Column: Goed, Beter, Best Aanbesteden

12 feb 2018

Begin 2016 lanceerde Henk Kamp het idee voor het traject ‘Beter Aanbesteden’. Een voortvloeisel uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012. Er is twee jaar lang door veel aanbestedingsprofessionals uit alle windstreken in Nederland hard gewerkt. Op vrijdag 16 februari 2018 ontvangt staatssecretaris Mona Keijzer (verantwoordelijk voor mededinging) het eindresultaat uit handen van aanjager Matthijs Huizing de ‘Actieagenda Beter Aanbesteden’.

Er stonden bij Beter Aanbesteden aanvankelijk drie subdoelen centraal: 1) het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden, 2) het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en overheid en 3) meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper.

Uiteindelijk zijn er in de Actieagenda 23 acties uitgewerkt, inclusief actiehouders en planningen – binnen liefst 12 thema’s. De thema’s zijn helaas niet meer te herleiden tot de drie subdoelen. Ook richt het traject zich nu eigenlijk alleen nog maar op gemeenten en erg weinig op ondernemers. Toch kan het een waardevol document zijn. Dat hangt af van wat er van de acties terecht komt. In ieder geval is er met veel passie aan gewerkt.

Het ontbreekt de aanjager jammer genoeg aan financiering om doelen te realiseren. Bijna alle geformuleerde acties richten zich met name op kennis, houding en gedrag van de aanbestedende diensten (de gemeenten). Gelukkig niet op andere of nog meer regels; daar zit niemand op te wachten. Ik hoop van harte dat de staatssecretaris inziet dat de vinger op de zere plek is gelegd. En dat er doorzettingskracht én budget nodig is om het ‘goede nieuws’ te verkondigen en te implementeren in het land. Net zoals een goed managementboek dat op de plank staat niet zorgt voor een betere organisatie, leiden een document en een webpagina niet automatisch tot een betere aanbestedingspraktijk. Er moet opgeleid en getraind worden!

NEVI (Publiek) heeft een mooie infrastructuur in alle Nederlandse regio’s om van ‘Beter Aanbesteden’ een grote olievlek te maken. Als de staatssecretaris besluit alle publieke inkopers het NEVI-lidmaatschap te schenken (sowieso een uitstekend idee voor alle inkopers), dan is er met wat goede wil voldoende leerstof voor de komende drie jaar. Ik maak me er hard voor dat we meer dan voldoende energie kunnen verzamelen om aanbestedende diensten daarbij te inspireren. Daar wil ik als adviesbureau graag bij ondersteunen. En ik weet dat ik niet de enige ben!

Mijn collega Jordan van Wijk heeft hard gewerkt om actie 14 “Handreiking Tenderkostenvergoeding” op te stellen. Het is een handvat voor overheden om te beslissen om een inschrijfvergoeding toe te kennen bij aanbestedingen waarbij inschrijvers een bovengemiddelde inspanning moeten leveren, of bij het stopzetten van aanbestedingen. Deze handreiking staat binnenkort op de website van PIANOo. Jordan komt graag bij u langs om deze toe te lichten. We hebben immers één gezamenlijk doel: het aanbesteden van Goed, via Beter naar Best te krijgen!

Wim Nieland

Vanaf 16 februari is de actieagenda HIER te downloaden.