Column: Uitbesteding van inkoop biedt toegang tot capaciteit

5 jun 2019

Zeker drie keer per week hoor ik op BNR: “Onderzoek wijst uit dat…” En dan haalt men een onderzoek aan van iemand die zelf een groot belang heeft bij de uitkomst. Met het gevaar dat ik nu in dezelfde categorie terechtkom, vertel ik u de highlights uit het onderzoek van Lieke Dekker. Zij studeert binnenkort bij AevesBenefit af op het onderwerp “Procurement Outsourcing (PO) in de publieke sector”. Wat dit onderzoek zo interessant maakt, is dat we het sinds 2005 al drie keer hebben uitgevoerd. Er zijn dus trends te zien. Daarbij geldt wel dat de wens de vader is van de gedachten. Ik geloof er heilig in dat het over tien jaar net zo gewoon is om inkoop uit te besteden als dat nu met beveiliging het geval is. De resultaten van het onderzoek ondersteunen deze trend.

Sinds 2005 groeit de positieve houding van inkopers ten aanzien van PO. Je kunt dus inmiddels als volwassene met de ‘kalkoen’ praten over het ‘kerstmenu’. Waar bij de voordelen van PO in de meting in 2013 ‘toegang tot specifieke expertise’ bovenaan stond, daar staat nu ‘toegang tot capaciteit’. In dat opzicht volgt de houding van inkopers de conjunctuur en arbeidsmarkt.

Inkopers zien voor zichzelf de meeste toegevoegde waarde in het bieden van ‘Kennis van, en verbinding met de interne klant’. ‘Kennis van de inkoopcategorie en leveranciersmarkt’ staat op twee en de minste toegevoegde waarde zit in de uitvoerende capaciteit. Het ligt dus voor de hand die laatste uit te besteden.

Inkoop in de publieke sector wordt verder steeds meer als ‘bedrijfskritisch’ ervaren (68% in ’05, 69% in ’13 en 78% in 2019). In combinatie met de moeite die overheden hebben om goede inkopers te werven en te behouden (34% in ’13 en 88% in ’19), verklaart de bereidheid om in pilots te experimenteren met uitbesteding. Zo heeft men toegang tot de nodige capaciteit. Een veel gehanteerde vorm hiervoor is het op projectbasis ‘out-tasken’ van aanbestedingen aan inkoopdienstverleners. Deze ontwikkeling duidt erop dat de volgende volwassenheidsfase van procurement outsourcing (te weten: de implementatie-fase) zich aandient.

Naast procurement outsourcing blijkt uit het onderzoek dat de overheid momenteel onderling minder samenwerkt dan 5 jaar geleden (62% in ’19 t.o.v. 90% in ‘13). Een veel gehoorde reden hiervoor tijdens interviews is dat de samenwerking niet bracht wat ervan werd verwacht. Het klinkt mooi, maar het levert gedoe op en brengt niet de verwachtte efficiency. Zelfs in tijden waarin er een flink gebrek aan inkoopcapaciteit is.

Het uitgebreide onderzoeksartikel komt in juli online beschikbaar.

Wim Nieland

Heb je de vorige column van Wim gemist? Klik dan hier.