Column: Inkooppolarisatie

8 apr 2019

Onderzoek van de Erasmus Universiteit uit 2018 laat zien dat in economisch goede tijden het verschil tussen arm en rijk toeneemt. Lager opgeleiden gaan politici meer wantrouwen, vinden ze te elitair en keren zich van de politiek af. Gevolg? Gele hesjes om hun onvrede te uiten. Hoger opgeleiden daarentegen richten hun blik veel makkelijker vooruit en voelen zich gesteund door de politiek. Zo ontstaat polarisatie in de samenleving.

Deze polarisatie werd recent weer duidelijk bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart. De plotselinge opkomst van Forum voor Democratie duidt op politieke onvrede. Rationeel kun je het moeilijk rijmen. Baudet krijgt in Groningen ruim 10% van de stemmen; in Drenthe liefst 13%. Terwijl Forum níet van het aardgas af wil! De PVV, toch ook nog goed voor 7% van alle stemmen, spreekt zelfs van duurzaamheidswaanzin. Waar men in Den Haag het klimaat hoog in het vaandel heeft staan, lijkt dat ‘in de provincie’ opvallend genoeg stukken minder van belang.

Ik merk dat Inkopend Nederland in zekere zin ook polariseert. In de private inkoop zie je aan de ene kant de ‘klassieke’ focus op kosten en aan de andere kant de focus op business alignment (innovatie, time to market, etc). In de publieke sector zie je enerzijds nog steeds de focus op rechtmatigheid en anderzijds de focus op bijdragen aan hogere beleidsdoelen zoals duurzaamheid (klimaat en social return) en innovatie. Ik vermoed dat er een parallel te trekken is tussen beide vormen van polarisatie (van de samenleving en van inkoop) en dat het verschil in (inkoop)opleidingsniveau hier één van de voornaamste oorzaken van is.

Inkoop kan ook bijdragen aan polarisatie van de samenleving. Als de berichtgeving zo doorgaat, zie ik in de toekomst ook opgehitste burgers met gele hesjes bij NEVI in Zoetermeer voor de deur staan. Zolang er regelmatig negatieve inkoopvoorbeelden in het nieuws komen, wordt het sentiment tegen inkoop almaar slechter. De twee meest schokkende recente voorbeelden zijn voor mij ING en de gemeente Vlissingen.

ING kan gewoon weer inschrijven op de aanbesteding voor de huisbankier voor de overheid. De witwasaffaire heeft er, tot ergernis van veel Kamerleden, niet voor gezorgd dat ze kunnen worden uitgesloten van deelname aan een nieuwe tender. Als ING enige sensitiviteit in haar DNA heeft, laat ze deze opdracht aan zich voorbijgaan.

Wat kleiner van omvang is het knoeiwerk bij de aanbesteding van het beheer van het Vlissingse strand. De gemeente organiseerde een aanbesteding die inhoudelijk en juridische rammelde en sloot vervolgens te voorbarig een contract af. Met enorme negatieve en ongenuanceerde pers als gevolg. Het vertrouwen van de Zeeuwse burger in de politiek wordt er zo niet bepaald beter op.

Hoe kunnen we inkoop-polarisatie tegen gaan? Kennis vergroten, begrip hebben voor elkaars standpunten en handelen. Overeenkomsten in plaats van verschillen benadrukken. Zo voelt het ‘stille midden’ zich minder snel gedwongen een kant te kiezen en blijft het in Zoetermeer rustig op straat.

Wim Nieland