Column: Is Near shoring de oplossing voor Inkoopproblemen?

16 okt 2018

De arbeidsmarkt voor inkoop is, op z’n zachts gezegd, gunstig voor inkopers en ongunstig voor werkgevers. Niets nieuws onder de zon. De algemene verwachting is dat dat de komende jaren zo zal blijven. Vanuit het oogpunt van werknemers is dat prima, vanuit dat van werkgevers is het hoog tijd om creatieve oplossingen in te zetten. Wat kun je doen? Recruiters harder laten werken, arbeidsvoorwaarden verbeteren, zij-instromers opleiden of meer verantwoordelijkheid naar de business verschuiven. Allemaal mogelijkheden. Maar wat werkt? En in welke situatie pas je welke oplossing toe?

Een hele creatieve oplossing zag ik onlangs op de NEVI-ledendag in het Nationaal Militair Museum van Defensie. Ook die organisatie is hard op zoek naar goede inkopers. Het museum liet zich van zijn beste kant zien met alle pracht en praal, een militaire kapel en stoere ritjes in tanks. Ze wonden er geen doekjes omheen, dat ze alle NEVI-leden graag aan tafel bij hun recruiters wilden hebben. Positieve arbeidsmarktcommunicatie én duidelijkheid. Ik ben erg benieuwd hoeveel inkoop-recruiten het ze op gaat leveren. ‘In the NEVI’ krijgt zo overigens wel een hele andere lading.

Laatst sprak ik met een vooraanstaand inkoopdirecteur over Near shoring. Het uitbesteden van inkoopwerk naar bedrijven in landen waar arbeid relatief goedkoop is en goed opgeleide mensen nog wèl voldoende beschikbaar zijn. Roemenië schijnt zo’n land te zijn. Hij speelde met de gedachte om repeterend inkoopwerk waarbij weinig klantkennis nodig is ‘over de schutting te gooien’ richting het Oostblok. Je kunt je vraagtekens plaatsen bij de mensenrechtensituatie (o.a. voor LGBT’ers) in die regio. Los daarvan, zette het gesprek me aan het denken.

Ik ben – en nu hoor ik je denken, daar komt die Nieland weer met z’n stokpaardje – een believer als het gaat om Procurement Outsourcing. Het uitbesteden van (delen van) het inkoopproces aan een inkoopdienstverlener. De inzet van specialistische segment- en marktkennis, gebruik makend van grotere volumes, biedt bedrijfseconomische voordelen. Je betaalt voor de afgenomen dienstverlening. Vaste kosten worden variabel en je ‘koopt’ flexibiliteit en zekerheid in bemensing van je inkopers. Meer kwaliteit voor minder geld. Waardegedreven tot en met. Niet wachten tot morgen, maar vandaag nog in werking zetten! Ook voor publieke organisaties waar de beschikbaarheid van kennis van de procedures (rechtmatigheid) belangrijk is.

In de private markt zien we dat grote corporates en retailers de weg naar deze vorm van Business Process Outsourcing al weten te vinden; publieke organisaties veel minder. In de afwegingen rondom Business Process Outsourcing spelen ook minder rationele zaken een rol: je geeft je portemonnee niet zomaar aan een ander, in het vertrouwen dat die er de beste dingen voor je mee doet.
Near shoring van inkoop is echter nóg een brug verder. De fysieke afstand met de dienstverlener wordt groter en de binding juist kleiner. Het concept is met name bekend bij IT-ontwikkelaars. Die business bleek nog niet goed in staat de nadelen van moeizame communicatie op te lossen. Ik denk dat we bij inkoop daar onze lessen uit moeten trekken – de war on talent blijven we nog maar even voeren, voor we ons in een nieuw avontuur storten. Defensie heeft deze conclusie al getrokken.

Wim Nieland