Column: Een blik op de toekomst van inkoop…

23 okt 2017

Vroeger kocht iedere organisatie alles zelf in. Ik heb het over de periode tot zo’n 25 jaar geleden. Niemand die beter op de hoogte was van de mores dan de inkoper – en niemand die met zoveel passie ieder dubbeltje nog een keer omdraaide. Toen brak een tijd aan waarin het normaler werd om zo nu en dan eens iemand in te huren voor wat we – in vaktermen – ‘piek en ziek’ noemen. Bij seizoensdrukte, projecten of een zwangerschap namen organisaties tijdelijk iemand van een bureau aan, om Inkoop te ondersteunen.

Nog later, ik schat inmiddels zo’n 10 jaar geleden, stond er niemand meer van te kijken als 10, 15 of 20% van een inkooporganisatie uit externen bestond. In ieder geval een percentage waarbij er structureel én op basis van een HR-beleid werd ingehuurd. Daar kijkt ook tegenwoordig niemand meer raar van op. In alle gevallen betrof het inhuur op basis van een inspanningsverplichting.

Daar is 2 á 3 jaar geleden ook een kentering in gekomen. Steeds meer organisaties gaan over tot het uitbesteden van tenders en losse inkooptaken. Iemand die 5 keer per jaar een cateringcontract inkoopt, doet dat nu eenmaal beter en sneller dan iemand die dat één keer in de 5 jaar doet. De term ‘resultaatsverplichting’ komt hierbij steeds vaker om de hoek kijken.

Met het gevaar dat je bij het lezen denkt “wij van WC Eend…” kondig ik hier de volgende fase aan. Hierbij gaat out-tasken over in out-sourcen. Inkoopdienstverleners nemen hele processen inclusief inkoopmedewerkers over van de organisatie. Dat kan zijn voor de hele inkoop, maar ook voor bijvoorbeeld alleen de NPR-spend of ICT-inkoop. De eerste Nederlandse voorbeelden, ervaringen en best practices zijn hier inmiddels van bekend. Zowel bij commerciële bedrijven, in de zorg als bij overheidsorganisaties. Capaciteit, kwaliteit en kosten liggen aan deze vorm van Business Process Outsourcing overwegend ten grondslag. De resultaten in met name Groot-Brittannië en Amerika liegen er niet om.

Is dit een opmerkelijke ontwikkeling? Nee, volstrekt niet. Wie kijkt naar beveiliging, schoonmaak, catering en ICT, weet dat het ‘uitbestede model’ de toekomst heeft. Professionele inkoopdienstverleners die (delen van) de inkoopafdeling overnemen, worden het komende decennium gemeengoed. Het werken met – maar zeker ook als – externe inkoper daarmee ook.

Met betrekking tot die WC Eend besef ik dat ik echt de schijn tegen heb. De wens is misschien de vader van de gedachte… Vind je het leuk om hier met mij en mijn collega’s over verder te praten? Dan nodig ik je van harte uit om op 23 november a.s. aan het einde van de middag bij ons op kantoor in Amsterdam de gedachten hierover samen aan te scherpen. We geloven én investeren in onze toekomstvisie voor het inkoopvakgebied. Misschien maak jij van deze toekomst zelf deel uit.

 

Wim Nieland