Belangenconflict bij Aanbestedingsexperts? Dan geen advies!

4 jul 2018

Vorige week heeft het Gerechtshof Amsterdam in een hoger beroepzaak heel kort een interessant punt naar voren gebracht. In de betreffende zaak was namelijk de behandeling van de kwestie door de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) niet mogelijk vanwege een belangenconflict bij zowel de voorzitter als de vice-voorzitter van de CvAE.

Zelfs een verzoek van de aanbieder aan de Minister van Economische Zaken, inhoudende het aanstellen van additionele vice-voorzitters leidde niet tot een oplossing. In een reguliere rechtszaak zijn er maatregelen die de rechters ter beschikking staan bij het bestaan van een belangenconflict, zoals wraking, vervanging van een rechter. Op die wijze kan een rechtszaak altijd op objectieve wijze doorgang kan vinden. Een belangenconflict bij de CvAE leidt kennelijk onherroepelijk tot het vervallen van de mogelijkheid voor aanbieders om de klacht voor advies voor te leggen. Je zou dus kunnen zeggen, dat voor de CvAE niet alle marktpartijen gelijk zijn! Wellicht een aandachtspunt voor de komende evaluatie en toekomstige rol van de CvAE?

Naomi van ’t Hof