Column: Het gevoel van juridisering

15 jan 2019

Professor Chris Jansen schreef in de Deal! van december dat de juridisering van overheidsinkopen een schijnprobleem is. Dat is nogal een knuppel in het hoenderhok! Jansen legt in hetzelfde artikel echter uit dat er geen hard bewijs is voor zijn stelling en dat zijn gevoel met name het gevolg was van ontbrekende kennis en vaardigheden bij overheidsinkopers. Het overbruggen van de kloof tussen recht- en doelmatigheid behoefde volgens hem meer opleiding. Ook de organisatie van de inkoopfunctie bij overheden zou debet zijn aan zijn gevoel. Alle doelen nastreven die je met inkoop kunt bereiken, was té ingewikkeld . Inkoop had volgens Jansen een uiteindelijk en ultiem doel: maatschappelijke waarde voor publieke middelen realiseren. Het primaire doel van het aanbestedingsrecht is echter ‘slechts’ het bieden van gelijke kansen aan ondernemers bij overheidsopdrachten. Die twee doelen zouden niet per se op één lijn liggen.

Jansen stelt vervolgens: “Zouden we, in plaats van ons druk te maken over het schijnprobleem van juridisering van de overheidsinkoop, ons niet veel meer bezig moeten houden met de vraag hoe we tot de ontwikkeling van (…) kennis kunnen komen?”

Een mooie vraag voor een professor. Ik denk alleen niet dat hij de juiste man is om hem te stellen -laat staan hem te beantwoorden. Je vraagt de kalkoen ook niet wat er op het Kerstmenu staat…

Jansen worstelt in zijn artikel ook met wat je onder ‘juridisering’ verstaat. Hier moet je geen energie in steken wat mij betreft; het voegt niets toe! Inkoop in de publieke sector wordt steeds beter en professioneler. Van welke kant je het ook bekijkt. Inkopers zelf (uiteraard) ook. Het één is het gevolg van het ander. Ze zijn gemiddeld genomen jonger dan vroeger en hun opleidingsniveau stijgt (mede dankzij de professor). Er zijn echter altijd manieren te vinden om de focus te leggen op de lege helft van het glas…

Ons team van aanbestedingsjuristen houdt op wekelijkse basis alle gerechtelijke en aanbestedingsgerelateerde uitspraken bij. Hun analyse is dat er een beperkt aantal ‘favoriete’ thema’s is in juridische procedures, maar dat de onderwerpen zowel in aantal als in diversiteit minder worden. Bovendien winnen de overheidsinkopers het merendeel van de rechtszaken. En dan tellen we de zogenaamde Grosmann-zaken (te laat bezwaar gemaakt) nog niet eens mee. Daarnaast zijn aanbestedende diensten zich er van bewust dat het (zeker in economisch goede tijden) van groot belang is om de workload bij inschrijvers te minimaliseren. Diverse acties uit het traject ‘Beter Aanbesteden’ richten zich daar ook op. Tot besluit neemt het aantal procedures in absolute aantallen af – een tendens die al sinds 2013 doorzet. Maar dat kan, om eerlijk te zijn, ook het gevolg zijn van de aantrekkende economie. Ondernemers hebben wel wat beters te doen dan naar de rechter te gaan.

Ik heb er dus evenmin onderzoek naar gedaan. Mijn gevoel zegt echter heel wat anders dan bij Jansen: de juridisering én het juridische gehalte van overheidsinkoop neemt af en is steeds minder een issue. Inkopers richten zich steeds meer op het behalen van beleidsdoelen als (sociale) duurzaamheid, efficiency en innovatie. ‘Het recht’ biedt ons daar steeds betere mogelijkheden voor. Dit blijkt ook uit het aantal innovatieve aanbestedingsprocedures (nog zo’n term om semantische discussies over te hebben) dat in 2018 is gepubliceerd.

Het zou mooi zijn als de VU hier eens écht onderzoek naar zou doen. Fact based praat toch net wat prettiger dan op basis van een gevoel.

Wim Nieland