niet allemaal zzp’ers, maar toch. Het kan toch niet waar zijn dat de HR-afdeling zich niet bekommert om 25% van de werknemers?! Geen plan, geen beleid: laat inkoop dat maar uitzoeken. Nou kun je veel aan inkopers overlaten; die regelen het wel. Maar verwacht geen professionele visie op de inzet van flexibele arbeidskrachten. Ontwikkeling, opleiding, beloning, in-, door- en uitstroom zijn ook voor deze groep van cruciaal belang. Inkoop was, in de risicoloze VAR-tijd, alleen belast met het recht- en doelmatig inkopen van inhuur. En dát mag je nog steeds van ze verwachten. Een professionele commoditystrategie ontwikkelen en die uitvoeren.

Of je het hier nu mee eens bent of niet: de risico’s bij de inzet van zzp’ers zijn door de wet DBA voor inleners behoorlijk toegenomen (met name naheffing van premies en belasting). Risico’s die niet door Inkoop, maar door HR gemanaged moeten worden. Een slimme HR-afdeling zorgt voor een centrale inhuurdesk om grip op inhuur te krijgen en te houden. In zo’n centrale inrichting levert ook inkoop de meeste toegevoegde waarde.

De DBA maakt het voor inleners helaas niet leuker en zéker niet makkelijker. Het goede nieuws echter is dat de Belastingdienst in 2017 nog niet handhaaft op deze wet. Maar voor je het weet is 2017 voorbij. Ik raad u aan HR aan te sporen om alle zzp’ers snel ‘tegen het licht’ te houden en te scannen op de belangrijkste DBA-kenmerken. Hoe ze dat snel en goed doen leert u hen in drie kwartier door ze dit filmpje te laten bekijken. Veel succes.

Wim Nieland